Molitveno bogoslužje na praznik Gospodovega oznanjenja

Objavljeno: 25. 03. 2021

|

<em>Molitveno bogoslužje</em> na praznik <strong>Gospodovega oznanjenja</strong>

Molitev lahko oblikujete po svoji lastni presoji ali izberete samo nekatere dele označene s sivimi naslovi (zahvale, berilo, prošnje…).

Pred začetkom molitve se dogovorite, kdo bo voditelj in kdo bodo bralci.

Za branje lahko uporabite tablico, ali pa si en izvod natisnete.

Uredite si prostor (prtiček, sveča, križ, druge svete podobe …) in se usedete v krog.

 

UVOD

Znamenje križa

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Voditelj: O Gospod, neizmerna je tvoja ljubezen! Pošiljaš nam lastnega Sina, da postane človek kakor mi. Danes se veselimo in praznujemo, da ga je Marija sprejela in po Svetem Duhu spočela. Kdo bi lahko bolj slavil tvojo vsemogočnost kot Ona, ki si jo obdaril s popolno ljubeznijo do tebe in z materinstvom Njega, ki je v tvojem imenu v bivanje poklical vse vesolje.

Napolni tudi nas z milostjo Svetega Duha, da te v tej molitvi s čistimi in iskrenimi srci srečamo in tudi mi skupaj z Marijo izrečemo »Zgodi se mi po tvoji besedi.«

 

Voditelj in vsi: Pridi Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.

Vsi: Amen.

 

KESANJE

Voditelj: Naš Oče, ti si luč, ki razsvetljuje nebesa in zemljo. Prosimo, odpusti nam grehe, da bo tudi v nas svetloba nebes.

 

Voditelj povabi: Spomni se, kaj si danes prinesel v odnose z drugimi. Konkretno slabo dejanje povej naglas in se opraviči.

Vsi: Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta.

 

PRVO BERILO

Bralec: Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,10-14)

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« Ahaz je odgovoril: »Ne bom prosil in ne bom preizkušal Gospoda.« Tedaj je rekel Izaija: »Slišite torej, Davidova hiša: vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga? Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod.«

To je Božja beseda.

Vsi: Bogu hvala.

 

PSALM

Bralec: Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. (Ps 40,7-11)

Vsi (odpev): Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.

Bralec:

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,

vendar ušesa si mi odprl.

Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal;

tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!« Odpev.

Bralec:

Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;

v zvitku knjige je o meni pisano:

Izpolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli

in tvoja postava je v mojem srcu.« Odpev.

Bralec:

Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;

glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš.

Tvoje pravičnosti nisem skrival v svoje srce,

o tvoji zvestobi in tvoji moči sem pripovedoval. Odpev.

 

DRUGO BERILO

Bralec: Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 10,4-10)

Bratje in sestre, nemogoče je, da bi kri volov in kozlov odvzemala grehe. Zato Kristus ob svojem prihodu na svet pravi: »Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi pripravil; žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel: ›Glej, prihajam – o meni je pisano v knjigi – da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.‹« Prej je rekel: »Daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po postavi darujejo, nisi hotel in ti niso bile všeč; nato pa je rekel: »Glej, prihajam, da izpolnim, o Bog, tvojo voljo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo. Po tej volji smo z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.

Poslušali smo Božjo besedo.

Vsi: Bogu hvala.

 

EVANGELIJ

Bralec: Beseda je meso postala in med nami prebivala in videli smo njeno slavo.

 

Voditelj: Iz evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav.

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

To je Kristusov evangelij.

 

Vsi: Hvala tebi, Kristus.

 

ODZIVI NA BOŽJO BESEDO

Voditelj: Vsak premisli, kaj mu Gospod sporoča in lahko pove naglas.

 

RAZMIŠLJANJE OB BOŽJI BESEDI

Voditelj: Danes je praznik, ko je bil Jezus spočet v Devici Mariji. Od danes do božiča je natančno devet mesecev. Ob skrivnosti, ki jo danes občudujemo lahko samo pokleknemo. Prepustimo se lahko občudovanju (adoraciji) Boga. V čisto konkretnem zgodovinskem trenutku je na čisto konkretnem kraju Devica Marija postala Mati Božjega Sina. Bog ima s človekom, z Devico Marijo, otroka. To je kot da bi se Marija in Bog na nek način poročila. Današnji dan je dan njune poroke. Ta dogodek, ko je mlado nazareško dekle srečalo angela in Bogu reklo DA, je hkrati tudi poroka med Bogom in vsem človeštvom. Božji Sin je namreč na skrivnosten način sebe združil z vsakim človekom. V evangeliju nam pravi: »Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« Skrivnostno je Jezus združen tudi s tabo. Jezus je združen s tvojim čutenjem in vsem, kar se dogaja s tabo. Pa je vendar On hkrati vsemogočni Stvarnik vesolja. Ti si mu dragocen in zato po Mariji na današnji dan prihaja k tebi. Kar lahko storiš, je, da se mu čudiš, se mu zahvaljuješ in mu vračaš ljubezen.

 

ZAHVALE

Voditelj povabi: V današnjih zahvalah se bomo posebej zahvalili Jezusu, ker je bil z nami v vsakem trenutku, ki smo ga doživeli skupaj in tudi vsak zase. Vsak pomisli na kakšen dogodek, ki smo ga doživeli skupaj in vsi odgovorimo: »Jezus, hvala, ker si bil z nami.«

 

Voditelj: Naš nebeški Oče, sprejmi vse te zahvale po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen.

 

PROŠNJE

Voditelj povabi: Pomislimo, kdo je potreben pomoči, in jo želi Bog podariti po prošnjah, ki jih bomo izrekli.

Voditelj: Oče naš, ki si v nebesih, …

 

IZROČITEV GOSPODU

Voditelj povabi: Jezus nam je podaril samega sebe v evharistiji. Vse te naše prošnje in zahvale pridružujemo svetim mašam, ki se darujejo po svetu. Mi pa recimo Jezusu, da mu pripadamo in On nam bo dal Svetega Duha, da bo živel v nas in uporabljal naše roke in vse naše telo in dušo za dobra dela.

Po vsakem vzkliku recimo: »Jezus, tebi pripadam.«

Voditelj: Gospod Jezus, ti si sprejel moje telo in vse kar se z mano dogaja.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti trpiš, ko je meni hudo in se veseliš, ko se jaz veselim.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti čutiš oddaljenost od Boga, ko se jaz oddaljim od Boga s slabimi dejanji.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, ti želiš živeti v meni in z mojimi rokami opravljati dobra dela in s tem slaviti nebeškega Očeta.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

Voditelj: Gospod Jezus, svoje življenjske sreče na iščem v minljivih užitkih in sebičnosti, ampak v tebi, ki si vse, kar si človek lahko želi.

Vsi: Jezus, tebi pripadam.

 

Voditelj povabi in vsi molijo: O, Gospa moja, o Mati moja…

 

SKLEPNA MOLITEV

Voditelj: Molimo.

Večni Bog, hotel si, da je tvoja Beseda, tvoj večni Sin,

v Devici Mariji prejel resnično človeško naravo.

Verujemo, da je naš Odrešenik pravi Bog in pravi človek,

naj bomo tudi deležni njegovega Božjega življenja.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,

ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

 

Voditelj: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Vsi: Amen.

 


Besedilo: Gregor Bregar

Uredila: Mojca Bertoncel

 

Povej naprej.