Molitveno bogoslužje za četrtek velikonočne osmine

Objavljeno: 15. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>četrtek velikonočne osmine</em>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bo bral psalm.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, vir večnega življenja, veseli se zbiramo ob tebi – Luč sveta, sreča nebes. Darujemo ti sami sebe, kakor si ti podaril samega sebe nam. Usmili se nas, bodi z nami, napolni nas s Svetim Duhom, ki ga pričakuje vsa Cerkev. Naj se po Njem srečamo s tabo in te slavimo.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PSALM

Bralec: Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji. (Ps 8,2.5.6-7.8-9)

Vsi (odpev): Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.

Bralec:

Gospod, naš Gospod,

kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!

Kaj je človek, da se ga spominjaš,

ali sin človekov, da skrbiš zanj? Odpev.

Bralec:

In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,

s slavo in častjo si ga ovenčal;

dal si mu oblast nad deli svojih rok,

in vse si podvrgel njegovim nogam. Odpev.

Bralec:

Drobnico in vso goved,

in tudi poljske živali,

ptice pod nebom in ribe v morju,

vse, kar hodi po morskih stezah. Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Ko so pa o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha.

Rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam vstajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel. Rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče teh reči.«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Videti Jezusa, ki je umrl in po tem vstal ter se živ prikazal apostolom, je bilo zanje pretresljivo. Prestrašijo se. Oglasijo se jim dvomi: »Je to res isti Jezus, ki je bil umorjen in ki so ga poznali v času, ko so skupaj hodili?« Skušajmo se postaviti v njihovo kožo. Poleg tega imajo pred njim slabo vest… Zapustili so ga, ko bi jih najbolj potreboval. Na nek način se bojijo njegove reakcije: »Nas bo oštel? Bo še prišel k nam?« Vendar je Jezus neverjeten. Ničesar takega ne stori. Po vstajenju namenoma pozabi na njihovo nezvestobo. Reče jim: »Mir vam bodi.« S tem jim pravi: »Jaz sem vaš prijatelj. Ničesar vam ne zamerim.« Celo nekaj večjega reče: »Prinašam spravo vsemu svetu.« In učencem vrne dostojanstvo, ki so ga izgubili z zatajitvijo. Reče jim, da so priče Jezusove sprave za vse ljudi. Učenci so torej poslani, da bi vsemu svetu oznanili, da jim je podarjena sprava z Bogom, če sprejmejo Jezusovo zadostitev za njihove grehe. Prek tega daru, bodo vsi doživeli, kako so rešeni zla in kako v njih zmaguje Božja moč za dela usmiljenja.

Tudi zate je Jezus prišel po vstajenju nazaj na svet. Tudi tebi vse odpušča. Sprejmi Njegov mir.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Voditelj povabi: Po naročilih, ki jih je dal Jezus sveti sestri Mariji Favstini Kowalski, od velikega petka do nedelje po veliki noči molimo devetdnevnico Božjega usmiljenja. Jezus ji je za sedmi dan naročil:

»Posveti mi danes vse, ki na poseben način častijo in slavijo moje usmiljenje. Ti najbolj sodelujejo z mojim trpljenjem in so se najgloblje potopili v mojega Duha. Tako so živa podoba mojega usmiljenega srca. V prihodnjem življenju bodo večno sijali v čudovitem veličastvu in nihče od njih se ne bo pogubil. Jaz sam jih pritegnem k svojemu srcu ob uri, ko jih pokličem!«

Pomislimo na vse, ki jih Jezus omenja in jih morda poznamo, vključimo pa tudi take osebe širom po svetu.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni Bog,

v eni veri si različne narode združil v eno božje ljudstvo.

Daj, da bomo vsi, v krstu prerojeni,

edini v veri in dejavni ljubezni.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

 

Povej naprej.