Zakaj Cerkev praznuje Marijin rojstni dan?

Objavljeno: 07. 09. 2023

|

Kategorije: Duhovnost, Vera

Zakaj <strong>Cerkev praznuje <em>Marijin rojstni dan?</em></strong>

Podeli, Gospod, dar nebeške milosti svojim služabnikom, da bo slovesni praznik rojstva Presvete Device dal rast miru tistim, ki jim je njeno rojstvo postalo začetek odrešenja!

S to molitvijo se začne bogoslužno obhajanje praznika rojstva Blažene Device Marije. Cerkev ga obhaja 8. septembra, točno devet mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja.

Marija, Odrešenikova mati, ima v zgodovini odrešenja posebno mesto

»Marija, Odrešenikova mati, ima posebno mesto v zgodovini odrešenja, kajti “ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: ‘Aba, Oče!'”« (Gal 4,4-6) S temi besedami je sv. Pavla, s katerim je Drugi vatikanski koncil začel svoje razmišljanje o blaženi Devici Mariji, jaz pa želim začeti svoje razmišljanje o vlogi Marije v Kristusovi skrivnosti ter o njeni dejavni in zgledni navzočnosti v življenju Cerkve.

Te besede slavijo Očetovo ljubezen, Sinovo poslanstvo, dar Svetega Duha in vlogo žene, ki je rodila Odrešenika, pa tudi naše božje sinovstvo v polnosti časa. Polnost nakazuje trenutek, določen od začetka časov, ko bo Oče poslal Sina, da »bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje« (Jn 3,16). Polnost pomeni blaženi trenutek, ko je Beseda, »ki je bila pri Bogu … postala meso in se naselila med nami« (Jn 1,1; Jn 1,14) in postala naš brat. Trenutek, ko je Sveti Duh, ki je Mariji že dal polnost milosti, oblikoval v njenem telesu človeški lik Kristusa Odrešenika.

Polnost označuje trenutek, ko je s sestopom večnosti v čas čas sam postal odrešen. Poln s Kristusovo skrivnostjo postane čas odrešenja. Končno polnost pomeni skriti začetek življenja Cerkve. V bogoslužju Cerkev pozdravlja Marijo iz Nazareta kot svoj začetek. Prav v trenutku brezmadežnega spočetja Cerkev vidi podobo, pričakovanje zveličavne velikonočne slave v najplemenitejšem članu Cerkve. Predvsem pa se Cerkev v učlovečenju sreča s Kristusom in Marijo najgloblje združena. On, ki je Gospod in Glava Cerkve, in ona, ki je s svojim ukazom, prvim iz Nove zaveze, utelešala poslanstvo Cerkve kot žene in matere.« (Odrešenikova mati, 1)

Marija je vzor človečnosti, zato se veselimo njenega rojstva

V Mariji prepoznavamo vse, kar je Bog predvidel za človeka, ona nam je vzor v vsem. Zato se veselimo dneva njenega rojstva in v občestvu z Božjimi angeli ter vsemi svetimi vzklikamo:

Marija, sveto dete, dragoceni dar nebes! S svojim rojstvom si pobelil zarjo preblagega upanja. Hvala in slava Bogu, ki te je obdaril s tolikimi milostmi. Prosimo te, o devica! Izprosi nam odpuščanje grehov in milost, da bi služili Bogu s čistim telesom in nedolžno dušo. Izprosi nam tudi, da se kot pravi spokorniki z vso dušo pokesamo svojih grehov, se jih ogibamo in neomajno posnemamo tvoje kreposti ter se enkrat zaradi dobrote, ki smo jo rodili, s teboj v nebesih veselimo na vse veke. Amen.

Zdrava, sveta Marija, po kateri je svet tako dolgo hrepenel in ki mu je s svojim rojstvom prinesla novo luč. Ti čista devica! Pridi k meni k svojemu vsemogočnemu Sinu, da me osvobodi vseh grehov in zaduši v meni vse, kar je nečistega v tvojih jasnih očeh. Usmili se me, nehote grešnika, in pomagaj mi, draga Gospa: da kakor tvoje rojstvo, slavna Davidova hči, vsemu svetu naznanja veselje, osreči me in me očisti greha.

Daj mi moč, da bom lahko ponižno klical k tebi in te častil: saj si tako ali tako za vse nas kristjane pravo veselje, upanje in življenjska tolažba. Zdrava Marija, Gospod Bog te je oblikoval z dušno lepoto in milostjo kreposti, zaradi česar te slavijo vsi narodi. O blažena devica! Vkleši mojo dušo z nebeško lepoto in milino kreposti, v srce mi vsadi gorečo željo po čistosti, da ti bom v vsem ugajal in bil tvoj zvesti služabnik. Amen.


Vir: Žena vrsna

Foto: Unsplash

Prev. in prir.: MG

Obj.: MG

Povej naprej.