Grech: Sinoda se spreminja, da bi dala prostor Božjemu ljudstvu

Objavljeno: 24. 05. 2021

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Grech: <strong>Sinoda se spreminja</strong>, da bi dala <EM>prostor Božjemu ljudstvu</EM>

»Vsi lahko izrazijo svoj glas. Proces odločanja v Cerkvi se vedno začne s poslušanjem, saj le tako lahko razumemo, kako in kam želi Duh voditi Cerkev. Sinoda se spreminja, da bi dala prostor Božjemu ljudstvu in bi se tako lahko slišal glas vseh,« je pomen novosti, ki so bile uvedene v sinodalni proces, za vatikanske medije opredelil kardinal Mario Grech, generalni tajnik škofovske sinode. Redno generalno zasedanje škofovske sinode bo potekalo oktobra 2023 na temo »Za sinodalno Cerkev: občestvo, soudeležba in poslanstvo«. Sinodalni proces bo tokrat sledil nekaterim novostim, med drugim bo vseboval škofijsko, celinsko in univerzalno fazo. Kot je pojasnil kardinal Grech, je »na eni strani prišlo do dramatičnih razmer zaradi pandemije«, »na drugi pa je bilo treba v določenem časovnem okviru izvesti predpise, ki jih predvideva apostolska konstitucija Episcopalis communio«, izdana septembra 2018.

»Zgodovina sinode kaže, koliko dobrega so zasedanja prinesla Cerkvi, pa tudi, da je dozorel čas za širšo soudeležbo Božjega ljudstva v procesu odločanja, ki zadeva celotno Cerkev in vse v njej,« je dejal Grech. Kar se tiče uvedenih novosti, je kardinal izpostavil preoblikovanje sinode iz dogodka v proces: »Medtem ko se je prej izčrpala z obhajanjem zasedanja, se zdaj vsako zasedanje sinode odvija po zaporednih fazah, ki jih konstitucija imenuje pripravljalna faza, faza obhajanja in faza izvajanja.« Brez prvega, posvetovalnega koraka »ne bi bilo sinodalnega procesa, saj razločevanje pastirjev, kar predstavlja drugo fazo, temelji na tem, kar se je pojavilo pri poslušanju Božjega ljudstva«.

Kardinal Grech je prav tako poudaril, da sinodalni proces ni nastal za mizo, ampak se je oblikoval na sami poti Cerkve v pokoncilskem obdobju. Dodal je, da bo »prihodnje zasedanje osredotočeno ravno na sinodalnost. Navsezadnje so sadovi, na katere lahko upamo, implicitno navedeni že v naslovu, ki ga je papež namenil za zasedanje: Za sinodalno Cerkev: občestvo, soudeležba in poslanstvo.« »Dolgo časa se je govorilo o občestvu kot konstitutivnem elementu Cerkve. Danes se zdi jasno, da je takšno občestvo ali sinodalno ali pa ni občestva. Sliši se kot slogan, a njegov pomen je natančen: sinodalnost je oblika občestva Cerkve – Božjega ljudstva,« je izpostavil kardinal. Kar zadeva cilje, je pojasnil, da je »želja generalnega tajništva omogočiti vsem, da se sliši njihov glas; da bi to poslušanje bilo resnično pastoralno spreobrnjenje Cerkve. Naj Bog da, da bo eden od sadov sinode tudi to, da bomo vsi razumeli, da se proces odločanja v Cerkvi vedno začne s poslušanjem, saj le tako lahko razumemo, kako in kam želi Duh voditi Cerkev.«

Glede vloge škofov je kardinal Grech povedal, da je »moč procesa v vzajemnosti med posvetovanjem in razločevanjem. V tem se nahaja rodovitno načelo, ki lahko vodi v nadaljnji razvoj sinodalnosti, sinodalne Cerkve in škofovske sinode.« Sklenil je, da »bolj ko hodiš, bolj se učiš hoditi na rodoviten način. Prepričan sem, da nam bo izkušnja naslednje sinode veliko povedala o sinodalnosti in o tem, kako jo izvajati.«

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.