Molitveno bogoslužje za torek, 7. april

Objavljeno: 06. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>torek, 7. april</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Nebeški Oče, v Svetem Duhu se pripravljamo na vstop v velikonočno skrivnost smrti in vstajenja tvojega Sina. Skupaj z Njim se želimo darovati za vse naše bližnje. Naj nas pri tem krepi tvoja navzočnost. Prosimo te za dar Svetega Duha, ki naj nam odkriva tvoje obličje, ko se srečujemo s teboj v molitvi.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: O Bog, tvoj Sin je na križu opral našo vest vseh naših grehov pred teboj. Želimo se poboljšati in bolj iskreno ljubiti drug drugega. Prosimo, odpusti nam naše grehe, ki jih iskreno priznavamo.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BERILO

Bralec 1: Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 49,1-6)

Poslušajte me, otoki, pazite, ljudstva v daljavi! Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je: »Moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal.« Jaz pa sem si rekel: »Zaman sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo.

Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počeščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej: »Premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec 2: Oznanjal bom tvojo pravičnost. (Ps 71,1-2.3-4.5-6.15.17)

Vsi (odpev): Oznanjal bom tvojo pravičnost.

Bralec 2:

K tebi, Gospod, se zatekam:

naj ne bom osramočen vekomaj.

Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi,

nagni k meni svoje uho in me reši! Odpev.

Bralec 2:

Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš:

ti si moja skala in moj grad!

Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,

iz pesti hudobneža in zatiralca! Odpev.

Bralec 2:

Ti si moje upanje, moj Bog,

moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.

Nate sem se opiral od rojstva,

od naročja moje matere si bil moj varuh. Odpev.

Bralec 2:

Moja usta bodo oznanjevala tvojo pravičnost,

ves dan tvojo pomoč.

O Bog, učil si me od moje mladosti

in do zdaj oznanjam tvoja čuda. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec 2: Pozdravljen, naš Kralj, pokoren Očetu, peljejo te na križ, kakor krotko jagnje v klanje.

Voditelj: Iz evangelija po Janezu (13,21-33.36-38)

Tisti čas, ko je bil Jezus pri mizi s svojimi učenci, se je zgrozil v duši in je zatrdil: »Resnično, resnično, povem vam; eden izmed vas me bo izdal.« Učenci so se spogledali, ker niso vedeli, o kom govori. Slonel pa je pri mizi na Jezusovih prsih njegov učenec, ki ga je Jezus ljubil. Njemu torej pomigne Simon Peter in mu reče: »Vprašaj, kdo je tisti, o katerem govori.« Ta se skloni na Jezusove prsi in mu reče: »Gospod, kdo je?« Jezus odgovori: »Tisti je, kateremu bom pomočil grižljaj in mu ga dal.« Pomoči torej grižljaj in ga da Judu, sinu Simona Iškarijota. Po grižljaju – tedaj je šel satan vanj. Jezus mu pravi: »Kar misliš storiti, stori brž.«

Nobeden od teh, ki so bili pri mizi, pa ni spoznal, zakaj mu je to rekel. Ker je namreč Juda imel denarnico, so nekateri menili, da mu Jezus naroča: »Nakupi, česar nam je treba za praznik,« ali naj da kaj ubogim. Oni je torej grižljaj vzel in takoj odšel. Bila pa je noč.

Ko je odšel, je Jezus rekel: »Zdaj je Sin človekov proslavljen in Bog je proslavljen v njem. Če je Bog proslavljen v njem, ga bo tudi Bog v sebi proslavil: in proslavil ga bo kmalu. Otročiči, še malo časa bom med vami. Iskali me boste in, kakor sem rekel Judom, tudi zdaj vam pravim: Kamor jaz grem, vi ne morete priti.«

