Molitveno bogoslužje za Belo nedeljo

Objavljeno: 18. 04. 2020

|

<em>Molitveno bogoslužje</em> za <strong>Belo nedeljo</strong>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj, kdo bralec 1 in kdo bralec 2.

 

UVOD

Znamenje križa

 

Voditelj: Aleluja! O Bog, vir večnega življenja, na praznik tvojega usmiljenja se veseli zbiramo ob tebi – Luč sveta, sreča nebes. Darujemo ti sami sebe, kakor si ti podaril samega sebe nam. Usmili se nas, bodi z nami, napolni nas s Svetim Duhom, ki ga pričakuje vsa Cerkev. Naj se po Njem srečamo s tabo in te slavimo.

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: O Bog, tvoj Sin je na križu opral našo vest vseh naših grehov pred teboj. Želimo se poboljšati in bolj iskreno ljubiti drug drugega. Prosimo, odpusti nam naše grehe, ki jih iskreno priznavamo.

Voditelj povabi: Pomisli na svoje grehe in jih obžaluj. Zdaj je tudi čas, da se drug drugemu opravičimo.

Vsi: Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: Hvaležni za Božjega Sina, ki nas združuje s svojim vstajenjem slavimo našega Boga in mu izrecimo naše zahvale.

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PRVO BERILO

Bralec: Berilo iz apostolskih del (Apd 2,42-47)

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala

 

 

PSALM

Bralec: Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. (Ps 118,2-4.13-15.22-24)

Vsi (odpev): Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.

Bralec:

Naj vendar reče Izrael:

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Naj vendar reče Aronova hiša:

»Vekomaj traja njegova dobrota.« Odpev.

Bralec:

Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili,

a Gospod mi je pomagal. Odpev.

Bralec:

Gospod je moja moč in moja pesem,

bil je moja rešitev.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih:

Gospodova desnica je mogočno delovala. Odpev.

Bralec:

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.

To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod narédil,

radujmo se in se ga veselimo. Odpev.

 

DRUGO BERILO

Bralec: Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,3-9)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih preródil za živo upanje, za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki čaka, da se razodéne v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljúbite, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš.

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

EVANGELIJ

Bralec: Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! Aleluja.

Voditelj: Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31)

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

Poslušali smo Kristusov evangelij.

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: V tišini premišljujmo, kaj hoče Gospod povedati vsakemu od nas. Lahko kdo pove tudi naglas.

 

RAZMIŠLJANJE O BOŽJI BESEDI

Voditelj: Danes obhajamo praznik Božjega usmiljenja. O tem prazniku je Gospod Jezus spregovoril sv. sestri Mariji Fastini Kowalski, po kateri nam je tudi podaril rožni venec Božjega usmiljenja. Gospod Jezus želi, da praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo nedeljo po veliki noči, kar kaže na tesno zvezo med velikonočno skrivnostjo odrešenja in tem praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje slavi Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja.

Praznik usmiljenja ne sme biti le dan posebnega češčenja Boga v skrivnosti usmiljenja, temveč mora biti za vse ljudi, posebej za velike milosti, če so skladne z božjo voljo. Prav s tem praznikom povezal velike obljube. Največjo med njimi je povezal s svetim obhajilom, ki ga prejmemo na ta dan – to je obljuba »popolnega odpuščanja krivde in kazni«, oziroma obljuba take milosti, kakor jo prejmemo samo pri zakramentu svetega krsta. Veličina praznika je tudi v tem, da lahko vsi, celo tisti, ki se šele ta dan spreobrnejo, izprosijo velike milosti, če so skladne z božjo voljo.

Čeprav na ta dan ne moremo iti k sv. obhajilu se z Gospodom iskreno združimo v duhovnem obhajilu in ga prosimo za te milosti.

Gospod Jezus nam je hkrati s praznikom Božjega usmiljenja podaril tudi podobo usmiljenja. Sv. Favstini govori o obojem: »Hočem, da bi bila ta podoba (…) slovesno blagoslovljena na prvo nedeljo po veliki noči; ta nedelja naj bo praznik usmiljenja.« (Dn. 49) »Želim, da bi bil praznik usmiljenja pribežališče in zavetje vsem, posebej ubogim grešnikom. Na ta dan so odprte globine mojega usmiljenja; na ljudi, ki se približajo izviru mojega usmiljenja, izlivam celo morje milosti. Oseba, ki pristopi k spovedi in k svetemu obhajilu, prejme popolno odpuščanje krivde in kazni. Ta dan so odprte vse božje pretočnice, po katerih tečejo milosti; naj se nihče ne boji približati se mi, čeprav bi bili njegovi grehi rdeči kakor škrlat« (Dn. 699). (Povzeto po spletni strani: http://www.kapitelj.com/praznik_bozjega_usmiljenja.html)

Tako kot apostol Tomaž se tudi mi približajmo Jezusu. Ker ne moremo k spovedi in obhajilu, vseeno Bogu iskreno povejmo, da mu pripadamo in trdno sklenimo, da bomo šli k spovedi, čim prej ko bo možno. V zaupanju v Njegovo dobroto, ga prosimo za vse milosti, ki nam jih obljublja na današnji praznik.

Pred nami je Njegova dobrota. Pred nami je Njegovo srce, ki ljubi vsakega od nas. In ljubezen si želi le eno stvar: da bi bila ljubljena.

 

ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA IN DUHOVNO OBHAJILO

Voditelj: Zmolimo rožni venec Božjega usmiljenja in s tem izrecimo Gospodu, da v celoti sprejemamo njegovo daritev iz ljubezni do nas. Prosimo ga tudi za to, da bi ga z vsakim dejanjem in z vsako besedo ljubili. To je naša izročitev.

Rožni venec Božjega usmiljenja.

 

Voditelj: Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, v svoje sveto telo si sprejel tudi mene. Hvaležen sem za tvojo združitev z menoj in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim. Za to sem hvaležen in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ker si združen z menoj, si trpel tudi takrat, ko so Boga žalili moji grehi. Na tvojo ljubezen odgovarjam in ti kličem:

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, z mojim srcem hočeš ljubiti Boga in vse moje bližnje. Podarjam ti svoje srce, da se v meni popolnoma uresniči tvoja volja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj:

Molimo.

Vsemogočni Bog,

v velikonočni skrivnosti si obnovil zavezo z nami.

Pomagaj nam,

da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo,

tudi izpričali z vsem svojim življenjem.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

Povej naprej.