Neposredni prenos svetih maš, blagoslova jedil in križevega pota na Portalu Pridi in poglej

Objavljeno: 08. 04. 2020

|

<strong>Neposredni prenos svetih maš, blagoslova jedil</strong> in <strong>križevega pota</strong> na <em>Portalu Pridi in poglej</em>

Prenos svetih maš, blagoslova jedil in križevega pota na Pastoralnem portalu Pridi in poglej

 

Veliki četrtek

Sveta maša: ob 18.00

 

Veliki petek

Molitev križevega pota v župnijski cerkvi, ob 15.00.

Obredi velikega petka: ob 18.00.

 

Velika sobota

Blagoslov velikonočnih jedil: ob 15.00 in 17.00.

Velikonočna vigilija: ob 20.00.

 

Blagoslov velikonočnih jedil

V  teh razmerah lahko opravite kratko domače bogoslužje in tudi sami blagoslovite velikonočna jedila:

Znamenje križa

Desetka rožnega venca

Božja beseda:

Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3)

Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51)

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)

Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Velika noč

Sveti maši: ob 7.00 in 10.00.

Ob 8.00 se bodo oglasili vsi zvonovi po Sloveniji kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Pred zajtrkom zmolimo naslednjo molitev:

 

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa

Oče naš

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Velikonočni ponedeljek

Sveti maši: ob 8.00 in 10.00.

Povej naprej.