Logo in obhajanje nedelje Božje Besede

Objavljeno: 20. 01. 2020

|

<strong>Logo</strong> in obhajanje nedelje <em>Božje Besede</em>

26. januarja, na tretjo nedeljo med letom, bomo nedeljo Božje Besede prvič obhajali v vesoljni Cerkvi, kakor je določil papež Frančišek v apostolskem pismu Aperuit illis. Ob tej priložnosti je Papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije pripravil tudi poseben logo, ki je lahko v pomoč pri razumevanju pomena nove pobude svetega očeta.

Logo prikazuje znan prizor iz Lukovega evangelija: učenca na poti v Emavs, katerima se v določenem trenutku pridruži vstali Jezus.

Ikono, ki je upodobljena na logu, je izdelala s. Marie-Paul Farran, redovnica iz Egipta, ki je vse življenje živela v benediktinskem samostanu Notre Dame du Calvaire v Jeruzalemu, in je umrla maja lani.

Jezus ima v roki »zvitek Knjige«, to je Sveto pismo, ki se v Njem dopolni, na njegovi levi in desni pa sta učenca: Kleopa, kakor izrecno zapiše Luka, in, po mnenju nekaterih eksegetov, njegova žena. Kleopa ima v roki palico, znamenje romanja, medtem ko se zdi, da se žena dotika Kristusa. Obraza obeh učencev sta uprta v Gospoda. Žena nanj kaže s svojo levico ter tako potrjuje, da je On izpolnitev pradavnih obljub in živa Beseda, ki mora biti oznanjena svetu. Kleopa pa z roko kaže na pot, ki jo morata učenca prehoditi, da bi vsem prinesla veselo oznanilo evangelija. Na učenčevi levici je zvezda, znamenje evangelizacije, ki vodi in usmerja njune korake v prihodnost kot večna luč. Ikona prav tako prikazuje dinamiko gibanja: hodijo, so na poti; učenca sta namenjena v kraje, kamor morata prinesti oznanilo vstalega Kristusa.

Logo tako v vsem spominja na to, kar je bistvo nedelje Božje Besede: oznanilo vstalega Kristusa učence vabi k dinamičnosti in iskanju vedno novih načinov izražanja, da bi moglo biti Sveto pismo živo pravilo življenja Cerkve.

Nedelja Božje besede

»Gre za pobudo, ki jo papež Frančišek izroča celotni Cerkvi, da bi se krščanska skupnost osredotočila “na veliko vrednost, ki jo ima Božja Beseda v vsakdanjem življenju” (Aperuit illis 2). 30. septembra lani, ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima, velikega učenjaka Svetega pisma, katerega je iz originalnih besedil prevedel v latinščino, je papež objavil apostolsko pismo Aperuit illis, s katerim je določil, da bo od letos naprej tretja nedelja med letom na poseben način posvečena Božji Besedi«.

»To odločitev je papež Frančišek že nakazal v apostolskem pismu Misericordia et misera (Usmiljenje in usmiljenja potrebna) ob zaključku jubileja Usmiljenja: “Primerno bi bilo, da bi vsaka skupnost na eno izmed nedelj bogoslužnega leta obnovila zavzetost za širjenje, poznavanje in poglabljanje Svetega pisma; ta nedelja bi bila povsem posvečena Božji besedi, da bi razumeli neizčrpno bogastvo, ki prihaja iz tega nenehnega dialoga med Bogom in njegovim ljudstvom.” (št. 7)«.

Njen namen je poživiti odgovornost, ki jo imajo verniki glede poznavanja Svetega pisma, ter jo ohranjati živo preko stalnega prenašanja in razumevanja, ki more osmisliti življenje Cerkve v različnih okoliščinah, v katerih se verniki nahajajo« je pojasnil msgr. Fisichella.

Kako bodo Nedeljo Božje besede obhajali v Vatikanu?

»V nedeljo, 26. januarja, ob 10. uri bo papež Frančišek daroval sveto mašo v baziliki sv. Petra. Ob tej priložnosti bo ob papeškem oltarju kip Naše Gospe iz Knocka, zavetnice Irske. Poleg tega bo ob začetku maše lekcionar slavnostno umeščen na posebno mesto. Ob koncu evharistije bo sveti oče izročil Sveto pismo 40 osebam, ki predstavljajo različne izraze našega vsakdanjega življenja: od škofov do tujcev; od posvečenih oseb do policistov in švicarskih gardistov; od veleposlanikov do učiteljev in vzgojiteljev; od revežev do novinarjev; od žandarjev do zapornikov; od družin do športnikov. Papež bo Sveto pismo izročil tudi predstavnikoma pravoslavne Cerkve in evangeličanskih skupnosti. To spominja na dejstvo, da smo vsi poklicani biti pozorni na Božjo Besedo, da ne bi ostala le knjiga v naših rokah, ampak nenehna spodbuda k molitvi, branju, premišljevanju in študiju. Ta nedelja želi spodbuditi vse kristjane, da ne bi imeli doma Svetega pisma na polici, kot eno izmed mnogih knjig, ki so morda polne prahu, ampak da bi bilo sredstvo, ki ponovno prebudi našo vero. Ob izhodu iz bazilike bodo verniki dobili izvod Svetega pisma, ki bo izdano ob tej priložnosti«.

Gradiva za obhajanje nedelje Svetega pisma

V naši krajevni cerkvi ta pobuda ni nova, saj že vrsto let obhajamo Nedeljo Svetega pisma. Gradiva za obhajanje letošnje nedelje Svetega pisma najdete na naslednji povezavi.

Vir: Radio Vatikan

Foto: Radio Vatikan

Uredila: Mojca Bertoncel

 

Povej naprej.