Molitveno bogoslužje za torek, 31. marca

Objavljeno: 30. 03. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>torek, 31. marca</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Gospod, ti nam kličeš: »Vsi, ki ste žejni, pridite k studencu in se veseli okrepčajte.« Zares, v tebi je izvir vode, ki teče v večno življenje. Hočemo se okrepčati z njo. Z darom Svetega Duha nas pritegni k sebi in nam podari večno življenje.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: Kakor voda s svojo močjo očiščuje madeže, tako tvoja kri, Gospod, očiščuje naše duše madežev greha, ki jih nosimo na sebi. Usmili se nas in nam odpusti.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Voditelj: Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnjenja in prenove: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta: Kristus, usmili se

Vsi: Kristus, usmili se.

Voditelj: Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje: Gospod, usmili se

Vsi: Gospod, usmili se.

Voditelj: Naš Oče, odpusti nam naše grehe, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 21,4-9)

Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa: »Zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umrjemo v puščavi? Kajti ni kruha ne vode; in ta borna jed se nam že gabi.« Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače; pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. Tedaj je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli: »Grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače!« Mojzes je prosil za ljudstvo.

Nato je Gospod rekel Mojzesu: »Naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in jo pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Gospod, sliši mojo molitev! (Ps 102,2-3.16-18.19-21)

Vsi (odpev): Gospod, sliši mojo molitev!

Bralec:

Gospod, sliši mojo molitev,

moj klic naj pride k tebi!

Ne skrivaj svojega obličja pred mano

ob dnevu moje stiske! Odpev.

Bralec:

Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod,

vsi kralji priznavali tvoje veličastvo;

ko se Gospod obrne k molitvi siromakov,

njih prošnje ne bo zavrgel. Odpev.

Bralec:

Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda,

zakaj Gospod je pogledal na zemljo,

da bi slišal vzdihovanje jetnikov,

in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Seme je Božja beseda, sejalec pa Kristus, kdor njega najde, ostane vekomaj.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu (8,21-30)

Tisti čas je rekel Jezus farizejem: »Jaz grem in iskali me boste in v svojem grehu umrli. Kamor jaz grem, vi ne morete priti.« Judje so torej govorili: »Se bo mar usmrtil, ker pravi: ›Kamor jaz grem, vi ne morete priti‹?« In rekel jim je: »Vi ste od tu doli, jaz sem od zgoraj; vi ste od tega sveta, jaz nisem od tega sveta. Zato sem vam rekel, da boste v svojih grehih umrli. Ako ne boste verovali, da sem jaz, boste namreč umrli v svojih grehih.« Rekli so mu torej: »Kdo si ti?« Jezus jim je odgovoril: »Prav to, kar vam govorim. Mnogo imam o vas govoriti in soditi; ali ta, ki me je poslal, je resničen in jaz svetu govorim to, kar sem od njega slišal.« In niso spoznali, da jim je govoril o Očetu.

Jezus je torej rekel: »Ko boste povišali Sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe, ampak tako govorim, kakor me je učil Oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj; ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč.« Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: Gospod je pravkar vsakemu spregovoril na srce. Tisto, kar se te je dotaknilo, premišljuj. Vsak pa lahko pove tudi naglas.

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: »Ko boste povišali Sina človekovega, takrat boste spoznali, da sem jaz in da nič ne delam sam od sebe, ampak tako govorim, kakor me je učil Oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj; ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč.« Končni dokaz, da je Jezus resnični Božji Sin, ki je prišel iz večnosti in se tja vrača, je dogodek Njegovega vstajenja. Če bi bil Jezus zgolj človek pa četudi zelo svet, bi bilo po Njegovi smrti za zmeraj konec njegovih čudežev. Samega sebe ne bi mogel nikakor obuditi od mrtvih! Če pa za Njegovimi dejanji čisto zares stoji Bog, bo čudež nastopil tudi po Njegovi smrti. In ta čudež je vstajenje. Jezus ga v evangeliju šele napoveduje, mi pa vemo, da se je resnično zgodil. To je dokaz, da je v vseh dejanjih Jezus čisto zares delal to, kar je všeč Bogu, da ga Bog nikoli ni pustil samega – niti v smrti ne, to je dokaz, da Jezus vedno govori, kar je všeč Bogu. In to je končno tudi dokaz, da je Jezus Božji Sin.

In zaradi tega, ker je Božji Sin, je On tako pomemben za naše življenje – ker smo v Njem obdarovani z Bogom, ki je prišel med nas. Zaradi tega vemo, da se lahko v srcu obrnemo k njemu in ga postavimo za središče svojega življenja in ne bomo nikoli osramočeni. Vse svoje upe lahko položimo vanj in nas ne bo nikoli razočaral. Gospod je prav zares izpolnitev vseh naših hrepenenj. Napravimo tudi danes iskreno odločitev za prijateljstvo z Njim in mu dajmo sebe v celoti na razpolago, da v nas vrši dobra dela.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Bog je izvir vseh dobrin, ki jih prejemamo. Poglejmo v svoje srce in poslušajmo, kaj nam govori glas, ki kliče »Hvala.« Svoje zahvale izrecimo Bogu.  

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Gospoda iskreno prosimo za vse ljudi, ki jih nosimo v svojem srcu.

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče ne iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človeško srce lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Sveti Bog,

naj zvesto vztrajamo v tvoji službi,

da bo v teh svetih dneh veliko ljudi našlo pot k tebi

in bodo tvoji verni postali bolj goreči.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Mojca Bertoncel

Povej naprej.