Bog želi, da je najina ljubezen rodovitna

Objavljeno: 24. 04. 2020

|

Bog želi, da je <em>najina ljubezen</em> <strong>rodovitna</strong>

Spolna združitev je kraj, kjer besede poročne zaobljube postanejo meso. Je kraj, kjer naj bi mož in žena utelešala božansko ljubezen.

Ko je namreč Bog ustvaril prva človeka, Adama in Evo, jima je dal jasno naročilo: “Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita” (1Mz 1,27-28).”

Učlovečeni Božji Sin, Jezus Kristus, je na svojem telesu pokazal, da je naše življenje zares rodovitno takrat, ko smo pripravljeni umreti sebi, da bi imeli drugi življenje. Svoje telo nam podarja na ta način: »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10).

Kakšno sporočilo ima to za spolnost med zakoncema?

Papež Janez Pavel II. je zapisal takole: Kadar se zakonca odpreta daru, Sveti Duh prežame njune spolne želje z vsem, kar je plemenitega in lepega z najvišjo vrednoto, ki je ljubezen. Ko pa se zakonca zaradi trdote svojega srca zapreta Svetemu Duhu, se spolna združitev hitro izrodi v dejanje poželenja, v dejanje vzajemnega izkoriščanja.

Kdor je resnično čist, v njem tudi erotična želja postane dobra in lepa. Ker pa smo zaradi izvirnega greha šibki, se to ne zgodi kar tako. Potrebujemo Svetega Duha. On nas preoblikuje, da postanemo dar za drugega.

Zakonci, prosimo Svetega Duha, da vstopi tudi v našo spolnost. Naj bo spolnost res znamenje najine medsebojne podaritve in rodovitnosti najine ljubezni.

Luka M.

Foto: JD Mason, Unsplash

Povej naprej.