Papežev reskript določa dve točki motuproprija »Traditionis custodes«

Objavljeno: 23. 02. 2023

|

<strong>Papežev reskript</strong> <em>določa dve točki motuproprija »Traditionis custodes«</em>

Papež Frančišek v novem reskriptu jasno potrjuje, kar je bilo določeno v dokumentu »Traditionis custodes« in to je, da uporabo župnijskih cerkva za skupine, ki obhajajo evharistijo po predkoncilskem obredu, kakor tudi uporabo starega misala s strani duhovnikov, ki so bili posvečeni po 16. juliju 2021, lahko škof dovoli šele potem, ko je dobil uradno dovoljenje Svetega sedeža.

Papež Frančišek jasno potrjuje dve točki motuproprija »Traditionis custodes«, dokumenta, ki je julija 2020 preuredil pravila o uporabi starega misala in oblast nad temi obhajanji vrnil škofom. To je storil z reskriptom, povezanim z avdienco prefekta Dikasterija za bogoslužje, kardinala Arthurja Rocha v ponedeljek, 20. februarja. Točki, ki sta bili predmet različnih razlag in nedavnih razprav tudi v medijih, zadevata: uporabo župnijskih cerkva in morebitno ustanovitev osebnih župnij za skupine, ki obhajajo po misalu iz leta 1962, ki ga je razglasil Janez XXIII. pred 2. vatikanskim koncilom; uporabo tega misala s strani duhovnikov, ki so bili posvečeni po 16. juliju 2021, to je po objavi motuproprija.

V resnici je bilo besedilo »Traditionis custodes« že dovolj jasno: gre za dva omejena primera, za katera mora škof pred odločitvijo prositi za uradno dovoljenje Dikasterij za bogoslužje, ki po predpisih motuproprija vrši oblast Svetega sedeža nad to materijo. Glede na okoliščine bo torej Dikasterij dal morebitno prosto pot krajevnemu škofu. Potem ko je brez vsake morebitne daljne priložnosti za nesporazum poudaril, da sta dve sporni zadevi »spregleda, ki sta na poseben način pridržana Svetemu sedežu« in so zato škofje dolžni prositi za dovoljenje Sveti sedež, reskript papeža Frančiška pravi: »Če je krajevni škof v zgoraj omenjenih primerih dal spregled, je dolžan obvestiti Dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki bo pretehtal posamezne primere. Če obstajajo dovoljena za župnijske cerkve, če so ustanovljene osebne župnije in ob dovoljenju za uporabo starega misala duhovnikom, ki so bili posvečeni po juliju 2021, ki jih je odredila škofijska oblast brez soglasja Rima, mora škof obvezno narediti korak, ki ga ni naredil prej, in ravnati po odgovoru Dikasterija. Končno z novim papeškim reskriptom Frančišek »potrjuje, kar je bilo določeno« v odgovorih na dubia, ki so se pojavila po objavi »Traditiones custodes« in je bilo skupaj z nekaterimi pojasnjevalnimi opombami objavljeno 4. decembra 2021.


Vir: Vatican news

Foto: Vatican media

Obj.: HŠ

Povej naprej.