P. Miha Žužek je dejal, da krotkost ni nasilna, je pa – silna! Krotkosti se učimo prav pri Jezusu Kristusu, ki je krotak in v srcu ponižen. Krotkost je sad Duha, ki nam pomaga krotiti izbruhe jeze in razburjenja, še posebej v trenutkih nerazumevanja in sporov, do katerih pride med nami in bližnjimi. Jeza je namreč grešno nagnjenje, ki nas lahko hitro pripelje v hujše grehe. Seveda je prav, da opozorimo grešnika, normalno je, da nam stvari niso všeč in po volji, kadar so nepravilne. Ampak s pravim nadziranjem čustev, s krščansko močjo samoobvladovanja to lahko storimo na pravi način.

 

Pripravil: Sebastjan Likar