Molitveno bogoslužje za soboto velikonočne osmine

Objavljeno: 17. 04. 2020

|

<em>Molitveno bogoslužje</em> za <strong>soboto velikonočne osmine</strong>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bo bral psalm.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, vir večnega življenja, veseli se zbiramo ob tebi – Luč sveta, sreča nebes. Darujemo ti sami sebe, kakor si ti podaril samega sebe nam. Usmili se nas, bodi z nami, napolni nas s Svetim Duhom, ki ga pričakuje vsa Cerkev. Naj se po Njem srečamo s tabo in te slavimo.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PSALM

Bralec: Zahvaljujem se ti, da si me uslišal. (Ps 118,1.14-15.16-18.19-21)

Vsi (odpev): Zahvaljujem se ti, da si me uslišal.

Bralec:

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,

ker vekomaj traja njegova dobrota!

Moja moč in moja pesem je Gospod,

rešitelj mi je postal. Odpev.

Bralec:

Gospodova moč me je dvignila.

Gospodova moč je silno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel,

oznanjal bom Gospodova dela. Odpev.

Bralec:

Odprite mi vrata pravičnosti,

da vstopim in hvalim Gospoda!

Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,

in mi postal rešitelj! Odpev.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Marku  (Mr 16,9-15)

Ko je Jezus prvega dne v tednu zjutraj vstal, se je najprej prikazal Mariji Magdaleni, (iz katere je bil izgnal sedem hudih duhov). Ta je šla in sporočila tistim, ki so bili prej z njim in ki so žalovali in jokali. Ko so ti slišali, da živi in da ga je ona videla, niso verjeli. Nato se je prikazal v drugi podobi dvema izmed njih na poti, ko sta šla na deželo. Tudi onadva sta šla in sporočila drugim, pa tudi njima niso verjeli.

Pozneje se je prikazal enajsterim, ko so bili pri mizi; grajal je njih nevero in trdosrčnost, da niso verjeli tistim, ki so ga po vstajenju videli. Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!«

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: »Oznanite evangelij vsemu stvarstvu.« Sporočilo o zmagi življenja in o Božji dobroti sporočite vsem, ki lahko to dojamejo! To Jezus naroči apostolom. Kaj to pomeni?

Morda ima kdo od vas izkušnjo iz časa, ko je bil še otrok ali mladostnik in mu je kdo od prijateljev povedal, da se zate zanima določeno dekle (velja za fante) oz. fant (velja za dekleta). To je prijeten občutek zaljubljenosti in veselja ob tem, da si v srcu nekoga. Kako nas tudi sicer razveseli dejstvo, da obstaja nekdo, ki nas ima zares rad.

Jezus pa pošlje svoje učence po vsem svetu, da bi to novico o Božji ljubezni povedali vsem ljudem. Povedali naj bi: »Bog se zanima zate. Ve kdo si. Ljubi te z večno ljubeznijo. Vabi te, da mu odgovoriš. Če se boš povezal z Njim, ki je večen, bo Vajina ljubezen večna in sreče ne bo nikoli konec. Vse kar počneš bo postalo vključeno v odnos ljubezni z Njim.«

Gospod trka tudi na tvoje srce, odgovori mu.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Voditelj povabi: Po naročilih, ki jih je dal Jezus sveti sestri Mariji Favstini Kowalski, od velikega petka do nedelje po veliki noči molimo devetdnevnico Božjega usmiljenja. Jezus ji je za deveti dan naročil:

»Danes pripelji k meni mlačne duše in jih potopi v morje mojega usmiljenja . Te duše zadajajo mojemu srcu najbolj boleče rane; v vrtu Getsemani pa so me najbolj razžalostile in iztrgale iz mojega srca krik: ”Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi”(Lk 22; 42). Zanje je moje usmiljenje edina rešitev!«

Pomislimo na vse, ki jih Jezus omenja in jih morda poznamo, vključimo pa tudi take osebe širom po svetu.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Dobri Oče,

po tvoji milosti raste število vernih.

Dobrotno varuj vse, ki si jih sprejel med svoje otroke;

prerojeni v krstni vodi naj dosežejo tvojo nesmrtnost.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


 

Pripravil: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

Foto: Unsplash

Povej naprej.