Družina moli na Veliko soboto

Objavljeno: 10. 04. 2020

|

<strong>Družina moli</strong> na <em>Veliko soboto</em>

Na veliko soboto se Cerkev ustavi ob Gospodovem grobu, premišljuje njegovo trpljenje in smrt, sestop v kraljestvo mrtvih ter v molitvi pričakuje njegovo vstajenje. Na ta dan običajno obiščemo božji grob, nesemo »k žegnu«, zvečer pa se udeležimo velikonočne vigilije. Letos velikonočnih praznikov ne moremo praznovati v župnijskem občestvu, zato pa je toliko bolj pomembno, kako jih praznujemo doma, v družinskem krogu. V Malem družinskem obredniku – Družina slavi Boga (dr. Julka Nežič) najdemo vse, kar je potrebno, da doma ustvarimo praznično vzdušje in vstopimo v to skrivnost Velike sobote.

 

Molitev v družinskem krogu

Gospod Jezus Kristus, s svojo lučjo si presvetlil temo smrti, v prepadu najgloblje samote zdaj za vedno biva odrešujoča moč tvoje ljubezni; sredi tvoje skritosti smemo zapeti alelujo odrešenih.

Daj nam ponižno preprostost vere, ki se ne pusti zbegati, če nas pokličeš v ure teme in zapuščenosti, ko se nam zazdi vse vprašljivo. V tem času, ko je stvar v smrtnem boju, nam daj dovolj luči, da te ne izgubimo. Dovolj luči, da bomo mogli postati luč drugim, ki so je še bolj potrebni.

Skrivnost tvoje velikonočne radosti naj kot jutranja zarja obseva naše dni. Pomagaj nam, da bomo res velikonočni ljudje v tej veliki soboti zgodovine. Skozi svetle in temne dni naj veselo gremo naproti tebi, ki se nam bližaš v slavi. – Amen.

 

Večerna molitev

Ker bogoslužje velike sobote (velikonočna vigilija) obsega tudi krščevanje in obnovitev krstnih obljub, je prav, da se tudi pri družinski večerni molitvi spomnimo svojega krsta in prosimo za novokrščence. Zato opravimo večerno molitev ob prižgani krstni sveči enega od družinskih članov.

Začnemo z znamenjem križa, nato pa oče ali mati moli naslednjo molitev:

Nebeški Oče, zbrali smo se v tvojem imenu, da se ti zahvalimo za tvojo neizmerno dobroto. Svojega Sina si izročil smrti, da nam je po njej zaslužil večno življenje. Po krstni vodi si nam izbrisal grehe in nas napravil za svoje, božje otroke. Poslal si nam Svetega Duha, da nas spominja vsega, kar nas je učil tvoj Sin. Za vse to ti iskrena hvala in čast in slava vekomaj. – Amen.

Berilo lahko prebere otrok:

Apostol Pavel je zapisal v pismu Galačanom (3,26–28):

Bratje in sestre, vi vsi ste po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Božja beseda.

Po kratki tihoti sledi spev:

Vzklikajte Bogu vsi na zemlji, pojte slavo njegovemu imenu, slavite ga s hvalnico. Recite Bogu: »Kako veličastna so tvoja dela!«

(Tukaj navedene prošnje so lahko le vzorec, po katerem pripravi družina svoje.)

Gospod, ki si trpel in umrl ter vstal za vse ljudi, blagoslovi tiste, ki bodo danes krščeni in se bodo vključili v tvoji Cerkev.

Vsi: Prosimo te, usliši nas!

Gospod, varuj jih na njihovi življenjski poti in jih nekoč pripelji v nebesa.

Vsi: Prosimo te, usliši nas!

Gospod, pomagaj domačim, sorodnikom in botrom novokrščencev, da jih bodo podpirali v veri.

Vsi: Prosimo te, usliši nas!

Gospod, pomagaj tudi nam, da ne bomo nikoli pozabili, da smo pri krstu postali tvoji bratje in sestre.

Vsi: Prosimo te, usliši nas!

Gospod, poveži nas med seboj in s teboj.

Vsi: Prosimo te, usliši nas!

Oče naš …

Na velikonočno soboto lahko pred jedjo in po njej molimo takole:

Pred jedjo

»Dam vam novo srce in novega duha položim v vašo notranjost,« govori vsemogočni Gospod. Vsemogočni Bog, blagoslovi to hrano, ki jo bomo zaužili, nam pa daj novo srce, ki bo odprto zate in za ljudi v stiski. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

Po jedi
Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano. Dobri Bog, zahvalimo se ti, da smo smeli skupaj zaužiti hrano, na kateri počiva tvoj blagoslov. Prosimo te, ostani z nami. – Amen.

 

Blagoslovljena jedila: molitev pred jedjo in po njej

Kdaj bomo zaužili blagoslovljena jedila, je stvar navade. To je lahko v soboto zvečer ali pa v nedeljo zjutraj.

Pojte Gospodu novo pesem, Pojte Gospodu, njegovo ime slavite.

Vsi: Gospodovo ime slavimo.

Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje! Pripovedujte med narodi o njegovi slavi, med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih.

Vsi: Gospodovo ime slavimo.

Priznajte Gospodu, vsi rodovi, priznajte Gospodu moč in slavo, priznajte Gospodu slavo njegovega imena!

Vsi: Gospodovo ime slavimo.

Oče ali mati: Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti za te darove, ki smo jih položili na mizo. Na njih počiva tvoj blagoslov in nam daje čutiti tvojo bližino. Ko bomo uživali to blagoslovljeno hrano, naj bo naše srce polno hvaležnosti do tebe. Po Kristusu, našem Gospodu. – Amen.

 

Celotno besedilo v pdf: Družina moli na veliko soboto

Vir: Julka Nežič, Družina slavi Boga, Mali družinski obrednik, Slomškova založba, 2007, 108-113.

 

Luka M.

Povej naprej.