Slavimo Gospoda z majhnimi otroki: Obisk treh modrih

Objavljeno: 26. 12. 2019

|

<em>Slavimo Gospoda</em> z majhnimi otroki: <strong>Obisk treh modrih</strong>

Pripomočki:

  • mizica,
  • jaslice,
  • figurice treh modrih,
  • zvezda,
  • Sveto pismo,
  • svečka,
  • vžigalice in kajfež.

»Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralj Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem (modre prestavimo od daleč nekoliko proti hlevčku po svoji levi, darove pred njimi) in govorili: ›Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.‹

Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse velike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: ›V Betlehemu v Judeji, kajti takole je pisano po preroku: Ti pa, Betlehem, iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu.‹ Tedaj je Herod skrivaj poklical modre (modre obrnemo skupaj) in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: ›Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!‹

Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot (obrnemo jih proti Jezusu v loku). In glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi (zvezdo dvignemo v zrak), dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete (zvezdo pritrdimo na hlevček).

Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hlevček (modre damo pred hlevček) in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili (vsakega posebej priklonimo proti detetu). Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire (vsako stvar posebej približam Jezusu). In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo (modri gredo nazaj po drugi strani hlevčka).«

Mt 2,1-12

 

Otrokom najprej povemo: »Jezusovo rojstvo je za svet nekaj tako velikega, da je celo v naravi prišlo do izjemnega dogodka, ki so ga opazovali na Vzhodu. Pojavila se je zvezda! Nekateri modri Jezusovega časa so sledili zvezdi in prišli v Jeruzalem. Tam so kralja Heroda vprašali, če on ve, kje se je rodil kralj. Kralj Herod pa tega ni vedel. Vprašal je pismouke in velike duhovnike. Pismouki so bistri ljudje, ki preučujejo Sveto pismo. Oni so v Svetem pismu našli prerokbo, ki pravi, da se bo kralj rodil v Betlehemu. Modrim so povedali, naj novorojenega kralja iščejo v Betlehemu. Herod pa jim je rekel, naj mu, ko bodo novorojenega kralja našli, pridejo povedat, kje je.« Modri so šli v Betlehem in ko so dosegli kraj, kjer se je zvezda ustavila, so našli Dete z Marijo. Padli so na kolena in ga počastili. Nato so odprli svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire.«

 Vsa družina se zbere ob jaslicah. Pripravimo se na poslušanje Božje besede: Naše noge so na tleh, naša ušesa so pripravljena za poslušanje Božje besede.« Prižgemo svečko, nato pa preberemo svetopisemsko besedilo.

Dajte trem otrokom (ali odraslim) figure treh modrih, in ti naj jih ‒ ko bo vsak izmed njih imenovan po daru, ki ga prinaša ‒ položijo pred Jezusa. »Trije modri so bili znanstveniki, ki so preučevali nebesna telesa in so sledili zvezdi ter prišli v Jeruzalem.« Če so otroci mlajši od štirih let, povejte samo ime vsakega izmed modrih brez razlage. Če pa so starejši od štirih let, njihovi starosti primerno lahko razmišljate takole:

»Zakaj so modri detetu prinesli zlato? … Zlato so pogosto darovali kraljem. Drugi kralj je prinesel miro. Miro so v Jezusovem času uporabljali, da bi telo umrlega človeka pripravili za pogreb. Zakaj so jo prinesli Jezusu? … Dali so mu tudi kadilo. Kadilo so Bogu darovali v templju. Zakaj? … Kako pomemben je ta otrok, da so modri prišli od tako daleč in mu prinesli tako pomembna darila in je na nebu zasvetila velika luč, ko se je rodil! Kako nenavadno je, da so modri Jezusu darovali takšna darila, ki pomenijo tako velike reči!

 

»Zlato za kralja.

Mira za človeka.

Kadilo za Boga!«

 

»Sedaj tudi vemo, da so angeli peli, ko so oznanjali Jezusovo rojstvo; pastirji so slavili Boga, ko so videli Jezusa; modri so ga počastili in mu prinesli posebna darila. Pomislimo, kakšna darila lahko mi darujemo Jezusu kot družina.« …

 

Povzeto po knjižici: N. R. Bonilla Paris, C. P. Lopez Ramirez, Let us enjoy the Holy Bible with little children, ki je namenjena staršem in katehetom, ki želijo otroke versko vzgajati s pomočjo kateheze Dobrega pastirja.

Foto: župnija Koseze

Prevedla in uredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.