Simon Peter mu reče: »Gospod, kam greš?« Jezus mu odgovori: »Kamor grem, zdaj ne moreš iti za menoj, pojdeš pa pozneje.« Peter mu reče: »Zakaj bi ne mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate.« Jezus odgovori: »Življenje daš zame? Resnično, resnično povem ti: Ne bo petelin zapel, dokler me trikrat ne zatajiš.« To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Veliki duhovniki in farizeji so se bali prijeti Jezusa javno. Večina ljudi je namreč Jezusa spoštovala in se ga oklepala zato bi bilo takšno dejanje tudi za velike duhovnike lahko močno tvegano. Zaradi tega so hoteli Jezusa prijeti na skrivaj – tako da nihče ne bi izvedel. Prav tako so ga hoteli ‘podtakniti’ Rimljanom, da bi ga oni obtožili in usmrtili. S tem bi imeli oni pred očmi množic čiste roke. Prav zaradi tega so med svojimi privrženci izdali ukaz, naj ga tisti, ki bo imeli ugodno priložnost. naznani, da ga bodo prijeli, ko ne bo blizu množice. Za takšno podlo dejanje so bili pripravljeni tudi plačati.

Jezusa danes srečamo pri zadnji večerji, ko ga notranje globoko pretrese, da je tisti, ki ga bo predal velikim duhovnikom, eden izmed njegovih najbližjih prijateljev. Koliko bolj te takšno dejanje zaboli, če je izdajalec oseba, ki si si z njo blizu in jo imaš rad ter z njo preživiš veliko časa. Močan udarec je bil to za Jezusa. Tudi učenci so pretreseni in se sprašujejo, kdo je to. Jezusov odgovor učencu, ki je slonel na Njegovih prsih, je zelo sporočilen. Odgovori tako, da Judu ponudi grižljaj kruha, ki ga pomoči v vino. To je dejanje zaupanja med najbolj intimnimi prijatelji. S tem Jezus pove: »Izdal me bo ta, ki je zelo globoko v mojem srcu. Ta, ki je moj ljubljeni prijatelj.« S tem Jezus veliko pove tudi učencu, ki sloni na Njegovih prsih in ga s tem uči prijateljske ljubezni. S tem mu hkrati pove, da Judu že v naprej odpušča. Na drugi strani pa to Jezusovo dejanje v Judu sproži samo še večje zavračanje. Povečanje Jezusove bližine, v njem ne prebudi ljubezni, ampak samo poveča odpor. To sporočajo besede: »Tedaj je šel satan vanj.«

S tem dejanjem je bil sprožen nepreklicen potek dogodkov, zato Jezus reče: »Zdaj je Sin človekov proslavljen in Bog je proslavljen v njem.« V grmadi zla, ki bo na Jezusa padla, se bo najčistejše razodelo, kdo je Jezus – Božji Sin. Pokazala se bo ljubezen do grešnikov – tako nedosegljiva zemljanom – potomcem Adama. Tja kamor gre Jezus, ne more nobeden priti, če mu ni dano iz nebes. In prav zares: v Božje kraljestvo vodi daritev življenja in tja lahko pridemo le, če nas je On prvi ljubil in za nas dal življenje. Ljubezen do grešnikov bomo zmogli, če nas bo Bog napolnil s Svetim Duhom. On nas spreminja v Gospoda Kristusa samega. Združeni z Njim se bomo lahko tudi mi žrtvovali za grešnike. Iz srca se mu zato izročimo v tem svetem času.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božje darove, izrecimo svoje zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Gospod ne bo opešal in ne podlegel, dokler ne utrdi na zemlji pravice. Tudi mi pri tem sodelujmo in v Njegovem imenu Bogu izrecimo svoje prošnje.

Voditelj (na koncu): Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo prebival v nas.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, v svoje sveto telo si sprejel tudi mene. Hvaležen sem za tvojo združitev z menoj in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim. Za to sem hvaležen in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ker si združen z menoj, si trpel tudi takrat, ko so Boga žalili moji grehi. Na tvojo ljubezen odgovarjam in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj: Gospod Jezus, z mojim srcem hočeš ljubiti Boga in vse moje bližnje. Podarjam ti svoje srce, da se v meni popolnoma uresniči tvoja volja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni večni Bog,

tako naj obhajamo skrivnost Kristusovega trpljenja,

da nam boš mogel odpustiti grehe.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.