Sveti oče ustanovil Ustanovo Fratelli tutti

Objavljeno: 16. 12. 2021

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Sveti oče ustanovil <strong>Ustanovo</strong><em> Fratelli tutti </em>

Papež Frančišek je s kirografom ustanovil neodvisno Ustanovo Fratelli tutti, naloga katere bo širiti načela, zapisana v istoimenski okrožnici.

V dokumentu je zapisal, da je z veseljem sprejel novico, da se želi »Uprava bazilike sv. Petra skupaj z nekaterimi verniki povezati, da bi osnovali versko in bogoslužno ustanovo, namen katere bo sodelovati pri širjenju načel,« zapisanih v njegovi nedavni okrožnici Fratelli tutti. Okoli bazilike svetega Petra in v objemu njenega stebrišča bodo člani ustanove organizirali »pobude, povezane z duhovnostjo, umetnostjo, izobraževanjem in dialogom s svetom.«

»Na podlagi svoje apostolske oblasti v Cerkvi in suverenosti v Mestu Vatikan ustanavljam Ustanovo Fratelli tutti kot cerkveno pravno osebo in civilno pravno osebo s sedežem v Državi mesta Vatikan,« še beremo v kirografu.

»Upravljali jo bodo cerkveni zakoni, posebej predpisi, ki urejajo ustanove Svetega sedeža, civilni zakoni, veljavni v Državi mesta Vatikan, ter statut, ki ga hkrati potrjujem,« sklene kirograf papež Frančišek.

Področja poslanstva in cilji Ustanove Fratelli tutti

Papež Frančišek je s kirografom z dne 8. decembra 2021 ustanovil vatikansko Ustanovo Fratelli tutti, v skladu z Zakonikom cerkvenega prava in s Temeljnim zakonom Države mesta Vatikan. Njena naloga bo širiti načela, zapisana v istoimenski okrožnici. Odločitev svetega očeta je odgovor na predlog kardinala Maura Gambettija, da bi osnovali ustanovo, namen katere bo podpirati poslanstvo Uprave bazilike sv. Petra.

Sveti sedež je v sporočilu za javnost navedel področja poslanstva in cilje Ustanove Fratelli tutti.

Področja poslanstva ustanove so naslednja:

 1. podpirati in načrtovati poti umetnosti in vere;
 2. vlagati v kulturno in duhovno formacijo preko različnih dogodkov, izkušenj in duhovnih vaj;
 3. spodbujati dialog s kulturami in drugimi verstvi glede tematik zadnjih papeževih okrožnic, da bi gradili »družbeno zavezo«.

Cilji Ustanove so vključeni v 3. člen statuta:

»Cilji Ustanove so solidarnost, formacija, širjenje umetnosti, posebej sakralne umetnosti; spodbujanje sinodalnosti, kulture bratstva in dialoga. S tem namenom Ustanova:

 • spodbuja celostno formacijo, s pozornostjo na duhovno in kulturno raven, na skupnostno razsežnost ter na prizadevanje za služenje v svetu;
 • prizadeva si, da bi turisti mogli doživeti izkušnjo romanja preko duhovnih, kulturnih in umetniških ponudb v baziliki sv. Petra in v prostorih, ki jih ima na razpolago Uprava svetega Petra;
 • organizira dogodke in izkušnje z namenom pospeševanja bratstva in družbenega prijateljstva med Cerkvami, različnimi verstvi ter med vernimi in nevernimi;
 • spodbuja kulturo miru na različnih področjih življenja, od osebne do socialne in politične razsežnosti
 • naklonjena je »novim srečanjem«, ki so v znamenju družbenega dialoga, družbenega odpuščanja, očiščenja spomina ter spodbujanja restorativne pravičnosti kot alternative družbenemu maščevanju;
 • pospešuje pobude namenjene spodbujanju razvoja bratskega humanizma s tem, da promovira načela svobode, enakosti in bratstva, ki so pogoj za izgradnjo »univerzalne ljubezni«, ki priznava in varuje dostojanstvo oseb;
 • spodbuja projekte za varovanje stvarstva, zaščito naravnih virov, mednarodno solidarnost in družbeno odgovornost;
 • spodbuja socialno zavezništvo, odgovorno podjetništvo, socialne naložbe, oblike človeškega in trajnostnega dela; celostno ekologijo, trajnostni razvoj, ekološki prehod, zdravje in znanstveno-tehnološke raziskave v luči načel družbenega nauka Cerkve;
 • zavzema se za odgovorno komunikacijo, resničnost virov, verodostojnost in zanesljivost tistih, ki si prizadevajo graditi mostove;
 • v simboličnem objemu stebrišča bazilike sv. Petra poskrbi za najšibkejše osebe, za tujce, za tiste, ki so drugačni in potisnjeni na rob, ter za kulturne in družbene meje, da bi ponovno razumevala trpljenje sveta ter ponudila rešitve v luči evangelija in papeškega učiteljstva«.

Ustanovo bodo vodili kardinal Mauro Gambetti, devetčlanski upravni odbor, en član nadzornega odbora ter generalni tajnik. Predvideni vodilni telesi sta Generalni svet, ki ga sestavljajo člani vatikanskih dikasterijev, ki so povezani s tematikami poslanstva Ustanove, ter Trajnostni odbor, v katerem so zastopani dobrotniki Ustanove Fratelli tutti.


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.