Molitveno bogoslužje za nedeljo, 29. marca

Objavljeno: 27. 03. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>nedeljo, 29. marca</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Naš nebeški Oče, v tebi je večno življenje. Na ta sveti dan se ti zahvaljujemo za upanje na srečo v nebesih. Nekoč boš potolažil vse naše bolečine in razrešil vse naše spore. Vodi nas tja, kjer ti kraljuješ. Izročamo ti ta čas, ki ga bomo preživeli s teboj. Spodbudi nas z darom Svetega Duha, da se oklenemo tebe z vsem srcem.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: O Bog, pri tebi smo varni. Ljubiš nas brez zatiskanja oči pred našimi slabimi dejanji. Vse vidiš, a si neomajno dobrohoten. Iskreno nam je žal misli, besed in dejanj, ki so povzročila bolečnino in ranila naše bližnje in s tem tebe. Prosimo te za odpuščanje.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta: Kristus, usmili se

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Naš Oče, odpusti nam naše grehe, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PRVO BERILO

Bralec: Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,12-14)

To govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobóv, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo. Spoznali boste, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove in vas vzdignem iz vaših grobóv, o moje ljudstvo. Svojega duha denem v vas, da boste oživeli, in vas spet postavim na vašo zemljo. Tedaj boste spoznali, da sem jaz, Gospod, govóril in stóril,« govorí Gospod.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Pri Gospodu je obilje rešitve. (Ps 130,1-2.3-4.5-6.7-8)

Vsi (odpev): Pri Gospodu je obilje rešitve.

 

Bralec:

Iz globočine, o Gospod, kličem k tebi,

Gospod, usliši moje klice.

Tvoja ušesa naj poslušajo

glas moje ponižne prošnje. Odpev.

Bralec:

Če boš gledal, o Gospod, na krivdo,

Gospod, kdo bo mogel obstati?

Toda pri tebi je odpuščanje,

da bi ti v spoštovanju služili. Odpev.

Bralec:

Upam v Gospoda, moja duša upa,

čakam na njegovo besedo.

Moja duša čaka na Gospoda

bolj kakor stražarji na jutro. Odpev.

Bralec:

Bolj kakor stražarji na jutro,

naj Izrael pričakuje Gospoda!

Zakaj pri Gospodu je dobrota, pri njem je obilje rešitve.

On bo rešil Izraela vse njegove krivde. Odpev.

 

DRUGO BERILO

Bralec: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,8-11)

Bratje in sestre, tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje sámo zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas Duh njega, ki je obúdil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obúdil Kristusa od mrtvih, po svojem Duhu, ki prebiva v vas, priklical v življenje tudi vaša umrljiva telesa.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

EVANGELIJ

Bralec: Jaz sem vstajenje in življenje, govorí Gospod; kdor vame veruje, vekomaj ne bo umrl.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu (Jn 11,3-7.17.20-27.33-45)

Tisti čas sta Lazarjevi sestri poslali Jezusu sporočilo: »Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan.« Ko je Jezus to slišal, je rekel: »Ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji Sin.«

Jezus je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še dva dni v kraju, kjer je bil. Nato je rekel učencem: »Pojdimo spet v Judejo.«

Ko je torej Jezus prišel, je zvedel, da je Lazar že štiri dni v grobu. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma.

Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Kristus, Božji Sin, ki prihaja na svet.«

Jezusa je tedaj do do srca ganilo in je vzdrhtél. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mógel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?«

Jezus je bil v sebi spet ganjen in je šel h grobu. Bila je to votlina in pred njo je bil prislonjen kamen. Jezus je rekel: »Odstranite kamen!« Marta, sestra umrlega, mu je dejala: »Gospod, že ima zadah, saj je četrti dan mrtev.« Jezus ji je rekel: »Ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš verovala?« Odstranili so torej kamen; Jezus pa je vzdignil oči in rekel: »Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal. Vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom: »Lazar, pridi ven!« In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povôji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel: »Razvežite ga in pustíte, naj gre!« Veliko Judov, ki so prišli k Mariji in videli, kaj je stóril, je začelo verovati vanj.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: Gospod je pravkar vsakemu spregovoril na srce. Tisto, kar se te je dotaknilo, premišljuj. Vsak pa lahko to tudi pove naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Poslušali smo o resničnem dogodku. Kmalu pred tem, ko je Jezus vstal od mrtvih, je vpričo množice Judov od mrtvih obudil prijatelja Lazarja. Jezus pripravlja srca ljudi, da bi mogli sprejeti resnico o Njegovem vstajenju. To je napovedal Bog tudi po preroku Ezekielu že več stoletij pred Jezusom: »Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobóv. Tedaj boste spoznali, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove.«

To pričevanje o obujenju Lazarja je za nas zelo pomembno. Skupaj z drugimi čudežnimi dogodki v Svetem pismu nas lahko v srcu prepriča, da Bog zares obstaja. Govori pa tudi nam v tem trenutku: »Bog nas posluša in se lahko razodene in pokaže tudi v našem življenju. Čisto zares!«

Najpomembnejša pri tem je vera. Pred čudežem tudi Jezus sam reče: »Oče, vedel sem, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal.«

Vera pomeni preprosto to, da Boga, čeprav ga ne vidimo z očmi, vzamemo zelo zares. To pomeni, da upoštevamo vse, kar nam naroča v Svetem pismu, da iskreno pričakujemo, da nam bo spregovoril tudi v našem srcu, da živimo ljubezen do bližnjih, predvsem pa, da vzamemo zelo zares to, da nas On po smrti čaka v nebesih in da je lepši in bolj čudovit od vsega, kar si lahko zamislimo na zemlji. Brez resnično polnega življenja v nebesih, lahko izgubljamo upanje že v tem trenutku in tudi smisel življenja na zemlji se lahko razblini v prah.

Bogu se zato danes zahvalimo za konkretna znamenja njegove navzočnosti in ga prosimo za močno vero.

ZAHVALE

Voditelj povabi: Vsak naj pomisli, kaj so razlogi, zaradi katerih misli, da Bog obstaja. Na koncu reče: »Zahvalímo se Gospodu,« in  vsi ostali rečemo: »Hvala ti, Gospod.«

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Ko Bogu govorimo mi, v nas govori Jezus, če so le naše besede iskrene in če verujemo, da nas posluša. Iskreno torej prosimo.

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče ne iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človeško srce lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. O, Gospa moja, …

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Gospod, naš Bog,

tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt.

Pomagaj nam, da bomo v taki ljubezni

tudi mi zvesto hodili za njim.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Mojca Bertoncel

Povej naprej.