Liturgične barve in duhovnikova oblačila

Objavljeno: 22. 01. 2020

|

<strong>Liturgične barve</strong> in <em>duhovnikova oblačila</em>

Iz spoštovanja do svete evharistije duhovnik in ministranti uporabljajo posebna oblačila. Ta z določenimi prilagoditvami izhajajo iz rimskih oblačil in nakazujejo, da obhajamo sveto praznovanje.

Sveta maša se razlikuje od vseh drugih srečanj, ki jih imamo v občestvu ali v župniji. Je zakramentalno izkušanje Kristusove milosti; srečanje s Kristusom, ki je navzoč v Božji besedi in v evharistiji pa tudi v občestvu, ki se zbira v njegovem imenu.

Posebnost tega srečanja z Bogom poudarjamo tudi s posebnimi oblačili, ki nas spominjajo na to, da duhovnik deluje ne le v svoji osebi, ampak kot služabnik Vstalega Kristusa in Cerkve. Dela to, kar ga popolnoma presega, saj služi skrivnosti občestva med Bogom in njegovim ljudstvom.

Oblačila, ki jih duhovnik uporablja pri sveti maši

Alba. To oblačilo z istim imenom poimenujemo tudi v latinščini, saj beseda označuje belo barvo. Je simbol čistosti. To je tunika, ki jo duhovnik obleče čez svoja običajna oblačila.

Cingulum. Je pas, običajno bele barve, ki med liturgičnim okrasjem ni zelo pomemben. Uporablja se ga kot pas okrog albe. V skladu z molitvijo, ki jo duhovnik moli, ko ga oblači, simbolizira prizadevanje za boj proti telesnim strastem.

Štola. Štolo si duhovnik nadene okrog vratu. Je znamenje duhovniške moči, zato jo duhovnik nosi, ko opravlja svoje dolžnosti. Čez albo in štolo duhovnik obleče mašni plašč, ki je glede na čas cerkvenega leta, praznike oz. slovesnosti  iste barve kot štola.

Liturgične barve

Barva štole in mašnega plašča se spreminjata glede na čas cerkvenega leta. Ta navada izvira iz 9. stoletja. Različne barve so izraz skrivnosti cerkvenega leta.

Vijolična je barva pričakovanja in spokornosti; uporablja se v adventu, postu, pri zakramentu sprave in pri pogrebih. Izraža upanje v vstajenje.

Bela je barva, ki jo duhovnik nosi ob velikih praznikih: na veliko noč in božič, ob Gospodovih praznikih, Marijinih praznikih, ob spominih na svetnike, ki niso mučenci, pri zakramentih sv. krsta, sv. zakona, mašniškega posvečenja …

Rdeča barva nas spominja na Kristusovo smrt na veliki petek. Duhovnik ima rdečo barvo mašnega plašča na Cvetno nedeljo, na dneve, ko se spominjamo Kristusovega trpljenja, ob spominih na mučence. Ker je to barva ognja in Svetega Duha, jo duhovnik nosi tudi ob binkoštih in pri slovesnosti svete birme.

Zeleno barvo štole in plašča duhovnik nosi ob nedeljah in med tednom v času med letom oz. po praznikih.

Foto, ilustracije: Pridi.com. Vse pravice pridržane

Vir: Helena Lopez Gonzales, Maria Teresa Lopez Gonzales, Let us discover the richness of liturgy with little children. Baptism and eucharist, ACOFOREC, Bogota 2003; Bogoslužni koledar.

Po virih priredila: Mojca Bertoncel

Povej naprej.