Družinsko predbožično bogoslužje – petek 23. december

Objavljeno: 23. 12. 2022

|

Kategorije: Družina

Družinsko <em>predbožično bogoslužje</em> – petek <strong>23. december</strong>

Starši povabimo otroke k mizi, prižgemo sveče na adventnem vencu in zapojemo:

Pesem: Poslušajte vsi ljudje

Molivec bere Psalm božične devetdnevnice, vsi ostali ponavljamo vzklik.

Molivec: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Veseli se, Sionska hči, in raduj se, hči Jeruzalemska, glej, tvoj Gospod bo prišel in tisti dan bo velika luč in gore bodo sladkost rosile in griči bodo cedili mleko in med, ker bo prišel veliki prerok in on bo prenovil Jeruzalem.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Bog in človek iz Davidove hiše, da sede na prestol: in videli boste, naše srce se bo radovalo.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, prišel bo Gospod, naš zavetnik, Sveti Izraelov, s kraljevo krono na glavi, in gospodoval bo od morja do morja in od reke pa do kraja vesoljne zemlje.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Glej, Gospod se bo prikazal in ne bo nas varal: če bo odlašal, čakaj, ker prišel bo in se ne bo zakasnil.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Prišel bo Gospod kakor deţ pada na plano; in v njegovih dneh bo izšla pravica in miru obilnost; in molili ga bodo vsi kralji zemlje, vsa ljudstva mu bodo služila.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Rodilo se nam bo Dete, močni Bog ime bo njegovo, sedel bo na prestolu Davida Očeta in gospodoval bo; njegova oblast bo na njegovi rami.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Betlehem, mesto najvišjega Boga, iz tebe bo izšel vladar Izraelov in njegov izhod bo kot ob prvih dneh večnosti in poveličan bo sredi vesoljne zemlje, in mir bo na naši zemlji, ko bo prihajal.

Vsi: Kralja, ki prihaja, pridite molimo!

Molimo! Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ s pričakovanjem Jezusovega rojstva. Daj, da ga bomo tudi letos sprejeli kot tvojega Sina in našega Odrešenika. Po Kristusu našem Gospodu.

Vsi: Amen

Bralec: Prisluhnimo Božji besedi. Prerok Malahija razgalja nemoralo duhovnikov in versko zanemarjenost ljudstva. Služabnik bo pripravil Bogu pot, da se bo ljudstvo očistilo in vrnilo k svojim duhovnim koreninam.

Berilo iz knjige preroka Malahija (Mal 3,1-4.23-24)

To govori Gospod Bog: Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In naglo bo stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite. Glej, prihaja, govori Gospod nad vojskami. Toda kdo bo mogel prestati dan njegovega prihoda? Kdo bo ostal, ko se prikaže? Zakaj on je kakor livarjev ogenj, kakor lug pralcev. Sédel bo kakor topilec in čistilec srebra, in očistil bo Levijeve sinove. Kakor zlato in srebro jih prečisti, da bodo darovali Gospodu daritve, kakor je prav. Tedaj bo Judova in jeruzalemska daritev Bogu všeč, kakor v starodavnih časih in kakor v nekdanjih letih.

Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride dan Gospodov, véliki in strašni! Zopet bo približal srce očetov sinovom in srce sinov očetom, da morda ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.

To je božja beseda.

Vsi: Bogu hvala!

Voditelj: Današnji odpev takole pravi o pričakovanem mesiju:

O Emanuel, kralj in naš zakonodajavec,
pričakovanje narodov
in njih rešitelj:
pridi in nas reši, Gospod, naš Bog.

Sedaj skupaj zmolimo čudovito Marijino hvalnico, s katero je slavila Boga, ko je pod svojim srcem nosila Odrešenika:

Moja duša poveličuje Gospoda,
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle,
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni,
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod izkazuje usmiljenje
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko,
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo,
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu …

Voditelj: Molimo. Gospod, hvala za vse opomine tvojih prerokov, ko nas budiš iz brezčutnosti in odstopanja od zdrave poti vere, ki si jo pokazal že prejšnjim rodovom. Vselej nam pokaži, kadar bomo živeli v zmoti, da se čim prej obrnemo k Tebi. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Skupaj zapojemo katero od adventnih pesmi, npr.:

  • Prva svečka zagorela (primerna kitica)
  • Zdaj razsvetljena je noč
  • Vi oblaki Ga rosite
  • Poslan z nebes je angel

Obj.: L. M.

Povej naprej.