Molitveno bogoslužje za petek, 27. marca

Objavljeno: 27. 03. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>petek, 27. marca</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, bralec in bralec.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krogu.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: O Bog, tvoje oko z dobroto spremlja naše življenje. Ti nas poznaš že od trenutka spočetja. V tvojem načrtu smo bili skriti še preden je nastala zemlja. Ko govorimo s teboj, govorimo s teboj, ki si onkraj časa. Kličeš nas, da se povežemo s teboj, da bomo tudi mi po smrti vstopili v nebesa, kjer je večna sreča, ki se ne konča. Da bi se z iskrenim srcem srečali s teboj in se še bolj navezali nate, te prosimo za dar Svetega Duha.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: O Bog, ni ti všeč prevzetnost in napuh. Veseliš se skromnega in čistega srca. Z zaupanjem prihajamo predte in te prosimo, da nam odpustiš naše grehe.

Voditelj povabi: Spomni se, kaj so tvoji bližnji danes doživljali zaradi tebe: bolečino ali veselje. Premisli in se pokesaj tudi drugih svojih grehov. Opraviči se tudi naglas.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BERILO

Bralec : Berilo iz knjige modrosti (Mdr 2,1.12-22)

Hudobni govorijo med seboj, napačno sodeč: »Zalezujmo pravičnega, ker nam je nadležen in nasprotuje našim delom, ker nam očita prestopke postave in nam oponaša napake naše vzgoje. Baha se, da Boga pozna in se imenuje Gospodovega sina. Postal nam je obtožba našega mišljenja, nadležen nam je že, če ga vidimo, ker njegovo življenje ni podobno drugim in njegova pota so posebna. Ima nas za pokvarjence in se ogiblje naših potov kakor nesnage; blagruje konec pravičnih in se hvali, da ima Boga za očeta.

Poglejmo, ali so njegove besede resnične, in preudarimo, kakšen bo njegov konec! Zakaj če je pravični sin Boga, se bo zanj zavzel in ga otel iz roke nasprotnikov. S sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preizkusimo njegovo potrpežljivost; na sramotno smrt ga obsodimo, saj ga bo po njegovih besedah Bog rešil!« Tako mislijo, pa se motijo, ker jih je zaslepila njih hudobija in ne poznajo Božjih skrivnosti, tudi ne pričakujejo plačila za pobožnost in ne priznavajo nagrade za čiste duše.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca. (Ps 34,17-18.19-20.21.23)

Vsi (odpev): Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca.

Bralec:

Gospodov obraz je proti njim, ki delajo hudo,

da zbriše z zemlje njihov spomin.

Ko pravični vpijejo, jih Gospod uslišuje

in jih rešuje iz vseh njihovih stisk. Odpev.

Bralec:

Blizu je Gospod njim, ki so potrtega srca,

in v duhu skrušenim pomaga.

Mnogo nadlog zadeva pravičnega,

a iz vseh ga Gospod rešuje. Odpev.

Bralec:

Varuje vse njegove kosti:

niti ena izmed njih se ne bo strla.

Gospod rešuje duše svojih služabnikov,

ne bo se pokoril, kdor koli se k njemu zateče. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo, pri njem je obilno rešenje.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu. (7,1-2.10.25-30)

Tisti čas je Jezus hodil po Galileji; po Judeji namreč ni hotel hoditi, ker so ga Judje hoteli umoriti. Bil pa je blizu judovski šotorski praznik. Ko pa so bili njegovi bratje odšli na praznik, je šel tudi sam, ne očitno, ampak bolj na skrivaj.

Govorili so tedaj nekateri izmed Jeruzalemčanov: »Ali ni ta tisti, ki ga hočejo umoriti? In glejte, očitno govori, pa mu nič ne rečejo. Ali so morda res voditelji spoznali, da je on Kristus? Toda o tem vemo, od kod je, o Kristusu pa nihče ne bo vedel, od kod je, kadar pride.« Zaklical je torej Jezus, ko je učil v templju: »Mene poznate in tudi veste, od kod sem! In vendar nisem prišel sam od sebe, ampak biva v resnici tisti, ki me je poslal, in tega vi ne poznate. Jaz ga poznam, ker sem od njega in me je on poslal.«

Hoteli so ga torej prijeti, a nihče ni stegnil rok po njem, ker še ni bila prišla njegova ura.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premislimo, kaj nam Gospod sporoča in to povejmo naglas.

 

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI

Voditelj: Jezusa hočejo umoriti. Kako to, da tako sveto osebo, ki govori o Božji dobroti in dela čudeže, hočejo umoriti? Odgovor nam pove prvo berilo iz Knjige modrosti: kdor ravna pravično je vidno opozorilo tistim, ki ravnajo hudobno. Z besedami ali brez besed njegova dejanja govorijo o zmoti tistih, ki ravnajo pokvarjeno.

V ozadju je pred človeka postavljeno samo eno vprašanje, ki je vprašanje srca: Komu bom sledil? Bom svojo svobodo uporabil za dobro ali za hudo? Ko napravim odločitev moram vnaprej vedeti, da odločitev za dobro prinaša žrtev, bolečino in odpoved na tem svetu, a blaženost in živo navzočnost Boga v mojem življenju. Hkrati pa vem tudi, da odločitev za hudo lahko prinese precej materialnih ugodnosti v tem svetu (če kaj ukradem ali izkoriščam druge), vendar ob tem iz svoje globine izženem Boga in si pripravljam pogubljenje po smrti. Že na tem svetu pravični čuti veselje Boga v srcu, po drugi strani pa hudoben človek čuti praznino srca, plehkost in bolečino slabe vesti. Odločitev je tvoja.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Vsak med nami pove zahvalo, ostali rečejo: »Hvala ti, Gospod.«

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Bog v nas prepoznava svojega edinorojenega Sina. Vedno ko z vero moli kdo od nas, Oče sliši Jezusa. Zato je vsak povabljen, da Bogu z iskreno vero izreče svojo prošnjo.

Voditelj (na koncu prošenj): Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče na iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človek lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

O Bog,

naši slabotni naravi si pripravil vso potrebno pomoč.

Daj, da jo bomo z veseljem sprejemali,

ko nas prenavljaš,

in te slavili z resnično svetim življenjem.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Vsi: Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

 

Povej naprej.