Družina moli na Belo nedeljo

Objavljeno: 16. 04. 2020

|

Kategorije: Družina, Velika noč

<strong>Družina moli</strong> na <em>Belo nedeljo</em>

Od velikonočne vigilije pa do prve nedelje po Veliki noči so nekoč katehumeni, ki so pri obredih Velike sobote prejeli krst, birmo in prvič tudi obhajilo, vsak dan obiskovali bogoslužje v belih krstnih oblekah. V nedeljo po Veliki noči so bela oblačila odložili. Od tod je dobila ta nedelja ime Bela nedelja.

Večerna molitev

Jezus je rekel Tomažu:

“Ker si me videl, veruješ?

Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,29)

 

Tihota, nato naslednja molitev:

Nebeški Oče,

polni veselja te hvalimo in slavimo.

Tvoj Sin, naš Gospod Jezus Kristus,

je vstal od mrtvih.

Njegovi učenci so ga videli in mi verujemo njihovemu pričevanju.

Prosimo te, utrdi nam vero v vstajenje.

To prosimo po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Molitev pred jedjo in po njej

Pred jedjo

V apostolskih delih lahko beremo:

»Množica teh, ki so sprejeli vero,

Je bila kakor eno srce in ena duša.«

 

Nebeški Oče, blagoslovi to hrano,

ki jo bomo zaužili s hvaležnim srcem,

da bomo tudi mi enega srca in enega duha.

Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

Po jedi

Sveto pismo poroča:

»Apostoli so z veliko močjo pričevali

o vstajenju Gospoda Jezusa

in velika milost je bila nad vsemi.«

 

Nebeški Oče, zahvalimo se ti za hrano,

ki nas je nasitila in povezala med seboj.

Prosimo te, pomagaj nam,

da bomo tudi mi pričevali o vstajenju tvojega Sina,

našega Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.

 

Vir: Julka Nežič, Mali družinski obrednik, Družina slavi Boga, Maribor, Slomškova založba 2007, str. 124 – 125.

Luka M.

Povej naprej.