Zakaj potrebujemo vse svetnike in kako se jim lahko priporočamo?

Objavljeno: 02. 11. 2023

|

Kategorije: Duhovnost, Vera

Zakaj <strong>potrebujemo vse svetnike</strong> in kako se <em>jim lahko priporočamo?</em>

Katekizem Katoliške cerkve nas uči, da obstajajo tri stanja Cerkve kot Kristusovega mističnega telesa, skupnosti vernikov: “Dokler torej ne pride Gospod v svoji slavi in vsi angeli z njim in dokler mu ne bo, potem ko bo končana smrt, vse podvrženo, potujejo nekateri izmed njegovih učencev na zemlji, drugi, ki so odšli iz tega življenja, se očiščujejo, in spet drugi uživajo slavo, ko ‘jasno gledajo samega troedinega Boga, kakršen je’.” (KKC 954)

Pogosto pozabljamo, da mi, ki še potujemo po zemlji in sestavljamo vojskujočo se Cerkev, nismo sami. Smo v občestvu s tistimi, ki so poveličani, in tistimi, ki se očiščujejo. Smo ena družina in eno telo.

Člane poveličane Cerkve pogosto poprosimo za njihovo posredovanje: “Ker so namreč nebeščani tesneje zedinjeni s Kristusom, zato celotno Cerkev krepkeje utrjujejo v svetosti … Ne nehajo … prositi za nas pri Očetu, darujoč zasluženja, ki so jih pridobili na zemlji po edinem sredniku med Bogom in ljudmi, Kristusu Jezusu … Njihova bratska skrbnost je v zelo veliko oporo naši slabosti.” (KKC 956)

S priporočanjem vsem svetnikom, naj posredujejo za nas, utrjujemo edinost Cerkve

Družbo krepimo tako, da molimo za svoje prijatelje in družino ter zanje opravljamo dela usmiljenja in jim služimo, obenem pa tudi z iskanjem priprošnje svetnikov, ki krepi občestvo vesoljne Cerkve: “Ne obhajamo spomina svetnikov le zaradi njihovega zgleda, ampak še bolj zato, da bi se z izvrševanjem bratovske ljubezni okrepila enota vse Cerkve v Duhu. Kajti kakor nas krščanska medsebojna združenost potnikov vodi bliže h Kristusu, tako nas povezanost s svetniki združuje s Kristusom. Iz njega kakor iz studenca in glave priteka vsa milost in življenje samega božjega ljudstva.” (KKC 957)

Zato vas spodbujamo, da na praznik vseh svetih s prošnjo za nebeško posredovanje utrdite potujočo in poveličano Cerkev v občestvu. To lahko storite tudi z litanijami vseh svetnikov:

Litanije vseh svetnikov

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški – usmili se nas!
Bog Sin, Odrešenik sveta – usmili se nas!
Bog Sveti Duh – usmili se nas!
Sveta Trojica, en sam Bog – usmili se nas!

Sveta Marija – prosi za nas!
Sveta Božja mati – prosi za nas!
Presveta Devica – prosi za nas!

Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael – prosite za nas!
Vsi sveti angeli – prosite za nas!
Sveti Abraham – prosi za nas!
Sveti Mojzes – prosi za nas!
Sveti Elija – prosi za nas!
Sveti Janez Krstnik – prosi za nas!
Sveti Jožef – prosi za nas!
Vsi sveti očaki in preroki – prosite za nas!

Sveti Peter in Pavel – prosita za nas!
Sveti Andrej – prosi za nas!
Sveti Janez in Jakob – prosita za nas!
Sveti Tomaž – prosi za nas!
Sveti Matej – prosi za nas!
Vsi sveti apostoli – prosite za nas!

Sveti Luka – prosi za nas!
Sveti Marko – prosi za nas!
Sveti Barnaba – prosi za nas!
Sveta Marija Magdalena – prosi za nas!
Vsi sveti Gospodovi učenci – prosite za nas!

Sveti Štefan – prosi za nas!
Sveti Ignacij – prosi za nas!
Sveti Polikarp – prosi za nas!
Sveti Justin – prosi za nas!
Sveti Lovrenc – prosi za nas!
Sveti Ciprijan – prosi za nas!
Sveti Bonifacij – prosi za nas!
Sveti Janez in Pavel – prosita za nas!
Sveti Jurij – prosi za nas!
Sveti Vid – prosi za nas!
Sveti Tomaž in drugi angleški mučenci – prosite za nas!
Sveti Pavel in drugi japonski mučenci – prosite za nas!
Sveti Izak in drugi kanadski mučenci – prosite za nas!
Sveti Peter Šanel – prosi za nas!
Sveti Karel in drugi ugandski mučenci – prosite za nas!
Sveta Perpetua in Felicita – prosita za nas!
Sveta Neža – prosi za nas!
Sveta Marija Goretti – prosi za nas!
Vsi sveti mučenci in mučenke – prosite za nas!

