Sreda, 16. junij: Kadar delate dobro, molite, se postite …

Objavljeno: 11. 06. 2021

|

Sreda, 16. junij: Kadar delate dobro, molite, se postite …

V odlomku  evangelija Jezus ponovi tri dela usmiljenja, predvidena v Mojzesovi postavi: miloščina, molitev ter post. Tekom časa je te predpise najedla rja zunanjega formalizma, oziroma so bile celo spremenjene v znamenje večje veljave v družbi. Jezus pokaže na skušnjavo, ki je skupna vsem tem trem delom in ki jo lahko opišemo s hinavščino, trikrat jo omeni: ‘Glejte, da svoje pravičnosti ne boste izkazovali pred ljudmi, da bi vas občudovali… Kadar torej daješ miloščino, ne trobi pred seboj, kakor delajo hinavci… Kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Ti namreč radi molijo stoje… da se pokažejo ljudem. Kadar se postite, se ne držite čemerno kakor hinavci’ . Veste, da hinavci ne znajo jokati, pozabili so jokati, ne prosijo za dar solz.

Ko naredimo kaj dobrega, se v nas skoraj spontano porodil želja, da bi nas cenili in občudovali zaradi tega dobrega dela, da bi tako imeli neko zadoščenje. Jezus nas vabi, da delamo ta dela, ne da bi se kazali ter zaupamo samo v Očetovo povračilo ‘ki vidi na skrivnem’.

Gospod se ne utrudi biti usmiljen z nami in zato nam ponovno ponuja svoje odpuščanje, vsi ga potrebujemo, z vabilom po vrnitvi k Njemu z novim srcem, očiščenim zla, s solzami, da bomo deležni njegovega veselja. Kako naj sprejmemo to vabilo? O tem nam predlaga sv. Pavel: ‘V imenu Jezusa Kristusa vas prosimo, pustite se spraviti z Bogom’ . Ta napor spreobrnjenja ni samo človeško delo. ‘Pustiti se spraviti.’ Sprava med nami in Bogom je možna zaradi Očetovega usmiljenja. Iz njegove ljubezni do nas se ni obotavljal darovati svojega edinorojenega Sina. Kristusa, ki je bil pravičen in brez greha, je zaradi nas napravil za greh, ko je na križ nesel naše grehe, ter nas je tako odkupil in opravičil pred Bogom. V njem lahko postanemo pravični, v Njem se lahko spremenimo, če le sprejmemo Božjo milost ter ne dopustimo, da gre mimo ‘ugoden trenutek’. Prosim vas, ustavimo se! Ustavimo se in pustimo se spraviti z Bogom!

Kako pomembno je v današnjem času prisluhniti temu pozivu ter ga sprejeti! Povabilo k spreobrnjenju je torej spodbuda k vrnitvi (kakor je to storil sin v priliki o izgubljenem sinu) v naročje Boga, nežnega in usmiljenega Očeta, jokati v tem naročju, Mu zaupati in se Mu zaupati!

 

Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Povej naprej.