22. september: Jezusa spremljajo ženske

Objavljeno: 21. 09. 2023

|

22. september: Jezusa spremljajo ženske

Povsem jasno je, da po naravi ženska ni povsem enaka moškemu. Lahko, da ženske več kuhajo in da še niste srečali ženske, ki dela kot avtoklepar, vendar si je vsaj pri štedilniku enostavno predstavljati povsem obratno situacijo. Delitev vlog v družini, družbi, ekonomiji in politiki ne izhaja nujno iz delitve, ki zadeva naravo enega ali drugega spola. Če že gre polemizirati o neenakosti žensk, potem ne vidim smisla v posploševanju neenakopravnosti le-teh. To toliko bolj, če predpostavimo, da se v zrelih demokracijah uresničuje načelo pravne države, ki izhaja iz pravičnosti. Aktivna volilna pravica se tako npr. dodeli osebi, ki izpolnjuje ustavne zahteve ne glede na spol. Ženska ima pravico biti voljena in imenovana. Še več, v to je »prisiljena« zaradi predpisanih volilnih kvot, kar je nenaravno. Ni tolikšen problem nižja zastopanost žensk v politiki v primerjavi s problemom telesnih zlorab in čustvene zanemarjenosti žensk v javnosti in zasebnosti. Ja, preveč je razgaljenih žensk na reklamnih panojih. Zakaj ženske vse to dopuščate?

Mi verujemo in vemo, da je Božji sin rojen iz ženske, iz mesa in krvi, ki ju prejmemo pri evharistiji. Ženska (Marija) je rodila Kristusa, iz njega je izšla Cerkev, ki je njegova nevesta. Nastala je na skali (Peter – aramejsko Kefa – pomeni skala), simbolu trdnosti in varnosti. Simbol skale izgubi svoj pomen brez nežnosti in čutenja, ki ju na poseben način premore ženska. Brez ženske si sploh ne moremo predstavljati življenja, niti Cerkve. Kakšno neprecenljivo in sveto vlogo ima ženska v njej! Vem, da boste očitali neenakopravnost žensk v Cerkvi in se sklicevali na dejstvo, da vse izvira iz takratnih patriarhalnih družbenih vzorcev. Ampak, zakaj bi Jezus, ki je delal vse tako drugače, ne izbral za apostola (posledično duhovnika) kakšno žensko, saj je bil po judovskem razmišljanju prava grožnja za njihovo socialno in družinsko ureditev? On, ki je tako človeški in tako božanski, bi to zmogel. Jezusa med javnim delovanjem poleg učencev spremljajo tudi žene, so z njim ob trpljenju in vstajenju, medtem ko ga prestrašeni učenci v občutljivih trenutkih izdajajo, tajijo in bežijo. Ženska je tam ob Jezusu, ker se počuti slišano in vredno. Samarijanka, Marija Magdalena in druge žene so upale čutiti in pogledati svojo temno stran življenja, s čimer so pisale zgodovino ženske in vere. Lahko bi jih imenovali zgled čistih žensk, ki verjamejo vase. To Jezusovo sočutje do žensk in drugačnih ni bila nobena revolucija, samo nekaj drugačnega, pa vendar naravnega.

Ženske imate vse možnosti za ustvarjalno in polno življenje, saj vam je po naravi dana rodovitnost in materinstvo. Na nas moških pa je, ali vas bomo slišali.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: unsplash

Obj.: MG

Povej naprej.