P. Guerrero o obračunu Svetega sedeža za 2020: Bilo je težko leto, a je šlo bolje od predvidenega

Objavljeno: 26. 07. 2021

|

Kategorije: Cerkev po svetu

P. Guerrero o <strong>obračunu Svetega sedeža za 2020</strong>: <EM>Bilo je težko leto</EM>, a je šlo bolje od predvidenega

Bilo je težko leto, ki je zahtevalo od vatikanskih dikasterijev zmanjšanje stroškov. V podporo njihovih dejavnosti v službi papeževega poslanstva se je vzelo manj glede na preteklost iz Petrovega novčiča, s katerim se je bolj pomagalo Cerkvam v deželah, ki jih je najbolj prizadela pandemija. To izhaja iz obračuna Svetega sedeža, ki ga je v intervjuju z Andreo Torniellijem, uredniškim direktorjem Dikasterija za komunikacijo predstavil p. Juan Antonio Guerrero, prefekt Tajništva za ekonomijo.

Prefekt Tajništva za ekonomijo pravi, da je bil za leto 2020, zaznamovanim s covidom-19, rezultat celo malo boljši od najboljših predvidevanj ob izbruhu pandemije. Dobra novica je to, da se zaradi vloženih naporov, rezultati zelo približujejo »normalnemu letu«. Redni primanjkljaj je manjši za 14,4 milijone evrov glede na leto 2019. V letu 2020 je namreč primanjkljaj znašal 64,8 milijonov evrov, leta 2019 pa 79,2 milijona evrov.

Donos rednih finančnih investicij je bil manjši za 51,8 milijonov evrov, kakor tudi izrednih je bil manjši za 17,8 milijonov evrov. To pomeni, da je bil primanjkljaj iz tega leta 2019 11,1 milijona evrov in leta 2020 66,3 milijona evrov. Tukaj seveda govorimo o obračunu Svetega sedeža, je pa še obračun Guvernatorata, Ior-ja in številnih drugih ustanov, kot so bolnišnice, fundacije, Vatikanski pokojninski sklad, Sklad za zdravstveno pomoč…, katerih obveznosti in tveganja se tičejo Svetega sedeža. Če bi dali skupaj obračune vseh ustanov, bi bil celostni pogled malo slabši, z upoštevanjem dejstva, da namen ustanov Svetega sedeža ni dobiček. Zaradi tega mnogi tvegajo, da imajo izgubo, saj njihove usluge niso v polnosti poplačane.

Glede doseženih pozitivnih vidikov je p. Guerrero pohvalil dikasterije, ki so poslovali odgovorno in zmanjšali porabo. Čeprav se je na prvi pogled zmanjšala zelo malo, od 318 milijonov na 314,7 milijona, torej samo za 3,3 milijona, v resnici, »če izločimo finančna bremena, ki so bila v preteklem letu zelo visoka zaradi tečajne menjave«, se je dejansko zmanjšala za skoraj 26 milijonov evrov. Dejansko pa bi bila lahko še manjša, če ne bi bilo 6,7 milijona dodatnih izrednih stroškov zaradi covida ter 3,5 milijonov vključenih v redne stroške. Pohvalno je dejanje nekaterih dikasterijev, ki so povezani z najbolj pomoči potrebnimi Cerkvami, zmanjšali stroške in povečali prispevke tem Cerkvam zaradi potreb, ki jih je povzročila pandemija. V kakšnem primeru so zaradi tega posegli in vzeli iz premoženja, kot na primer Dikasterij v službi celostnega človeškega razvoja.

Prefekt dikasterija za ekonomijo p. Guerrero je nadalje razložil, da je bilo navkljub manjšemu prispevku Petrovega novčiča, saj je bilo nabranih okoli 44 milijonov evrov,  v letu 2020 50 milijonov evrov razdeljenih za potrebe poslanstva Svetega očeta ter okoli 12 milijonov evrov za konkretne projekte po različnih državah. Tako je »Petrov novčič« porabil 18 milijonov več, kot je nabral, ker je vzel iz prejšnjega premoženja. Potrebno je tudi vzeti v obzir, da se je skupni prihodek zmanjšal za 58,5 milijonov evrov (predvsem zaradi upada obiskovalcev in tudi zaradi splošnega ekonomskega stanja), medtem ko so donacije, bodisi neposredne kot tiste, ki prihajajo iz škofij z vsega sveta, ostale skoraj nespremenjene, saj so bile leta 2019 55,8 milijonov, leta 2020 pa 56,2 milijona.

Nadalje je zanimiv podatek v obračunu zmanjšanje stroškov. Pater Guerrero pravi: Glede na leto 2019 smo na različnih področjih zmanjšali stroške porabe. Zmanjšali smo stroške potovanj in dogodkov za 6,2 milijona evrov, torej za 75% glede na prejšnje leto … Edino področje, kjer je strošek ostal isti, so davki, ki smo jih plačali praktično enako kot leta 2019, torej 18,8 milijonov evrov.

Vsem nam, ki smo v službi Svetega sedeža, je bila naprošena žrtev, da nekateri sprejmemo zmanjšanje ali  drugi pa ne-povečanje plače. Za ohranjanje ekonomske vzdržnosti ob upoštevanju odločitve papeža Frančiška, da se ne odpušča osebja, bi bilo vseeno koristno napraviti dolgoročni načrt ter vzpostaviti politiko dela s programi za dvig profesionalnosti ter za formacijo.

Na zadnje vprašanje Andrea Torniellija glede upravičenosti papeževe odločitve, da se prenese upravljanje s skladi z Državnega tajništva na Apsa-o (Upravljanje premoženja apostolskega sedeža), je bil prefektov odgovor jasen: »Absolutno da! S skladi upravlja Apsa-o in so že vključeni v reden proračun Svetega sedeža. Pripravljajo se na prodajo zgradbe v Londonu, potekajo pravni postopki proti tistim, ki so oškodovali interese Svetega sedeža. Nadaljujemo s postopkom, ki se je začel v Državnem tajništvu, še preden je prišlo do prenosa upravljanja s skladi na Apsa-o. Prihodnje leto bodo že vsi ti skladi vključeni v bilanco in tako bomo lahko dali obračun glede prihodkov in odhodkov Petrovega novčiča. Zavedamo pa se, da je hitrost, s katero je sprejet nek zakon ter s katero se neki zakon uresničuje, drugačna od s katero se spreminjajo navade in običaji. Za to zadnje pa je potrebna potrpežljivost.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B,

Povej naprej.