Reskript o uporabi nepremičnih, ki pripadajo Svetemu sedežu

Objavljeno: 02. 03. 2023

|

<strong>Reskript o uporabi nepremičnih,</strong> <em>ki pripadajo Svetemu sedežu</em>
Da bi se soočil z resnostjo trenutnega ekonomskega konteksta, je papež odredil razveljavitev določb, ki dovoljujejo brezplačno ali pod ugodnimi pogoji uporabo zgradb v lasti kurialnih institucij in ustanov, ki se nanašajo na Sveti sedež.

Papež Frančišek je z reskriptom po avdienci, med katero je 13. februarja sprejel prefekta Tajništva za ekonomijo Maximina Caballera Leda, odredil razveljavitev vseh določb, ki dovoljujejo brezplačno uporabo ali pod posebno ugodnimi pogoji nepremičnine v lasti kurialnih institucij in ustanov, ki se nanašajo na Sveti sedež, vključno z Domusi.

Gre za odločitev – piše v Rescriptu –, ki je bila sprejeta, da bi se pridružili naraščajočemu prizadevanju v službi vesoljne Cerkve in ​​potrebam, ki jih zahteva še posebej resen aktualni ekonomski kontekst, s posledično potrebo »da se vsi odpovejo nečemu izrednemu, da se poslanstvu Svetega sedeža nameni več sredstev, tudi s povečanjem prihodkov od upravljanja nepremičninskega premoženja«.

Določba se nanaša na kardinale, vodje dikasterijev, predsednike, tajnike, podsekretarje, vodje uradov in njim podobne osebe, vključno z avditorji in jim podobnimi osebami sodišča rimske Rote.

Institucije, ki imajo v lasti zgradbe, bodo zato morale uporabljati cene, ki se običajno uporabljajo za tiste, ki nimajo kakršnih koli položajev v Svetem sedežu in v državi Vatikan. Tudi Domus bodo morali uporabljati običajne tarife, ki jih bo določil njihov upravni organ.

Določba ne vpliva na olajšave, ki so bile že podeljene do dneva njene uveljavitve, zato veljajo prej določene pogodbe do njihovega izteka, vendar se lahko podaljšajo ali obnovijo le v skladu s tem, kar je sedaj določeno, razen obveznih podaljšanj, ki jih določa zakon ali pogodba. Vsako izjemo glede na to novo odločbo mora neposredno odobriti papež.

Foto: Vatican media
Obj.: HŠ

Povej naprej.