Nedelja, 23. maj: Binkošti

Objavljeno: 17. 05. 2021

|

Nedelja, 23. maj: Binkošti

Sveti Duh, nas spremlja in nam daje gotovost, da nas je Jezus rešil. Samo on nas uči reči: ‘Jezus je Gospod.’ Brez Duha tega nihče izmed nas ni sposoben reči, slišati ali živeti. Jezus je na drugih mestih svojega dolgega govora med zadnjo večerjo o Njem dejal: ‘On vas bo vodil k vsej resnici.’ Spremljal nas bo k vsej resnici. ‘On vas bo spomnil vsega, kar sem vam povedal; On vas bo učil vsega.’ Sveti Duh je torej tovariš na poti vsakega kristjana in je tudi tovariš na poti Cerkve. Ta dar pa nam daje Jezus. Sveti Duh je veliki Jezusov dar in je tisti, zaradi katerega se ne zmotimo.

Kje Duh stanuje? Svetega Duha nosimo prav v srcu. Cerkev ga imenuje ‘sladki gost srca’. Tukaj je. Vendar pa ne more vstopiti v zaprto srce. In kje lahko kupimo ključe, ki odprejo srce? Nikjer, tudi to je dar, Božji dar. ‘Gospod, odpri moje srce, da bi Duh vstopil vanj in mi dal razumeti, da je Jezus Gospod.’ To bi morala biti naša molitev’Gospod, odpri mi srce, da bi lahko razumel tisto, kar si nas Ti učil. Da bi se lahko spomnil Tvojih besed. Da bi lahko sledil Tvojim besedam. Da bi prispel do polne resnice.’

Torej, odprto srce, da bi Duh vstopil in bi mu prisluhnili. Zato  se vprašajmo: Prvo: ali prosim Gospoda za milost, da bi bilo moje srce odprto?  Drugo vprašanje: ali poskušam poslušati Svetega Duha, njegove navdihe, stvari, ki jih reče mojemu srcu, da bi šel naprej v krščanskem življenju in, da bi tudi jaz lahko pričeval, da je Jezus Gospod? Pomislite danes na ti dve stvari: ali je moje srce odprto in se trudim slišati, kaj mi pravi Sveti Duh? Tako bomo šli naprej v krščanskem življenju in bomo tudi mi pričevali za Jezusa Kristusa.

Česa nas bo učil in spominjal Sveti Duh. Vlogo Svetega Duha v svojem življenju si najlažje predstavljam tako, da se spomnim, kje ga srečamo v Svetem pismu Nove zaveze. Kakor je deloval v življenju Svete družini, apostolov in prvih kristjanov, želi delovati tudi danes. Poglejmo, kje ga najdemo.

Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. (Lk 1,35)

Sveti Duh je torej duh življenja. Spominja nas, da je življenje, ki smo ga prejeli božji dar. On sam je bil ‘zraven’, ko nas je Bog Stvarnik poklical v življenje in z nami ima načrt. Spominja nas na ta dar življenja, na to, da smo do Boga odgovorni, kako bomo življenje izpolnili. Spominja nas, da smo odgovorni do življenja drugih, kajti vsako človeško življenje, še več, vse kar živi, je nastalo po Svetem Duh.

Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3,22)

Sveti Duh je duh Božjega otroštva. Po Jezusu in v Svetem Duhu smo med seboj ljubljeni božji sinovi in hčere, bratje in sestre med seboj. Tako hitro pozabimo, da smo vsi ena sam družina. Sveti Duh nas neprestano spominja, da mi je brat in sestra čisto vsak človek, da sem do njega odgovoren in da na to ne smem pozabiti, ne takrat, ko se bojim, da mi bo prevzel delavno mesto, da me bo prehitel v tej ali oni stvari, da bo kot tujec prišel v naše kraje, da bom zaradi njega imel kaj manj, ker bom moral skrbeti še zanj itd.

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju … Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati … Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. (prim. Apd 2,1-13)

Sveti Duh nas uči razumljivega jezika, tj. jezika ljubezni. V Svetem Duhu smo poklicani, da se prizadevamo, da bi drug drugega razumeli in se dali razumeti. Poklicani smo v občestvo edinosti, ki je mogoča le v Svetem Duhu. Vedno se moramo vprašati, ali skušam razumeti drugega in se drugemu dam razumeti. Ali je moj jezik, moja drža tista, ki občestvo gradi ali ga ruši?

Ko vas bodo vlačili in vas izročali, ne skrbite vnaprej, kaj boste rekli, temveč govorite to, kar vam bo dano tisto uro. Ne boste namreč govorili vi, temveč Sveti Duh. (Mr 13,11)

Sveti Duh pa ni duh ugajanja, ampak duh resnice. On nas spominja in uči, kaj moramo govoriti.
Spomnimo se na Štefana, ki je poln Svetega Duha rekel: Vidim nebesa odprta … In zato so ga kamnali. Sveti Duh nam naroča, kaj naj govorimo, ne glede na posledice, ne glede na odzive drugih.

»Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam.

Sveti Duh je duh Tolažbe. V zvestobi njemu, bo pogosto on sam edina tolažba. Kajti Bog nas je izbral od sveta in svet nas ne bo sprejel. Duh pa nas bo tolažil.

Naj bo Sveti Duh naš stalni sopotnik.

 

Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Povej naprej.