Teden vzgoje (6. – 13. 9.) 2020: Slovenija, moja domovina

Objavljeno: 08. 09. 2020

|

<strong>Teden vzgoje</strong> (6. – 13. 9.) 2020: <em>Slovenija, moja domovina</em>

»Učence je treba seznaniti z vsemi potrebnimi rečmi, ki jih čakajo v prihodnjem javnem življenju, da bode šola deci modra priprava za javno življenje.«  (bl. Anton Martin Slomšek)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom (SKU) pripravlja tretji teden vzgoje, ki je letos posvečen tematiki “Slovenija, moja domovina”. Spodbuditi želimo ljubezen do domovine in hvaležnost za samostojno državo Slovenijo. V tednu vzgoje bi se radi Bogu zahvalili, da imamo svojo državo, da imamo svoj jezik, da imamo svoj kos zemlje, da imamo vse, kar imajo sodobne države. Imamo demokratično politično ureditev, ki je nasprotje totalitarni oblasti. Tudi to je Božji dar. Radi bi prebudili veselje, da smo, kar smo. Da bi cenili sebe, svoje sosede, sošolce, sodelavce, sovaščane in someščane. Čeprav so drugačni od nas in mislijo drugače. Vsi smo del iste države, iste kulture, iste zgodovine. Radi bi spodbudili razmislek, kako mladim predstaviti nastanek naše države. Radi bi, da bi mladi doživljali, da je lepo biti Slovenec. Predvsem pa bi v tednu vzgoje radi molili. Pri vsaki sveti maši. Izrekali bomo besede zahvale Bogu za vse, kar smo in kar imamo. Izrekali bomo besede priprošnje za vse, česar nimamo in si želimo. Verujemo v moč molitve, zato bomo ta teden molili za našo domovino. Za mlade, da bi odkrili lepoto svoje dežele, svoje države in postajali njeni aktivni in odgovorni državljani. Mlade je treba že v šoli pripraviti, da bodo aktivni v javnem življenju. Demokracija smo ljudje s svojo demokratično kulturo. To pa je treba ves čas ustvarjati. K temu lahko vsak veliko prispeva.   Z našimi razmišljanji želimo letos še posebej osvetliti pogled na temo domovine in države Slovenije ter z blagoslovom in molitvijo poudariti, da verjamemo v moč Božjega varstva v prihajajočem šolskem in katehetskem letu.

Gradivo: Teden vzgoje

 


Vir: Katoliška Cerkev

Foto: Katoliška Cerkev

Obj.: M. B.

Povej naprej.