V splošnem rimskem koledarju pet novih svetnikov

Objavljeno: 03. 02. 2021

|

Kategorije: Vera

V splošnem <strong>rimskem koledarju</strong> <EM>pet novih svetnikov</EM>

Papež Frančišek je določil, da bomo po novem 29. julija obhajali god Marte, Marije in Lazarja. Poleg tega bodo v rimski koledar vpisani tudi neobvezni godovi Gregorja iz Nareka, Janeza Avilskega in Hildegarde iz Bingna.

29.julija god Marte, Marije in Lazarja

Sveti oče je sprejel predlog Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, da se v splošni rimski koledar za 29. julij poleg goda Marte vpiše tudi god njene sestre Marije in brata Lazarja. V dekretu, ki ga sta ga podpisala prefekt in tajnik Dikasterija, kardinal Robert Sarah in nadškof Arthur Roche, je poudarjeno »pomembno evangeljsko pričevanje« sester in brata, ki so »Gospoda Jezusa sprejeli v svoj dom, mu z vsem srcem prisluhnili in verovali, da je On vstajenje in življenje«.

Družinski duh in prijateljstvo v domu v Betaniji

»V domu v Betaniji,« – nadalje beremo – »je Gospod Jezus izkusil družinskega duha ter prijateljstvo Marte, Marije in Lazarja in zato je v Janezovem evangeliju poudarjeno, da jih je Jezus ljubil. Marta mu je velikodušno izkazala gostoljubnost, Marija je pozorno prisluhnila njegovim besedam in Lazar je nemudoma stopil iz groba na ukaz Njega, ki je ponižal smrt.«

Negotovost glede Marijine istovetnosti

Dekret prav tako spomni na negotovost glede Marijine istovetnosti v latinski Cerkvi: namreč na vprašanje, če gre za Magdaleno, kateri se je Kristus prikazal po vstajenju, za Martino sestro ali za grešnico, kateri je Gospod odpustil grehe. Iz tega razloga je bil namreč v rimski koledar do sedaj 29. julija vpisan le Martin god, na podlagi nedavnih študij pa so to vprašanje razrešili, kakor priča današnji rimski martirologij, ki se poleg Marte spominja tudi Marije in Lazarja. Poleg tega se god teh sester in brata obhaja na isti dan tudi po nekaterih posebnih koledarjih.

Gregor iz Nareka, Janez Avilski in Hildegarda iz Bingna

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov pa je 2. februarja objavila tudi dekret, s katerim je določeno, naj se v splošni rimski koledar vpišejo neobvezni godovi naslednjih treh svetnikov: 27. februarja sv. Gregorja iz Nareka (opat in cerkveni učitelj), 10. maja sv. Janeza Avilskega (duhovnik in cerkveni učitelj) in 17. septembra sv. Hildegarde iz Bingna (mistikinja in cerkvena učiteljica).

Izkustvo skrivnosti Jezusa Kristusa povezano s skrivnostjo Cerkve

Dekret pravi, da svetost hodi z roko v roki s spoznanjem kot izkustvom skrivnosti Jezusa Kristusa, ki je neločljivo povezana s skrivnostjo Cerkve. Ta povezava med svetostjo in umevanjem božjih in hkrati človeških reči je posebej vidna v tistih, ki so bili odlikovani z nazivom »cerkveni učitelj«. Poleg tega v dekretu prav tako beremo, da »modrost, ki zaznamuje te može in žene, ni zgolj njihova, saj so s tem, ko so postali učitelji božje modrosti, tudi sami postali učitelji modrosti za celotno cerkveno občestvo.«

Ob koncu dekretov Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov je še zapisano, da bo potrebno godove vpisati v vse koledarje in bogoslužne knjige ter brevir. Škofovske konference morajo poskrbeti za prevod in odobritev sprememb in dodatkov, ki jih je potrebno vključiti v bogoslužna besedila. Po tem, ko jih bo ta Dikasterij potrdil, pa jih bodo posamezne škofovske konference tudi objavile.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.