Imenovanja in osebne spremembe oz. premestitve duhovnikov v letu 2020

Objavljeno: 03. 08. 2020

|

<em>Imenovanja</em> in osebne spremembe oz. <strong>premestitve duhovnikov</strong> v letu 2020

Mesec avgust je v Cerkvi na Slovenskem čas premestitev duhovnikov.

 

Škofija Celje

Matild DOMIĆ SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnijskega kaplana v Župniji Sevnica (1. 8.).

Viktor GANC SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Celje – bl. Anton Martin Slomšek (1. 8.).

Mag. Štefan KRAMPAČ SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana imenovan za župnika Župnije Celje – bl. Anton Martin Slomšek (1. 8.).

Matic LESJAK, župnijski kaplan v Opatijskomestni župniji Celje – Sv. Danijel, je imenovan za vršilca dolžnosti voditelja Škofijskega odbora za mladino Škofije Celje (23. 6.).

Tone LIPAR SDB je na predlog inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana razrešen službe župnika Župnije Celje – bl. Anton Martin Slomšek ter imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji (1. 8.).

David ZAGORC, župnik Župnije Rečica ob Savinji, je razrešen službe voditelja Škofijskega odbora za mladino Škofije Celje (23. 6.).

Rok Vinko ŽLENDER CM je na predlog vizitatorja Slovenske province Misijonske družbe imenovan za župnijskega kaplana v Župniji Dobova, v Župniji Artiče in v Župniji Sromlje (1. 8.).

 

Škofija Koper

Br. Luka MODIC OFMCap je bil na predlog svojega predstojnika razrešen službe kaplana v župniji Vipavski Križ.

Br. Miroslav PAVŠEK OFMCap je bil na predlog svojega predstojnika imenovan za kaplana v župniji Vipavski Križ.

Marjan ŠKVARČ, župnik Župnije Pivka in upravitelj Župnije Šmihel, je bil imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Košana.

Zdenko ŠTRUKELJ, župnik Župnije Košana, se je odpovedal župniji in je bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

 

Nadškofija Ljubljana

Franci ALIČ, župnik župnije Sv. Duh pri Škofji Loki, je bil imenovan za soupravitelja župnije Žabnica.

mag. Albert BAČAR DJ, župnik župnije Ljubljana – Sv. Jakob, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Dravlje.

Gregor BREGAR, kaplan v Zavodu sv. Stanislava in duhovni pomočnik v župniji Brezovica, je bil razrešen službe duhovnega pomočnika in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Črnuče.

Peter BREGAR, župnik župnije Šentjurij – Podkum in soupravitelj župnije Dobovec, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Vače.

Janez CELAR, stolni kanonik, ki mu je potekla služba člana nadškofijske gospodarske uprave in je bil razrešen službe direktorja Metropolitane, d. o. o., je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vrh – Sv. Trije Kralji.

Janezu CERARJU CM, upravitelju župnije Nova Oselica in soupravitelju župnije Stara Oselica, sta potekli ti službi in se vrača v Misijonsko družbo.

Anže CUNK, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Žiri.

Jože DOLENC, upravitelj župnije Leskovica, je bil razrešen te službe in imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Stara Loka. Bival bo v svoji hiši v Spodnji Luši 9, Selca.

Janez FERLEŽ OFMConv, župnik župnije Prežganje in soupravitelj župnije Javor, je bil – glede na dovoljenje generalnega ministra za bivanje zunaj redovne hiše – razrešen službe soupravitelja župnije ter imenovan za soupravitelja župnij Janče in Štanga.

Mag. Simon FORTUNA, župnik župnije Sv. Lenart, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Trata – Gorenja vas.

Daniel GOLAVŠEK OFMConv, upravitelj Bolniške župnije, je bil razrešen te službe in bo sprejel službo na ozemlju celjske škofije.

Martin GOLOB, župnik župnije Srednja vas v Bohinju, se je odpovedal župniji ter bil imenovan za župnika župnije Grosuplje in soupravitelja župnije Lipoglav.

Herman GREGORIČ SDB je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Kodeljevo.

Tadej INGLIČ OFM, rektor božjepotnega svetišča Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in Kaplan – ekspozit pri Novi Štifti, župnija Sodražica, je bil razrešen teh služb in bo sprejel službo v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču na Brezjah.

Janez JASENC, župnik župnije Svibno in soupravitelj župnije Polšnik, je bil razrešen službe soupravitelja župnije in imenovan za soupravitelja župnije Šentjurij – Podkum.

