Družinska molitev na 3. adventno nedeljo

Objavljeno: 09. 12. 2022

|

Kategorije: Družina

<strong>Družinska molitev</strong> na 3. adventno nedeljo

Starši: povabimo otroke k adventnemu vencu, na katerem prižgemo tri sveče. Skupaj zapojemo pesem (lahko ob spremljavi kitare ali kakega drugega instrumenta):

Pesem:

Tretja svečka zagorela nam na vencu je lepo,

vsemu svetu zdaj prepeva, kmalu Jezus rojen bo.

Bog prihaja spet na zemljo, svoje mu srce odpri,

Čakaj, čakaj Ga ljubeče, vero v srcu si prižgi.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Danes obhajamo tretjo adventno nedeljo, ki ji rečemo tudi nedelja veselja (latinsko – gaudete). Imamo namreč velik razlog za veselje, kakor pravi Vstopni spev:

Veselite se v Gospodu, vedno se veselite.
Gospod je blizu.

Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik tvojega rojstva: Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Ti si Luč, ki razsvetluje vsakega človeka: Kristus usmili se.

Vsi: Kristus, usmili se.

V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme: Gospod, usmili se.

Vsi: Gospod, usmili se.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.

Bralec: Prisluhnimo današnjemu berilu iz knjige preroka Izaija (Iz 35,1-6.10)

Naj vriskata puščava in goljava, raduje naj se pustinja in naj cvetí kakor narcisa. Bujno naj cvetí, naj se raduje in radostna vriska. Dano ji bo veličastvo Líbanona, krasota Karméla in Šaróna. Gledali bodo Gospodovo veličastvo, krasoto našega Boga. Okrepíte utrujene rôke, utrdíte klécava kolena. Recíte njim, ki so plahega srcá: »Bodite močni, nikar se ne bojte! Glejte, vaš Bog! Maščevanje prihaja, Božje povračilo, on prihaja, da vas reši!« Tedaj bodo spregledale oči slepih, gluhim se bodo odprla ušesa. Tedaj bo hrômi skakal kakor jelen, jezik nemega bo vriskal. Gospodovi osvobojenci se bodo vrnili in prišli s pesmijo na Sion. Nad njihovo glavo bo večno veselje, dosegli bodo radost in veselje, žalost in vzdihovanje bosta zbežála.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala!

Oče ali mama: Današnja nedelja je nedelja veselja. Vendar pa je to veselje drugačno od veselja, ki ga ponuja ta svet, ki nam ves ta mesec želi prodati kot ‘veseli december’. A prav ta veseli december nas s svojim tempom zna vreči s tira. Doživljamo dodaten pritisk, kaj vse moramo še postoriti in kaj moramo doživeti, da ne bomo česa pomembnega zamudili.

Zato še kako potrebujemo tretjo adventno nedeljo, ki nas postavlja na realna tla: pravega veselja ne moremo ustvariti sami, ujeti ali zagrabiti, ampak prihaja od Boga kot dar.

Božja slava, Njegova veličastna moč, neskončna ljubezen, nepredstavljiva milost – to niso le izrazi, ki opredeljujejo Boga, ampak opredeljujejo tudi nas, saj je On takšen v odnosu do nas, svojih otrok. Da bi to zares dojeli in sprejeli, se je Bog odločil, da pride med nas kot človek. Ob Jezusovem rojstvu so angeli ljudem prepevali o tej Božji slavi, ki se je spustila med nas in za nas, Njegove ljubljene otroke.

Današnja nedelja nas usmerja k bistvu k pravemu bistvu veselja. Ves mesec december naj bo ta resnica vir našega veselja. Da bi znali odkriti in živeti iz tega vira veselja, vsi skupaj zmolimo Gospodovo molitev.

Vsi: Oče naš …

Pesem (2. del – Prva svečka zagorela):

Bog prihaja spet na zemljo, svoje mu srce odpri,

Čakaj, čakaj Ga ljubeče, vero v srcu si prižgi.

Voditelj: Molimo. Bog, naš Oče, tvoje ljudstvo se z živo vero pripravlja na praznovanje rojstva tvojega Sina. Naj doživimo veselje teh velikih skrivnosti ter jih slovesno in radostno obhajamo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Skupaj lahko zmolimo še ostale večerne molitve:

  • O, Jezus blagoslovi me;
  • Sveti angel;
  • Zdrava Marija;
  • Slava Očetu.

Na koncu še upihnemo svečko.

 


Obj.: Luka M.

Foto: Lindsey-Milner-catholicyyc.ca

Povej naprej.