Molitveno bogoslužje za sredo, 8. april

Objavljeno: 08. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>sredo, 8. april </em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor za molitev (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Nebeški Oče, v Svetem Duhu se pripravljamo na vstop v velikonočno skrivnost smrti in vstajenja tvojega Sina. Skupaj z Njim se želimo darovati za vse naše bližnje. Naj nas pri tem krepi tvoja navzočnost. Prosimo te za dar Svetega Duha, ki naj nam odkriva tvoje obličje, ko se srečujemo s teboj v molitvi.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: O Bog, tvoj Sin je na križu opral našo vest vseh naših grehov pred teboj. Želimo se poboljšati in bolj iskreno ljubiti drug drugega. Prosimo, odpusti nam naše grehe, ki jih iskreno priznavamo.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

BERILO

Bralec: Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 50,4-9)

Vsemogočni Bog mi je dal učen jezik, da bi znal trudne krepiti z besedo. Zbuja mi sleherno jutro uho, da prisluhnem kakor učenci. Vsemogočni Bog mi je odprl uho. Jaz se nisem upiral, nazaj se nisem umaknil. Svoj hrbet sem nudil njim, ki so me bili, svoje lice njim, ki so mi pulili brado, svojega obraza nisem skril sramotenju in pljunkom. Toda vsemogočni Gospod mi pomaga, zato nisem bil osramočen. Zaradi tega sem naredil svoj obraz ko kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen.

Blizu je ta, ki mi da pravico. Kdo se bo z menoj prepiral? Nastopiva skupaj! Kdo je moj nasprotnik v pravdi? Naj stopi k meni! Glej, vsemogočni Gospod mi pomaga, kdo bi me za krivega razglasil?

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: O Bog, usliši me v svoji veliki dobroti! (Ps 69,8-10.21-22.31.33-34)

Vsi (odpev): O Bog, usliši me v svoji veliki dobroti!

Bralec:

Zaradi tebe sem prenašal zasramovanje,

sramota je pokrila moje obličje.

Tujec sem postal svojim bratom,

gorečnost za tvojo hišo me razjeda. Odpev.

Bralec:

Pričakoval sem sočutja, a ga ni bilo,

tolažnikov, a jih nisem našel.

V jed so mi dali žolča,

v moji žeji so me napajali s kisom. Odpev.

Bralec:

Glejte, ponižni, in veselite se,

naj oživi vaše srce, ki iščete Boga!

Zakaj Gospod sliši uboge,

svojih jetnikov ne prezira. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Pozdravljen, naš Kralj, ti edini si se usmilil naših grehov.

Voditelj: Iz evangelija po Mateju (Mt 26,14-25)

Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Juda Iškarijot, k velikim duhovnikom in rekel: »Kaj mi hočete dati in jaz vam Jezusa izdam?« Ti pa so mu določili trideset srebrnikov, in odslej je iskal prilike, da bi ga izdal. Prvi dan opresnikov so pristopili učenci k Jezusu in rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?« Rekel je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učenik pravi: Moj čas je blizu, pri tebi hočem obhajati veliko noč s svojimi učenci.‹« Učenci so storili, kakor jim je bil Jezus naročil, in so pripravili velikonočno jagnje.

Ko se je pa zvečerilo, je bil z dvanajsterimi pri mizi in je med jedjo rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« Silno so se užalostili in so začeli drug za drugim vpraševati: »Gospod, ali sem jaz?« Odgovoril je: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. Sin človekov sicer gre, kakor je o njem pisano, toda gorje tistemu človeku, ki bo Sina človekovega izdal, bolje bi bilo zanj, ko bi se ne bil rodil.« Spregovoril je izdajalec Juda ter rekel: »Učenik, ali sem jaz?« Reče mu: »Ti si.«

To je Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: »Kaj mi hočete dati in jaz vam Jezusa izdam?« S temi besedami apostol Juda Iškarijot razodene, da mu je denar bolj pomemben kot Jezus. Denar bi verjetno v kratkem času porabil in spet bi potreboval nov denar. Čez nekaj časa bi morda prodal drugega človeka. Judova zmota je v tem, da se ne zaveda, da denar izgine, odnosi pa ostanejo za večnost. Smrt je kakor cedilo, ki loči vse, kar je v človeku: vse posvetno spusti skozi, da ostane na zemlji, vsa ljubezen in odnosi pa ostanejo za večno življenje. Bistveni so odnosi – še posebej odnos z osebo, ki je večna: z Bogom.

Jezus želi danes svojim apostolom pokazati prav to resnico: da posvetne koristi niso pomembne, le čisti odnosi. Da bi to storil se odpove sleherni dobrini tega sveta vključno s svojim telesom in dobrim počutjem ter se prepusti mučenju in poniževanju. Ob zavrnitvi in sovražnikih ne obupa. Ne odide stran in se ne skrije. Ve, da bo ljudi spreobrnila Njegova izmučena podoba na križu in Njegov klic: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.« Ker Jezus to ve, nastavi svoj hrbet za bič, svoje lice za pljunek in svoje uho za kletvice. Ker ve, da lahko Njegovo prenašanje poniževanja spreobrne sramotilce, naredi Jezus svoj obraz trden in ponosen ko kremen, saj je ve, da ne bo osramočen.

Tudi mi včasih trpimo zaradi drugih ljudi. To nas zapre v obup ali pa iščemo rešitev zase za sovražnike pa nam ni mar. Jezus nas spominja, da imamo tudi v najbolj bedni situaciji moč, da lahko ljudi spreobračamo. Če trpljenje darujemo zanje, bomo tem ljudem pomagali. Prebudimo vero v to resnico.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božje darove, izrecimo svoje zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Gospod Jezus ne bo opešal in ne podlegel, dokler ne utrdi na zemlji pravice. Tudi mi pri tem sodelujmo in v Njegovem imenu prosimo Boga.

Voditelj (na koncu): Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo prebival v nas.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, v svoje sveto telo si sprejel tudi mene. Hvaležen sem za tvojo združitev z menoj in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim. Za to sem hvaležen in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ker si združen z menoj, si trpel tudi takrat, ko so Boga žalili moji grehi. Na tvojo ljubezen odgovarjam in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, z mojim srcem hočeš ljubiti Boga in vse moje bližnje. Podarjam ti svoje srce, da se v meni popolnoma uresniči tvoja volja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: Jezus tebi živim. Jezus tebi umrjem. Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen.

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

O Bog,

hotel si, da je tvoj Sin za nas vzel nase trpljenje križa

in premagal oblast hudega duha.

Prosimo te, naj dosežemo milost vstajenja po njem,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.