Mag. Frančišek JERANT, upravitelj župnije Štanga in soupravitelj župnije Janče, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Tomišelj.

Marko JEROMEL CM, upravitelj župnije Sv. Jakob ob Savi, je bil vnovič imenovan za soupravitelja župnije Ljubljana – Šmartno ob Savi.

Franc KADUNC, župnik župnije Ovsiše in soupravitelj župnije Ljubno, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Šentjošt nad Horjulom.

Martin LEBAN, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem.

Sebastjan LIKAR, župnik župnije Šmartno pod Šmarno goro, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Ježica.

Gregor LUŠTREK, župnik župnije Trata – Gorenja vas, je bil imenovan za soupravitelja župnij Leskovica, Nova Oselica in Stara Oselica.

Janezu MESECU, misijonarju, je bilo podaljšano dovoljenje za delovanje v misijonu na Madagaskarju.

Martin MLAKAR, duhovni pomočnik v župniji Šenčur, je bil iz zdravstvenih razlogov razrešen te službe. Naselil se je pri rodnih sestrah na Ilirski ulici 27, Ljubljana.

Janez MODIC je bil po poteku dovoljenja za bivanje v Cistercijanskem samostanu Stična imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Šenčur.

Br. Luka MODIC OFMCap je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Ljubljana – Štepanja vas.

Marko MRLAK, kaplan v župnijah Šenčur in Cerklje na Gorenjskem, je bil razrešen te službe in imenovan za upravitelja župnije Litija ter soupravitelja župnij Polšnik in Sava.

Franc MURKO OFMConv, kaplan v Bolniški župniji, je bil razrešen te službe in imenovan za župnika iste župnije.

Tilen OBERWALDER ZUPANC, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Litija.

dr. Mari OSREDKAR OFM je bil imenovan za rektorja božjepotnega svetišča Marije Vnebovzete pri Novi Štifti in kaplana – ekspozita pri Novi Štifti, župnija Sodražica.

Marku PAVLIČU DJ, duhovnemu pomočniku v župniji Žiri, je potekla ta služba in odhaja na študij v tujino.

Br. Miroslav PAVŠEK OFMCap, kaplan v župniji Ljubljana – Štepanja vas, je bil razrešen te službe in bo sprejel službo na ozemlju koprske škofije.

Anton PERČIČ, župnik župnije Ljubljana – Ježica, se je odpovedal župniji in bil imenovan za župnika župnije Šmartno pod Šmarno goro.

Rafo PINOSA SDB, kaplan v župniji Ljubljana – Kodeljevo, je bil razrešen te službe in bo sprejel drugo službo v salezijanski skupnosti.

Janez POTISEK, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Brezovica.

Branko POTOČNIK, župnik župnije Reteče, je bil imenovan za soupravitelja župnije Škofja Loka – Suha.

Tine POVIRK, kaplan v župniji Železniki, je bil razrešen te službe in odhaja v terapevtsko skupnost v Italiji.

Vladimir Rufin PREDIKAKA OFMConv je bil imenovan za kaplana v Bolniški župniji.

Viktor PRIMOŽIČ, župnik župnije Kropa in duhovni pomočnik v župniji Besnica, se je odpovedal župniji Kropa in bil imenovan za duhovnega pomočnika v isti župniji.

Jože RAZINGER, župnik župnije Tomišelj, se je odpovedal župniji in dobil dovoljenje, da odide v novomeško škofijo, kjer bo sprejel službo pri sestrah karmeličankah v Mirni Peči.

Matej RUS, novomašnik, je bil imenovan za kaplana v župniji Železniki.

Branko SETNIKAR je bil po vrnitvi z zdravljenja imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Bloke. Naselil se bo v župnišču v Begunjah pri Cerknici.

Janez SMREKAR, župnik župnije Horjul in soupravitelj župnije Šentjošt nad Horjulom, je bil razrešen službe soupravitelja župnije.

Msgr. dr. Alojz SNOJ, župnik župnije Stara Loka, se je odpovedal župniji in bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Zagorje ob Savi. Naselil se bo na svojem domu v Dolenji vasi 42, Zagorje ob Savi.

dr. Silvo ŠINKOVEC DJ je bil imenovan za župnika župnije Ljubljana – Sv. Jakob.

Janez ŠKET, župnik župnije Grosuplje in soupravitelj župnije Lipoglav, se je odpovedal župnijama ter bil imenovan za župnika župnije Stara Loka in soupravitelja župnije Sv. Lenart.

