Začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti 2022

Objavljeno: 06. 05. 2022

|

Začetek <strong>dobrodelne akcije</strong> <em>Pomagajmo preživeti in živeti 2022</em>

Slovenska karitas v tem tednu začenja z redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči starejšim, vključevanju trajno nezaposljivih in podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Žal se za mnoge, ki jim redno pomagamo na Karitas, kljub trenutno boljšim gospodarskim kazalcem in zaposljivosti razmere ne izboljšujejo. Lani se je v akciji zbralo 323.900,32 EUR, kar je omogočilo dodatno učinkovito pomoč najbolj prizadetim izmed 89.750 oseb, ki jim Karitas materialno pomaga na 308 razdelilnih mestih po vsej Sloveniji.

Mnogi, ki so dobili delo, prejemajo minimalno plačo ali zelo nizke dohodke, s katerimi v svojih okoliščinah zelo težko preživijo. Trudijo se z nadurnim delom, vendar jih običajno spremlja tudi bolezen, ki jim to onemogoča. Praviloma živijo v podnajemniških stanovanjih, imajo pomanjkanje znanj za bolj zahtevna dela, nekaterim pa manjka le nekaj let do upokojitve. Prav tako se hitro povečujejo osnovni stroški za hrano in nujne potrebščine. Zato mnoga gospodinjstva z nizkimi prihodki kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči.

Sredstva bodo namenjena tudi pomoči starejšim z zelo nizkimi pokojninami in dodatki ter še posebej tistim, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 15.000 starejših. Temu se pridružuje tudi 8.250 gospodinjstev, v katerih ljudje živijo sami in so še v aktivni dobi. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, različne duševne motnje oziroma so invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni ali nesposobni za redno zaposlitev.

Zbrana sredstva bodo namenjena predvsem materialni pomoči v obliki hrane ter higienskih pripomočkov in plačilu najnujnejših položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike…).

Del zbranih sredstev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti zadnji dve leti namenjamo tudi  programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Zavedamo se, da aktivacija ali vsakršno delo v človeku spodbudi, da se uredi in vzpostavi stik s sočlovekom, kar mu pomaga pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Tako je Karitas 1.300 prejemnikov pomoči vključila tudi v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter 4.200 v neposredno strokovno individualno svetovanje. V programe prostovoljstva z dodatkom za aktivacijo so večinoma vključeni trajno nezaposljivi zaradi starosti ali različnih zdravstveno – socialnih omejitev.

Vabilo k solidarnosti:

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti in živeti. Vsi, ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0214 0001 5556 761,
Namen: Pomagajmo preživeti in živeti, sklic: SI00 930.

Zgibanka s položnico in elektronske oblike darovanja so na voljo na spletni strani https://www.karitas.si/pomagajmo-preziveti  in  v Tedniku Družina.

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas

 


 

Povej naprej.