Papež: Biti blizu osebam, ki živijo v osamljenosti, žalosti in obupu

Objavljeno: 25. 01. 2022

|

Kategorije: Cerkev po svetu

Papež: <strong>Biti blizu osebam</strong>, ki <EM>živijo v osamljenosti, žalosti in obupu</EM>

S papežem Frančiškom so se srečale sestre kanonike svetega Avguština, ki se udeležujejo generalnega kapitlja Kongregacije Notre-Dame. Spodbudil jih je pri njihovem vzgojnem poslanstvu in delu z mladimi, ko si prizadevajo doseči jih v njihovi vsakdanjosti in prispevati k njihovemu celostnemu razvoju. Cerkev vam zaupa, jim je dejal in povabil, naj so blizu osamljenim, žalostnim in obupanim.

Papež je izrazil hvaležnost Gospodu za delo njegovega Duha, ki se izraža v vzgojni karizmi sester kanonik svetega Avguština, ki služijo »novim generacijam in družinam za celostni humanizem in bolj bratski svet«. Izpostavil je, da se danes nahajamo pred izzivom na področju vzgoje in izobraževanja človeške osebe.

»V zvestobi evangeljskim intuicijam vaših ustanoviteljev, svetega Pierra Fourrierja in blažene Alix Le Clerc, ste se zavzemale za ljudsko vzgojo, vzgojo v veri, vzgojo za pravičnost in bližino revnim,« je dejal in jih spodbudil pri njihovem poslanstvu. »V različnih deželah, kjer delujete, vas spodbujam, da ste učenke misijonarke in skupnosti upanja in veselja, kajti “velika nevarnost sedanjega sveta s svojo mnogovrstno in neznosno ponudbo potrošnje je samoljubna žalost, ki prihaja iz lagodnega in skopuškega srca, iz bolestnega iskanja površnih užitkov, iz osamljene zavesti – drama izolirane zavesti. Kadar se notranje življenje zapre v lastnih koristih, ni več prostora za druge, revni več ne vstopijo,” (Apostolska spodbuda Evangelii gaudium, 2).«

Življenjska pot potrebuje upanje, ki sloni na solidarnosti

Tema generalnega kapitlja sester kanonik je »Vzgojni dogovor Kongregacije Notre-Dame«. Po papeževih besedah gre za »močno povabilo k razmisleku o novih poteh, da bi se doseglo mlade v njihovi vsakdanji stvarnosti, s ciljem, da bi se prispevalo k njihovemu celostnemu razvoju«. »Življenjska pot potrebuje upanje, ki sloni na solidarnosti, in vsaka sprememba zahteva vzgojno pot, da bi se vzpostavilo nove paradigme, ki so sposobne odgovoriti na izzive in nujnosti sodobnega sveta, razumeti in najti rešitve za zahteve vsake generacije ter spodbuditi razcvet človeštva danes in jutri« (Video sporočilo za srečanje Global Compact on Education, 15. oktober 2020).

Pred izzivi in nevarnostmi, s katerimi se soočajo mladi, je papež zaželel, da bi jim predanost in navdušenje sester, ki sta skovana z močjo evangelija, »povrnili veselje do življenja in željo po izgradnji družbe, vredne tega imena« (prim. Fratelli tutti, 71).

Odpirati nova obzorja in ustvarjati prostore za bratstvo

»Drage sestre, računam na vas in vam zaupam, Cerkev vam zaupa,« je zbranim zagotovil sveti oče. »S svojimi besedami, dejanji in pričevanjem dajete močno sporočilo svetu, ki zavrača ranljive kategorije. Da bi se z molitvijo in čaščenjem lahko odžejale ob vrelcu dobrote in resnice ter v občestvu z umrlim in vstalim Kristusom našle moč za pozitiven pogled, pogled ljubezni in upanja, sočuten pogled, nežen pogled do sveta, s posebno pozornostjo do prikrajšanih družbenih slojev. Na ta način bo vaše poslanstvo vzgojiteljic obrodilo kakovostne sadove med ljudmi za dobro družbe. S svojo karizmo, ki si prizadeva, da bi vsak človek odkril Kristusovo ljubezen, prispevate k odpiranju novih obzorij in ustvarjanju prostorov za bratstvo. Dejansko je “vzgoja je vedno dejanje upanja, ki vabi k sodelovanju in preoblikovanju sterilne in hromeče logike brezbrižnosti v drugačno logiko, ki je sposobna sprejeti našo skupno pripadnost” (Video sporočilo za srečanje Global Compact on Education, 15. oktober 2020).

Biti blizu osamljenim, žalostnim, obupanim

Ob koncu je sveti oče sestre še povabil, naj postanejo blizu osebam v stiski: »Drage sestre, v tem trenutku, ko je pandemija covida-19 proizvedla večplastno krizo, ki ima močan vpliv na vzgojo in mlade, vas vabim, da se približate osebam, ki živijo v osamljenosti, žalosti in obupu. Dejansko je treba dati prednost govorici bližine, govorici zastonjske, odnosne in bivanjske ljubezni, ki se dotakne srca, doseže življenje, prebudi upanje in želje« (prim. Posinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, 211), je sklenil in jih vse izročil varstvu Device Marije.

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.