Družinsko predbožično bogoslužje – sobota 17. december

Objavljeno: 15. 12. 2022

|

Kategorije: Družina

Družinsko <em>predbožično bogoslužje</em> – sobota <strong>17. december</strong>

Starši povabimo otroke k mizi, prižgemo sveče na adventnem vencu in zapojemo:

Pesem: Poslušajte vsi ljudje

Molivec bere Psalm božične devetdnevnice, vsi ostali ponavljamo vzklik.

Molivec: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Veseli se, Sionska hči, in raduj se, hči Jeruzalemska, glej, tvoj Gospod bo prišel in tisti dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile in griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil Jeruzalem.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, da sede na prestol: in videli boste, naše srce se bo radovalo.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja vesoljne zemlje.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal: če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Prišel bo Gospod kakor deţ pada na plano; in v njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost; in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Rodilo se nam bo Dete, močni Bog ime bo njegovo, sedel bo na prestolu Davida Očeta in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov in njegov izhod bo kot ob prvih dneh večnosti in poveličan bo sredi vesoljne zemlje, in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

M. Molimo! Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Daj, da ga bomo tudi letos sprejeli kot tvojega Sina in našega Odrešenika. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen

Bralec: Prisluhnimo Božji besedi. Govori nam o očaku Jakobu, ko umira. Besede, ki jih pove ob slovesu svojim otrokom, so pomembne in preroške. Judu podeli svoj blagoslov, ki je usmerjen v bodočega Mesija.

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 49,2.8-10)

Tiste dni je poklical Jakob svoje sinove in jim rekel: Zberite se in poslušajte, Jakobovi sinovi, poslušajte Izraela, svojega očeta! Juda, tebe bodo hvalili tvoji bratje. Tvoja roka bo na tilniku tvojih sovražnikov, priklanjali se ti bodo sinovi tvojega očeta. Mlad lev je Juda; od plena, moj sin, si se povzdignil! Sklonil se je, ulegel se je kakor lev in kakor levinja, kdo ga bo zdražil? Ne bo vzeto žezlo od Juda, ne vladarska palica od njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki mu to gre, in njemu bodo narodi pokorni.

To je božja beseda.

Vsi: Bogu hvala!

Voditelj: Današnji odpev takole pravi o pričakovanem mesiju:

O Modrost, ki si izšla iz ust Najvišjega,
ki segaš od kraja do kraja ter krepko in blago vse urejaš:
pridi in uči nas pota razumnosti.

Sedaj skupaj zmolimo čudovito Marijino hvalnico, s katero je slavila Boga, ko je pod svojim srcem nosila Odrešenika:

Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod izkazuje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu …

Voditelj: Molimo. Gospod, ti si temelj vseh naših pričakovanj in blagoslovov, ki nam jih podarjaš tudi po ljudeh. Ko prihajaš k nam, nas reši hudega in nam okrepi moč zaupanja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

Skupaj zapojemo katero od adventnih pesmi, npr.:

  • Prva svečka zagorela (primerna kitica)
  • Zdaj razsvetljena je noč
  • Vi oblaki Ga rosite
  • Poslan z nebes je angel

 


Obj.: L. M.

Foto: župnija Čemšenik

Povej naprej.