Iz Katekizma Katoliške Cerkve: 10. Kakšno zvezo ima vera s Cerkvijo?

<em>Iz Katekizma Katoliške Cerkve</em>: 10. Kakšno zvezo ima <strong>vera s Cerkvijo</strong>?

Vera je nekaj osebnega, svoboden odgovor človeka na Božje povabilo. Toda obenem vera ni zasebna. Kot nihče ne more živeti sam zase, tudi verovati ne more sam zase.

Cerkev že stoletja vero ohranja, jo varuje pred popačenji in jo razplamteva njen žar.

Pri bogoslužju uporabljamo dva obrazca veroizpovedi: Apostolsko veroizpoved, ki se začenja z »verujem« in nicejsko-carigrajsko veroizpoved, ki se je v prvotni obliki začenjala z »verujemo«.

Vera drugih me nosi, prav tako plamen moje vere vnema in krepi druge.

Credo (lat. credo – verujem); prva beseda apostolske veroizpovedi je izraz s katerim označujemo različne formule izpovedi vere Cerkve, v katerih so strjeno povzete bistvene vsebine vere.

 

Apostolska veroizpoved

Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,

in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega,

ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;

trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa,

sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha,

sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.

 

Nicejsko-carigrajska veroizpoved

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob položen.

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po prerokih. In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. 


Besedilo po: KKC 166-175, YouCat 24, 27

Foto: Unsplash

Uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.