Sveti oče: Vzgajati za spoštovanje osebe in stvarstva

Objavljeno: 13. 11. 2020

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Sveti oče: <em>Vzgajati</em> za <strong>spoštovanje osebe in stvarstva</strong>

Papež Frančišek je na p. Pedra Aguada Cuesto, vrhovnega predstojnika skolopov (Reda ubogih regularnih klerikov Božje Matere pobožnih šol), ki je predsednik Komisije za izobraževanje pri Zvezi vrhovnih redovnih predstojnikov, naslovil posebno sporočilo. V njem je spregovoril o treh smernicah konkretnega delovanja v zvezi z Globalnim dogovorom o vzgoji: osredotočiti se, sprejemati in vključevati.

Sveti oče se je p. Aguadu najprej zahvalil za povabilo na srečanje o Globalnem dogovoru o vzgoji, ki ga preko spleta med 12. in 14. novembrom organizirata Zveza vrhovnih redovnih predstojnikov in Mednarodna zveza vrhovnih redovnih predstojnic. Obenem je pozdravil odgovorne predstavnike različnih ustanov posvečenega življenja, ki se dogodka udeležujejo, ter vse tiste, ki so omogočili njegovo izvedbo.

»Posvečeno življenje je bilo vedno v prvih vrstah na področju vzgojnega poslanstva. Primer za to so vaš ustanovitelj Jožef Kalasanc, ki je zgradil prvo šolo za otroke, pa tudi redovniki, ki so ga vzgajali v Estadilli, in veliko prej srednjeveški samostani, ki so ohranjali ter širili klasično kulturo. Iz teh močnih korenin so v vseh obdobjih zgodovine izšle različne karizme, ki so se, po Božjem daru, znale prilagoditi potrebam in izzivom vsakega časa ter vsakega kraja. Danes Cerkev vabi, da bi obnovili ta smoter, izhajajoč iz lastne identitete, in jaz se vam zahvaljujem, da ste vzeli to pričevanje s takšnim prizadevanjem in navdušenjem.

Kakor veste, Globalni dogovor o vzgoji, ki se ga v tem času spodbuja, vsebuje sedem temeljnih prizadevanj. Sedem prizadevanj, ki jih želim povzeti v tri smernice konkretnega delovanja: osredotočiti se, sprejemati in vključevati.

Osredotočiti se na to, kar je pomembno, pomeni postaviti v središče osebo, “njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost ter hkrati njena sposobnost biti v odnosu z drugimi in s stvarnostjo, ki jo obdaja”. Z vrednotenjem osebe vzgoja postane sredstvo za to, da bodo lahko naši otroci in mladi rasli in zoreli, si pridobili potrebne sposobnosti in sredstva, da bi skupaj zgradili prihodnost pravičnosti in miru. Nujno je potrebno, da se ne izgubi izpred oči cilja in da se ne izgublja v sredstvih, projektih in strukturah. Delamo za osebe, one so tiste, ki tvorijo družbe, in le-te sestavljajo eno in edino človeštvo, ki je od Boga poklicano biti njegovo izvoljeno ljudstvo.

Da pa bi to mogli doseči, je potrebno sprejemanje. To predpostavlja, da prisluhnemo drugim, tistim, ki jim je naše služenje namenjeno, otrokom in mladim. Pomeni, da starši, dijaki in študentje ter voditelji – poglavitni predstavniki v vzgojno-izobraževalnem procesu – prisluhnejo drugačni vrsti glasov, ki niso samo tisti, ki jih najdemo v našem vzgojnem krogu. To bo preprečilo, da bi se zaprli v lastno avtoreferencialnost in pomagalo, da se bodo odprli kriki, ki se rodijo v vsakem človeku in v stvarstvu. Naše otroke in mlade je potrebno spodbujati, da se bodo naučili živeti medosebne odnose, delati v skupini ter da bodo sposobni empatične drže, ki zavrača kulturo odmetavanja. Prav tako je pomembno, da se naučijo varovati naš skupni dom, ga zaščititi pred izkoriščanjem njegovih zalog ter izbirati zmernejše načine življenja. Nadalje si je potrebno prizadevati za celovito uporabo obnovljivih virov, ki spoštujejo človeško in naravno okolje, upoštevajoč načela subsidiarnosti in solidarnosti krožne ekonomije.

Zadnja smernica za delovanje je odločilna: vključevati. Drže poslušanja, ki je opredeljena v vseh teh prizadevanjih, ne moremo razumeti zgolj kot »slišati in pozabiti«, ampak mora biti izhodišče, ki omogoča, da se vsi dejavno vključijo v to vzgojno delo, vsak z njemu lastno posebnostjo in odgovornostjo. Vključevati in vključiti se predpostavlja, da se dela za to, da bi se otrokom in mladim dalo možnost, da bi videli ta svet, ki jim ga zapuščamo v dediščino, s kritičnim očesom; da bi bili sposobni razumeti probleme na področju ekonomije, politike, rasti in napredka ter bi predlagali rešitve, ki bi bile resnično v službi človeka in celotne človeške družine z vidika celostne ekologije.«

Sveti oče je ob koncu sporočila zagotovil svojo molitev za prizadevanja vseh redovnih ustanov, prisotnih na srečanju, ter vseh posvečenih oseb in laikov, ki delajo na področju vzgoje. Gospoda prosi, da bi bilo tudi v tem trenutku zgodovine posvečeno življenje bistven del Globalnega dogovora o vzgoji.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.