V Jezusu Kristusu sta združeni Božja in človeška narava. Gospod Jezus kot dobri pastir vzame na svoje rame Adama in z njim vse človeštvo. V Kristusovem pogledu Oče zdaj vidi pogled, prošnjo in vzdihovanje vsega človeštva, v Kristusovem pogledu zdaj človek more zaslutiti neizmernost ljubezni Boga Očeta.

 


Vir: Facebook Atelje za liturgijo in liturgično glasbo

Foto: Atelje za liturgijo in liturgično glasbo

Obj.: M. B.