Molitveno bogoslužje za soboto, 28. marca

Objavljeno: 27. 03. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>soboto, 28. marca</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Gospod Vsemogočni Bog, naš dobri Oče, ko iz nebes vedno globlje spuščaš svojega Sina na zemljo, mi vedno bolj dvigamo svoje oči v nebesa, kjer ti živiš in nas pričakuješ. Oklepaš nas z objemom svoje ljubezni. Hočemo se okleniti tebe in iz tebe prejeti novo moč in veselje za življenje. Naj bo naša molitev iskrena in sveta. Pošlji nam torej Svetega Duha, da nas vodi in sklene s teboj.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: Gospod Bog, tvoj Sin je šel na križ kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Daroval se je, da odplača našo krivdo pred teboj. V hvaležnosti za Njegovo daritev ti skesano priznavamo svoje grehe.

Voditelj povabi: Spomni se, kaj si danes prinesel v odnose z drugimi. Konkretno slabo dejanje povej naglas in se opraviči.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz knjige preroka Jeremija  (Jer 11,18-20)

Gospod, ti si mi razodel in tako sem to zvedel. Takrat si mi pokazal njihove spletke. Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: »Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime!« Gospod nad vojskami, ti sodiš pravično, preiskuješ obisti in srca; daj, da vidim, kako se boš maščeval nad njimi, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam. (Ps 7,2-3.9-10.11-12)

Vsi (odpev): Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam.

 

Bralec:

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam,

otmi me mojih preganjavcev in me reši,

da me kdo ne zgrabi ko lev,

raztrga in me nihče ne reši. Odpev.

Bralec:

Prisodi mi pravico po moji pravičnosti

in po nedolžnosti, ki je v meni!

Končaj zlobo brezbožnih, pravičnega pa okrepi,

ti, pravični, ki preiskuješ srca in obisti! Odpev.

Bralec:

Bog je moj varuh,

rešuje vse, ki so pravega srca.

Bog je pravičen sodnik,

vsak dan grozi tistim, ki se ne spreobrnejo. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Glejte, zdaj je čas milosti, glejte zdaj je dan rešitve.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu (7,40-53)

Ko so nekateri iz množice slišali Jezusove besede, so govorili: »On je zares prerok.« Drugi so rekli: »To je Kristus.« Nekateri pa so govorili: »Menda vendar Kristus ne pride iz Galileje? Ali ne pravi pismo, da pride Kristus iz Davidovega rodu in iz mesta Betlehem, kjer je bil David?« Nastal je torej zaradi njega med množico razpor. Nekateri izmed njih so ga hoteli prijeti, toda nihče ni stegnil rok po njem.

Služabniki so se vrnili k velikim duhovnikom in farizejem in ti so jim rekli: »Zakaj ga niste privedli?« Služabniki so odgovorili: »Nikoli noben človek ni tako govoril.« Farizeji so jim odgovorili: »Ste se mar dali tudi vi preslepiti? Ali je mar vero vanj sprejel kdo izmed voditeljev ali izmed farizejev? A ta drhal, ki ne pozna postave, prekleti so!«

Nikodem, ki je bil prej prišel k njemu in je bil eden izmed njih, jim je rekel: »Ali mar naša postava koga sodi, če ga prej ne zasliši in ne pozve, kaj dela?« Odgovorili so mu: »Kaj si tudi ti iz Galileje? Preišči in spoznaj, da iz Galileje noben prerok ne vstane.« In odšli so vsak na svoj dom.

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: Premislimo, kaj nam Gospod govori v globini naših src. To bogastvo potem ponudimo tudi drug drugemu in ga izrecimo naglas.  

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Zakaj je v farizejih tako divje sovraštvo do Jezusa? Oni so bili vendarle verni možje, ki so vsaj na papirju spoštovali Božje zapovedi. Ena od njih je: »Ne ubijaj!« Od kod torej to smrtno sovraštvo do Jezusa?

Nastalo je zato, ker so bili na Jezusa ljubosumni. Preden se je pojavil Jezus, so bili farizeji najpomembnejši in najbolj zanimivi Judje, ki so jih ljudje zaradi njihovega znanja in vere spoštovali bolj kot vse druge. Potem pa se pojavi Jezus … prihaja iz ničvredne pokrajine Galileje, ki ima že v zgodovini slabo ime, v vse tišči za njim. V trenutku se množice odvrnejo od farizejev in ganjene od Jezusove dobrote in čudežev hitijo za Njim. Piko na i doda Jezus s tem, da farizejem naglas pove, da njihova nadutost, pohlep in hinavsko srce nimajo nič opraviti z Božjim kraljestvom in da se je potrebno spreobrniti.

Kljub zakrknjenosti nekaterih pa obstajajo tudi farizeji, ki se spreobrnejo. Spreobrnjenci se najdejo takó med množico preprostih ljudi kot med najbogatejšimi in najbolj uglednimi. Te je Jezus ganil v srce. Vse njegove besede, čudeži, pogledi, mir… Vse to pričuje, da je med nami nekdo, ki je večji od vsega, kar najdemo na tem svetu. Jezus z vsem, kar dela, sporoča, da so prišla na zemljo nebesa.

Njegovo delo je, da vse ljudi v srcu prepriča, da bi se obrnili v nebesa. Želi si, da bi prav vsak, s katerim se sreča, doživel, kako čudovit je Bog. Ko bi to doživel, si ne bi želel ničesar drugega več, le srečevati ga v vsakem trenutku.

Na ta način skuša Jezus spreobrniti tudi farizeje – može, ki so užaljeni, ker je Gospod prizadel njihov velik napuh. Vztrajno hočejo pokazati, da so od Njega močnejši – četudi bi ga bilo potrebno umoriti. Bolj ko je Jezus do njih dober, bolj trdovratni postanejo. In Jezus ve, da je edina stvar, ki bo še lahko ganila njihovo srce, Njegova ljubezen do konca: ko bo križan bo klical k Bogu, naj jim odpusti.

Tudi mi se pustimo Jezusu ganiti v srce in se v celoti obrnimo v nebesa.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Vsak si izbere enega od družinskih članov in zanj Bogu pove eno zahvalo. Na primer: »Gospod, hvala za mojega brata. Hvala, ker se danes nisva skregala.«

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Vsak pove za svojega desnega soseda eno prošnjo Bogu. Na koncu zmolimo očenaš.

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče ne iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človeško srce lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Gospod, naš Bog,

brez tvoje pomoči ti ne moremo ugajati.

Usmiljeno vodi naša slabotna srca

in nam vselej pomagaj.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: arhiv župnije Ljubljana-Koseze

Povej naprej.