Molitveno bogoslužje za soboto, 25. aprila

Objavljeno: 24. 04. 2020

|

<strong>Molitveno bogoslužje</strong> za <em>soboto, 25. aprila</em>

Berilo

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 5,5-14)

Preljubi, v medsebojnih odnosih se vsi navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, kajti on skrbi za vas. Trezni bodite, čujte; vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju.

Bog vse milosti, ki vas je poklical k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, pa vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu slava in moč vekomaj. Amen. Po Silvánu, zvestem bratu, kakor sodim, sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, da je to prava Božja milost, v kateri stojte. Pozdravlja vas soizvoljena Cerkev v Babilonu in moj sin Marko. Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni.

 

Psalm (Ps 89,2-3.6.7.16-17)

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Gospodove milosti bom na veke opeval,

vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.

Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«

Z nebes si utrdil svojo zvestobo.

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

 

Nebesa slavijo tvoja čuda, Gospod,

tvojo zvestobo v zboru svetih;

kdo se bo v oblakih enačil z Gospodom,

kdo bo Gospodu podoben med Božjimi angeli?

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

 

Blagor ljudstvu, ki te pozdravlja!

Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili,

v tvojem imenu se bodo vedno veselili,

povišani bodo s tvojo pravičnostjo.

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

 

Aleluja. Oznanjamo križanega Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja.

 

Evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

 

Za razmislek

Iz razprave sv. Ireneja, škofa, Zoper krivoverstva (1. knj., 10, 1-3)

Oznanjujmo resnico

Cerkev, ki je razširjena po vsem svetu do zadnjih zemeljskih mej, je od apostolov in njihovih učencev sprejela vero v enega samega Boga, vsemogočnega Očeta, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. Sprejela je vero v enega samega Jezusa Kristusa, božjega Sina, ki se je učlovečil za naše zveličanje. In v Svetega Duha, ki je po prerokih razodel božji odrešitveni načrt: to je, prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, njegovo rojstvo iz Device, njegovo trpljenje in vstajenje od mrtvih, njegov telesni odhod v nebo in končno njegov drugi prihod v Očetovi slavi. Tedaj bo prišel, da v sebi vse zedini ter obudi od mrtvih vse ljudi; in da se pred Jezusom Kristusom, ki je naš Gospod in Bog in zveličar in kralj, po volji nebeškega Očeta pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da ga vsak jezik prizna; nakar bo nad vsemi izrekel svojo pravično sodbo.

To oznanilo in to vero, ki ju je Cerkev, kakor smo rekli, sprejela, zdaj skrbno varuje, enotna, kakor bi prebivala v eni sami hiši, čeprav je razširjena po vsem svetu. Brez omahovanja soglaša z njima, kakor bi imela eno samo dušo in eno samo srce. Razglaša ju, uči in sporoča naprej v popolnem soglasju, kakor bi imela ena sama usta. Čeprav so na svetu različni jeziki, je vendar izročilo povsod enako krepko in enotno.

Zato cerkve, ki so bile ustanovljene na Nemškem, nič drugače ne verujejo ali ne sporočajo naprej kakor cerkve na Španskem ali na Francoskem ali na Vzhodu ali v Egiptu ali v Libiji ali v Italiji. Kakor je sonce, ta božja stvar, eno in isto po vesoljnem svetu, tako oznanjevanje resnice sveti vsepovsod in razsvetljuje vse ljudi, ki hočejo priti do spoznanja resnice. In tako med temi, ki so na čelu cerkva, nihče ne oznanja drugačnega nauka, ker ni nihče večji od svojega učenika. Naj gre za odličnega govornika ali za klavrnega pridigarja, oba učita isto resnico. Nihče ne kvari vsebine izročila. Vera je vedno ena in ista. Kdor je torej bolj zgovoren, ji nič ne doda, in kdor je manj zgovoren, ji nič ne odvzame.

 

Prošnje

Našega Zveličarja, ki je uničil smrt, osvetlil pa življenje in neminljivost po evangeliju, hvalimo in ga prosimo:

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi učitelji,

– naj krščansko družino vedno učijo modri in plemeniti pastirji.

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes zanj molili,

– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,

– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,

– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.

Utrdi, Gospod, svojo Cerkev v veri in ljubezni.

 

Oče naš, ki si v nebesih,

posvečeno bodi tvoje ime,

pridi k nam tvoje kraljestvo,

zgodi se tvoja volja

kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh

in odpusti nam naše dolge,

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,

in ne vpelji nas v skušnjavo,

temveč reši nas hudega.

 

Sklepna prošnja

O Bog, svetemu evangelistu Marku si podelil milost, da je oznanjal Kristusovo veselo oznanilo. Naj tako napredujemo v spoznanju evangelija, da bomo zvesto posnemali Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 


Pripravila: Mojca Bertoncel

Foto: arhiv PS

 

Povej naprej.