Sprememba 2267. člena Katekizma Katoliške Cerkve o smrtni kazni

Objavljeno: 01. 03. 2021

|

Kategorije: Cerkev v Sloveniji

Sprememba <em>2267. člena</em> Katekizma Katoliške Cerkve o <strong>smrtni kazni</strong>

Kongregacija za nauk vere je sprejela spremembo 2267. člena Katekizma katoliške Cerkve in pripadajoče opombe glede nauka o smrtni kazni. Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je prevedla besedilo v slovenski jezik, odobrila prevod na svoji 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020, in pridobila recognitio Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije.

Odslej morajo vse izdaje Katekizma katoliške Cerkve v slovenskem jeziku upoštevati nov prevod 2267. člena in pripadajoče opombe, kakor je navedeno v nadaljevanju:

2267 Dolgo časa je bilo poseganje po smrtni kazni s strani legitimne oblasti, po opravljenem pravičnem sodnem procesu, dojeto kot primeren odgovor na težo nekaterih kaznivih dejanj ter kot sprejemljivo, čeprav ekstremno, sredstvo za varovanje skupnega dobrega. Danes je vedno bolj živo zavedanje, da se človekovo dostojanstvo ne izgubi niti po najhujših kaznivih dejanjih. Poleg tega se je s strani države razširilo novo dojemanje kazenskih sankcij. Ne nazadnje so se vzpostavili učinkovitejši sistemi odvzema prostosti, ki zagotavljajo primerno varovanje državljanov ter hkrati obtoženemu ne odvzamejo dokončno možnosti, da se spreobrne in poboljša. Zato Cerkev v luči evangelija uči, da je »smrtna kazen nedopustna, ker napada nedotakljivost in dostojanstvo človeške osebe« ter se odločno zavzema za njeno odpravo po vsem svetu.

 


Vir: Sporočila Slovenskih škofij

Foto: Unsplash

Obj.: M. B.

Povej naprej.