Aleš TOMAŠEVIĆ, župnik župnije Sostro, je bil imenovan za soupravitelja župnije Javor.

Jože TOMŠIČ, župnik župnije Litija in soupravitelj župnije Sava, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Ovsiše ter soupravitelja župnij Kropa in Ljubno.

Ivan TRNOVEC, župnik župnije Vače, se je iz zdravstvenih razlogov odpovedal župniji in bil sprejet v Duhovniški dom na Lepem potu 26, Ljubljana.

Maksimiljan TUŠAK, župnik župnije Zagorje ob Savi, je bil imenovan za soupravitelja župnije Dobovec.

Mag. Matjaž ZUPAN, župnik župnije Škofja Loka – Suha in soupravitelj župnije Žabnica, se je odpovedal župnijama in bil imenovan za župnika župnije Srednja vas v Bohinju.

 

Nadškofija Maribor

Mitja FRANC SDB, duhovnik salezijanske skupnosti v Celju, je imenovan za kaplana v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko – 1. 8.

Feliks GOLOB SDB, kaplan v župniji Maribor – Sv. Janez Bosko, je razrešen kaplanske službe, ostaja pa v isti župniji kot duhovni pomočnik – 1. 8.

Marjan KOKALJ DJ, župnik Univerzitetne župnije v Mariboru, je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen župniške službe in bo duhovniško službo v prihodnje opravljal v ljubljanski nadškofiji – 1. 8.

Matija TRATNJEK, slovenski duhovnik na Dunaju, je prejel dovoljenje za pastoralno delo med slovenskimi izseljenci za nadaljnje petletno obdobje.

 

Škofija Murska Sobota

Štefan GRABAR, kaplan v župnijah Cankova in Kuzma, je bil razrešen te službe in z 11. julijem imenovan za župnijskega upravitelja župnije Cankova.

Štefan KRAMPAČ SDB, župnik župnije Radenci, je bil na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen službe župnika in s 1. avgustom odhaja v celjsko škofijo in redovno skupnost. Z njegovim odhodom salezijanska Inšpektorija sv. Cirila in Metoda – Ljubljana prepušča radensko župnijo sv. Cirila in Metoda v upravo škofiji Murska Sobota.

Ivan KRANJEC, župnik župnije Pečarovci in dekan ter začasni upravitelj župnije Tišina, je bil razrešen službe začasnega upravitelja ter z 11. julijem imenovan tudi za župnika župnije Kuzma.

Goran KUHAR, župnik stolne župnije Murska Sobota, je bil z 11. julijem imenovan za začasnega upravitelja župnije Tišina. Služba mu preneha z vrnitvijo župnijskega upravitelja Boštjana Čeha po zdravstvenem okrevanju na župnijo Tišina.

Matjaž MURŠIČ KLENAR, kaplan v župniji Gornja Radgona in vojaški kaplan v Slovenski vojski, je bil razrešen službe kaplana v župniji Gornja Radgona in je s 1. avgustom imenovan za duhovnega pomočnika župnije sv. Jurij ob Ščavnici s posebno pastoralno skrbjo za župnijo Radenci, kjer bo bival v tamkajšnjem župnišču, da nadaljuje tudi svoj doktorski študij.

Boštjan OŠLAJ, župnik župnije sv. Jurij ob Ščavnici, je s 1. avgustom imenovan za upravitelja župnije Radenci.

 

Škofija Novo mesto

Marko BURGER, župnik župnije Sv. Duh – Veliki Trn, je bil poleg te službe imenovan še za soupravitelja župnije Studenec.

Blaž FRANKO, novomašnik, je poslan na študij cerkvenega prava v Rim.

Štefan HOSTA, ki je 25. junija 2020 v Rimu uspešno zaključil dvoletni magistrski študij Moralne teologije, je poslan na doktorat iz Moralne teologije (specializacija iz družbenega nauka Cerkve).

Jože PIBERNIK, župnik župnije Trebnje, je bil poleg te službe imenovan še za soupravitelja župnije Šentlovrenc.

Alojzij RAJK, dosedanji duhovnik med izseljenci v Nemčiji, je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Semič.

Jože RAZINGER iz nadškofije Ljubljana, župnik župnije Tomišelj, se je odrekel župniji in pride za 5 let v novomeško škofijo kot hišni duhovnik v Karmelu Marije, Kraljice angelov, v Mirni Peči.

 


Vir: Sporočila slovenskih škofij

Foto: Arhiv PS

Povej naprej.