Loading dogodki

Sv. Peter Damiani je eden izmed največjih piscev in obnoviteljev Cerkve v 11. stoletju. Njegova neoporečnost je bila tako velika, da je prišel celo v »sedmo nebo« raja v Dantejevi Božanski komediji.

 

Iz življenja …

Rodil se je okoli leta 1007 v Raveni v plemiški, a obubožani družini. Že kot malo dete je ostal brez staršev. Na srečo je imel starejšo sestro in brata, zato je v Roselindi našel drugo mati, v bratu Damjanu pa očeta. Njegov brat, ki je bil arhiprezbiter v Raveni, ga je vzel k sebi in mu omogočil študij, zato je Peter iz hvaležnosti svojemu imenu dodal še ime Damiani. Peter Damiani je po študiju v Raveni, Faenzi in Parmi postal profesor na univerzi.

Ker se s tem ni čutil izpolnjenega, se je pri 28-ih letih umaknil k puščavnikom v samostan Fonte Avellano, ki je slovel po svoji strogosti. Tam je za vzgojo menihov napisal življenjepis ustanovitelja mnogih samostanov, sv. Romualda Ravenskega, in na podlagi njegovih načel ustvaril tudi svoj »življenjski program«. V tem programu je bil ključen povratek k askezi in moralnosti. V samostane so vpeljali bičanje. Peter Damiani je neutrudno pisal in pridigal. Kmalu so ga za svojega voditelja izbrali tudi drugi puščavniki. Njegovo pomoč in nasvete v redovnem življenju so kmalu poiskali tudi opatjisosednjih samostanov, kakor tudi papeži. Papež Štafan IX. ga je proti njegovi volji imenoval za kardinala in škofa v Ostiji.

Sv. Peter Damiani je bil izjemen pisec, ki je poleg Svetega pisma sijajno poznal tudi stare klasične pisce. S svojimi pismi, pridigami, življenjepisi svetnikov in številnimi pesmi in himnami je eden najproduktivnejših piscev srednjega veka.

Napisal je dogmatične razprave o Sveti Trojici in Kristusu ter življenjepise številnih svetnikov. Še posebej je častil Mati Božjo, kateri je posvetil številne govore in dela. Pisal in pridigal je z namenom, da bi ljudi navdušil za moralno življenje. Zato je neredko ostro in strogo kritiziral vsako zlo v Cervki, kot npr. kupovanje cerkvenih položajev z denarjem.

Sv. Peter Damiani je umrl 23. februarja leta 1072 v Faenzi, ljudje pa so ga takoj začeli častiti kot svetnika in se mu priporočati še zlasti tedaj, ko jih je bolela glava.

Leta 1828 je bil razglašen za cerkvenega učitelja.

 

Zavetnik

Je proti glavobolom.

 

Upodobitve

Sv. Petra Damiani umetniki najpogosteje upodabljajo kot meniha ali škofa s knjigami, bičem ali lobanjo.

 

Gradivo:

 

 

Pripravila: dr. Brigita R. Perše