Iz Katekizma Katoliške Cerkve: 12. Verujem v … Stvarnika nebes in zemlje

Nismo naključni in nesmiselni proizvod evolucije. Vsak od nas je sad Božje misli. Vsak je zaželen, vsak je ljubljen, vsak je potreben. Benedikt XVI. Kateheza o stvarjenju je bistvenega pomena, saj zad ...

Iz Katekizma Katoliške Cerkve: 10. Kakšno zvezo ima vera s Cerkvijo?

Vera je nekaj osebnega, svoboden odgovor človeka na Božje povabilo. Toda obenem vera ni zasebna. Kot nihče ne more živeti sam zase, tudi verovati ne more sam zase. Cerkev že stoletja vero ohranja, jo ...

Iz katekizma Katoliške Cerkve: 9. Zakaj je veroizpoved strnjena v obrazce?

Od samega začetka je Cerkev izražala in predajala svojo vero naprej v kratkih obrazcih. Za katehumene, ki so želeli prejeti krst, je vse bistveno strnila v obrazce, povzetke vere, ki jih imenujemo ver ...

Iz Katekizma Katoliške Cerkve: 6. Si znanost in vera nasprotujeta?

Vera je Božji dar. Verovati je mogoče samo po Božji milosti in s pomočjo Svetega Duha. To da zaupamo Bogu ne nasprotuje naši svobodni volji ne razumu. Že v človeških odnosih ne nasprotuje našemu dosto ...

Na vrh