Verige kot znamenje zvestobe evangeliju

Objavljeno: 12. 12. 2019

|

Kategorije: Cerkev po svetu

<em>Verige</em> kot znamenje <strong>zvestobe evangeliju</strong>

Papež Frančišek je med katehezo govoril o Pavlu, ki se zagovarja pred kraljem Agripom. Kot je dejal, nas Pavel uči vztrajnosti v preizkušnjah in zmožnosti vse videti z očmi vere. Izpostavil pa je tudi, da je mučeništvo znamenje, da hodimo po Jezusovi poti.

V svojem razmišljanju je izhajal iz naslednjega odlomka iz Apostolskih del: »Toda vse do danes mi je Bog pomagal, zato stojim zdaj tukaj, da pričujem malim in velikim. Nič drugega ne govorim kakor to, kar se je moralo zgoditi po besedi prerokov in Mojzesa: da mora Mesija trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom« (Apd 26,22-23).

Trpeča priča Vstalega

»Pričevanje sv. Pavla je vedno bolj zaznamovano s pečatom trpljenja,« je papež Frančišek začel katehezo, ki ji je za naslov izbral Agripove besede ‘Še malo, pa me boš prepričal, da postanem kristjan!’

Vklenjeni Pavel pred kraljem Agripom

Kot je pojasnil, Pavel ni samo vnet evangelizator in neustrašen misijonar med pogani, ki daje življenje novim krščanskim skupnostim, ampak je prav tako trpeča priča Vstalega (glej Apd 9,15-16). Trpljenje se bo namreč v Pavlovem življenju samo še povečevalo.

Pavel pridružen Kristusovemu trpljenju

Prihod apostola v Jeruzalem, kar opisuje 21. poglavje Apostolskih del, sproži veliko sovraštvo. Kakor do Jezusa, je Jeruzalem tudi do Pavla sovražen. Ko se napoti v tempelj, ga njegovi prebivalci prepoznajo in odpeljejo ven, da bi ga linčali, a ga rešijo rimski vojaki. Zaradi obtožbe, da uči v nasprotju s postavo in templjem, ga primejo in tako Pavel začne svoje popotovanje kot jetnik: najprej pred veliki zbor, zatem pred rimskega namestnika v Cezareji in na koncu še pred kralja Agripo. »Luka izpostavi podobnost med Pavlom in Jezusom: oba sta osovražena s strani nasprotnikov, obtožena javno in razglašena za nedolžna pred cesarsko oblastjo. Tako je Pavel pridružen trpljenju svojega Učitelja in njegovo trpljenje postane živi evangelij.«

Papež je izpostavil, da so tudi danes mnogi kristjani preganjani. Kot je dejal, se je pred splošno avdienco v baziliki srečal z romarji iz Ukrajine. Tamkajšnji ljudje so bili preganjani in so za evangelij veliko trpeli, a z vero niso trgovali. »Danes so na svetu, v Evropi, mnogi kristjani preganjani in darujejo življenje za svojo vero; ali pa so preganjani v belih rokavicah, kar pomeni, da so postavljeni na stran, so izključeni. Mučeništvo je za kristjana, za krščansko skupnost življenjski zrak,« je dejal papež in dodal, da bodo med nami vedno mučenci: »To je znamenje, da hodimo po Jezusovi poti.«

Pavel se zagovarja in pripoveduje o svojem spreobrnjenju

V nadaljevanju kateheze je papež spregovoril o Pavlu, ki je poklican, da se zagovarja pred obtožbami. Na koncu se njegov zagovor v navzočnosti kralja Agripe spremeni v učinkovito pričevanje vere (glej Apd 26,1-23).

Pavel zatem pripoveduje o svojem spreobrnjenju. Vstali Kristus ga je naredil za kristjana in mu zaupal poslanstvo med pogani, »da bi se odvrnili od temè k luči in od satanove oblasti k Bogu in da bi po veri vame prejeli odpuščanje grehov in delež med posvečenimi« (Apd 26,18). Pavel je sprejel to nalogo in ni počel drugega kot dokazoval, kako so preroki in Mojzes vnaprej naznanjali to, kar on zdaj oznanja: »da mora Kristus trpeti in da bo kot prvi, ki je vstal od mrtvih, naznanil luč judovskemu ljudstvu in poganom« (Apd 26,23). Goreče Pavlovo pričevanje se dotakne Agripovega srca, ki mu manjka le še zadnji korak. Kralj pravi: »Še malo, pa me boš prepričal, da postanem kristjan« (Apd 26,28). Pavla razglasi za nedolžnega, vendar pa ga ne izpusti, ker se je skliceval na cesarja. Tako se nadaljuje neutrudno potovanje Božje besede proti Rimu. Pavel bo namreč vklenjen končal v Rimu.

Pavel na verige gleda z očmi vere

Kot je zatrdil papež, je od tega trenutka dalje Pavel predstavljen kot jetnik, njegove verige pa so znamenje njegove zvestobe evangeliju in pričevanja o Vstalem: »Verige so zagotovo ponižujoča preizkušnja za apostola, ki pred očmi sveta postane zločinec (glej 2 Tim 2,9). A njegova ljubezen do Kristusa je tako zelo močna, da celo na te verige gleda z očmi vere; vere, ki za Pavla ni ‘neka teorija, neko mnenje o Bogu in svetu’, ampak ‘vpliv Božje ljubezni na njegovo srce, je ljubezen do Jezusa Kristusa’ (Benedikt XVI., homilija, 28. junij 2008).«

Prosimo za zvestobo svoje poklicanosti

»Dragi bratje in sestre,« je sveti oče sklenil katehezo, »Pavel nas uči vztrajnosti v preizkušnji in zmožnosti videti vse z očmi vere. Prosimo danes Gospoda, naj na priprošnjo apostola obnovi našo vero in nam pomaga biti zvesti vse do globin naše poklicanosti kot kristjanov, kot Gospodovih učencev, kot misijonarjev.«

Vir: Radio Vatikan

Foto: Vatican Media

Uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.