Papežev uvod v knjigo-intervju s kardinalom Maradiago o novi Apostolski konstituciji »Praedicate Evangelium«

Objavljeno: 22. 04. 2022

|

Kategorije: Vera

Papežev uvod v knjigo-intervju s kardinalom Maradiago o <strong>novi Apostolski konstituciji</strong> <em>»Praedicate Evangelium« </em>

Papež Frančišek je napisal uvod v knjigo-intervju Fernanda Prada s kardinalom Óscarjem Andrésem Rodríguezom Maradiago, nadškofom v Tegucigalpi in koordinatorjem Sveta kardinalov o novi Apostolski konstituciji »Praedicate Evangelium«.

Od 2. vatikanskega koncila je katoliška Cerkev izpeljala različne reforme Rimske kurije in jo skušala prilagoditi zahtevam časov, cerkvenega življenja in sprejemanja samega koncila, ki še naprej ostaja kompas. Sv. Pavel VI. je z Apostolsko konstitucijo Regimini Ecclesiae Universae skušal prilagoditi kurijo postulatom pravkar obhajanega 2. vatikanskega koncila. Sv. Janez Pavel II. je nekaj let pozneje izpolnil svoj del z razglasitvijo Pastor Bonus, ko je hotel vpeljati še druge spremembe in delovanje kurije prilagoditi novemu Zakoniku Cerkvenega prava, ki je bil potrjen leta 1983. Tudi Benedikt XVI. je naredil različne spremembe in prilagoditve Pastor Bonus preko različnih motuproprijev, da bi se s sprejetjem potrebnih prilagoditev, ki so jih zahtevale razmere, spoprijel z nekaterimi izzivi. Tedaj se je oblikovalo celo nov organizem: Papeški svet, ki je bil posvečen novi evangelizaciji.

Preden sem zamenjal škofiji, med generalnimi kongregacijami, ki so bile pred zadnjim konklavom, so med številnimi priporočili od novega papeža zelo prosili, naj izvede reformo kurije. Videla se je kot nekaj nujnega in potrebnega. Ta reforma prihaja od tam. Tudi sam sem si v tistem času drznil dati nekaj priporočil, misleč, da jih bo moral izvajati nekdo drug. A stvari so se obrnile drugače. Tako smo vse od začetka delali vsa ta leta. Zahvaljujem se klaretinski založbi v Madridu za to novo uslugo. Časi za »apostolat tiska« niso lahki. Zahvaljujem se celotnemu Svetu kardinalov za potrpežljivo delo v tem dolgem snovanju. Posebej se zahvaljujem kardinalu Rodríguezu Maradiagi za njegovo nenehno služenje Petrovemu sedežu in mu hkrati čestitam za ta intervju. Menim, da sta pomen in postopek tega natančnega in odločilnega dela revizije in predloga v njem ustrezno raziskana. V njem se pokaže, da je reforma kurije več kot apostolska konstitucija. Praedicate Evangelium je ena od razsežnosti reforme. Zaželeno je, da bi vse, kar vsebuje ta konstitucija, postalo vedno bolj očitno, ko se bo postopoma uveljavljalo v praksi. Veliko novosti, ki se pojavljajo v apostolski konstituciji, je bilo uvedenih že v prvih letih tega pontifikata in so dale zadovoljive sadove. Druge bodo obrodile sad ob pravem času. Reforme v strukturah in na organizacijskem področju so potrebne, o tem ni dvoma, toda zares pomembna je prenova miselnosti in src ljudi. Vsi smo poklicani, da si zavihamo rokave. In ne pozabimo, da so zakoni in dokumenti vedno omejeni in skoraj vedno začasni. Prišli bodo drugi časi. Druge okoliščine bodo dale svetu novo barvo… In Cerkev bo v svojem stalnem dialogu s svetom, z eno nogo vedno trdno v začetkih in zvesta izročilu, bo ponovno prilagodila svoje življenje in svoje človeške strukture spreminjajočim se razmeram časov. Tako bo Cerkev še naprej ponujala svetu evangelij v novi obliki. To je naše stanje, saj verujemo, da je »Jezus Kristus isti včeraj, danes in jutri« (Heb 13,8). Tako mi, današnji verniki, predajamo pričevanje rodovom, ki bodo prišli.

Rim, Sv. Janez v Lateranu, 25 marca 2022, praznik Gospodovega oznanjenja.

Frančišek

 


Vir: Vatican News

Foto: Vatican News

Obj.: M. B.

Povej naprej.