Iz katekizma Katoliške Cerkve: 9. Zakaj je veroizpoved strnjena v obrazce?

<em>Iz katekizma Katoliške Cerkve</em>: 9. Zakaj je veroizpoved <strong>strnjena v obrazce</strong>?

Od samega začetka je Cerkev izražala in predajala svojo vero naprej v kratkih obrazcih. Za katehumene, ki so želeli prejeti krst, je vse bistveno strnila v obrazce, povzetke vere, ki jih imenujemo veroizpoved.

Za Cerkev so zelo pomembni določeni stavki, katerih besedilo so večinoma dosegli z velikim trudom, da bi Kristusovo oznanilo varovali pred popačenji. Verski obrazci so pomembni zlasti, ko se vera Cerkve prenaša v različne kulture, in mora obenem ohraniti svoje bistvo. Kajti skupna vera je temelj edinosti Cerkve.

Takšne kratke obrazce najdemo že v Pavlovih pismih. Apostolska veroizpoved velja za povzetek vere apostolov, nicejsko-carigrajska veroizpoved pa je sad velikih koncilov v Niceji (leta 325) in Carigradu (leta 381) in je še danes skupna kristjanom vzhoda in zahoda.

 

Apostolska veroizpoved

Verujem v Boga,

Očeta vsemogočnega,

stvarnika nebes in zemlje,

in v Jezusa Kristusa,

Sina njegovega edinega,

Gospoda našega,

ki je bil spočet od Svetega Duha,

rojen iz Marije Device;

trpel pod Poncijem Pilatom,

križan bil, umrl in bil v grob položen,

šel pred pekel,

tretji dan od mrtvih vstal,

šel v nebesa,

sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega,

od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha,

sveto katoliško Cerkev,

občestvo svetnikov,

odpuščanje grehov,

vstajenje mesa

in večno življenje.

Amen.

 

Nicejsko-carigrajska veroizpoved

Verujem v enega Boga,

Očeta vsemogočnega,

stvarnika nebes in zemlje,

vseh vidnih in nevidnih stvari.

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,

edinorojenega Sina Božjega,

ki je rojen pred vsemi veki

in je Bog od Boga, Luč od Luči,

pravi Bog od pravega Boga.

Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom

in je po njem vse ustvarjeno.

Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja

prišel iz nebes.

In se je utelesil po Svetem Duhu

iz Marije Device

in postal človek.

Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom,

je trpel in bil v grob položen.

In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.

In je šel v nebesa,

sedi na Očetovi desnici.

In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve;

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.

Verujem v Svetega Duha,

Gospoda, ki oživlja.

Ki izhaja iz Očeta in Sina.

Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo.

Ki je govoril po prerokih.

In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.

Priznavam en krst v odpuščanje grehov.

In pričakujem vstajenja mrtvih

in življenja v prihodnjem veku.

Amen.

 


Besedilo po: YouCat 25-26, 28-29

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.