Predavanje prof. dr. Mirana Špeliča o sv. Ignaciju Antiohijskem. Ignacij je bil škof v Antiohiji kmalu po apostolu Petru. Do krščanstva je prišel iz poganstva in nima judovskih korenin. Že kot priletnega so ga kot kristjana obsodili na smrt in odpeljali v Rim. Na poti se je srečeval z drugimi krščanskimi skupnostmi in jim pisal pisma. Ohranjenih je sedem pisem. Pet jih je namenjeno krščanskim skupnostim v Mali Aziji, eno prijatelju in soškofu Polikarpu iz Smirne, eno pa rimski Cerkvi, ki se precej razlikuje od ostalih. V vseh pismih sije živa vera v Kristusa in njegovo resnično božanstvo, obenem pa kaže tudi na službo škofa v teh skupnostih. V pismu Rimljanom pa kar blesti njegova vera in želja po mučeništvu, ki ga razume kot dopolnitev evharistične daritve. Najverjetneje je umrl kot mučenec med zvermi v Rimu okrog leta 110.

Več njegovih besedil najdete na naslednji povezavi (Vir: Radio Ognjišče).

 

 


Uredila: Mojca Bertoncel