Sveti Leon in Gregor – prosita za nas!
Sveti Ambrož – prosi za nas!
Sveti Hieronim – prosi za nas!
Sveti Avguštin – prosi za nas!
Sveti Atanazij – prosi za nas!
Sveti Bazilij in Gregor Nacianški – prosita za nas!
Sveti Janez Zlatousti – prosi za nas!
Sveti Martin – prosi za nas!
Sveti Patricij – prosi za nas!
Sveti Karel Boromejski – prosi za nas!
Sveti Frančišek Saleški – prosi za nas!
Sveti Pij Deseti – prosi za nas!
Sveti Anton – prosi za nas!
Sveti Benedikt – prosi za nas!
Sveti Bernard – prosi za nas!
Sveti Frančišek in Dominik – prosita za nas!
Sveti Janez XXIII. – prosi za nas!
Sveti Janez Pavel II. – prosi za nas!
Sveti Tomaž Akvinski – prosi za nas!
Sveti Ignacij Lojolski – prosi za nas!
Sveti Frančišek Ksaverij – prosi za nas!
Sveti Stanislav Kostka – prosi za nas!
Sveti Vincencij Pavelski – prosi za nas!
Sveti Janez Vianney – prosi za nas!
Sveti Janez Bosko – prosi za nas!
Sveti pater Pij – prosi za nas!
Sveti Rok – prosi za nas!
Sveta Katarina Sienska – prosi za nas!
Sveta Terezija Velika – prosi za nas!
Sveta Roza Limanska – prosi za nas!
Sveta Favstina Kovalska – prosi za nas!
Sveti Ludvik – prosi za nas!
Sveta Monika – prosi za nas!
Sveta Helena – prosi za nas!
Sveta Elizabeta – prosi za nas!
Sveta Ema Krška – prosi za nas!
Bl. Anton Martin Slomšek – prosi za nas!
Bl. Alojzij Grozde – prosi za nas!
Bl. Drinske mučenke – prosite za nas!
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

Bodi nam milostljiv – reši nas, o Gospod!
Vsega hudega – reši nas, o Gospod!
Vsega greha – reši nas, o Gospod!
Zalezovanja hudega duha – reši nas, o Gospod!
Jeze, sovraštva in vse hude volje – reši nas, o Gospod!
Večne smrti – reši nas, o Gospod!
Po svojem učlovečenju – reši nas, o Gospod!
Po svojem rojstvu – reši nas, o Gospod!
Po svojem krstu in svetem postu – reši nas, o Gospod!
Po svojem križu in trpljenju – reši nas, o Gospod!
Po svoji smrti in svojem pokopu – reši nas, o Gospod!
Po svojem svetem vstajenju – reši nas, o Gospod!
Po svojem čudovitem Vnebohodu – reši nas, o Gospod!
Po prihodu Svetega Duha – reši nas, o Gospod!
Po svojem prihodu v slavi – reši nas, o Gospod!

Prizanesi nam – prosimo Te, usliši nas!
Pripelji nas k pravi spokornosti – prosimo Te, usliši nas!
Utrdi in ohrani nas vse v svoji sveti službi – prosimo Te, usliši nas!
Povrni vsem naših dobrotnikom z večnimi darovi – prosimo Te, usliši nas!
Daj in ohrani sadove zemlje – prosimo Te, usliši nas!
Odpusti nam – prosimo Te, usliši nas!
Vodi in ohrani svojo sveto Cerkev – prosimo Te, usliši nas!
Ohrani papeža, škofe, duhovnike in diakone v sveti veri – prosimo Te, usliši nas!
Zedini vse, ki verujemo v Kristusa – prosimo Te, usliši nas!
Privedi vse ljudi k luči Evangelija – prosimo Te, usliši nas!

Kristus, sliši nas – Kristus, sliši nas!
Kristus, usliši nas – Kristus, usliši nas!

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta
– prizanesi nam, o Gospod!
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta
– usliši nas, o Gospod!
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta – usmili se nas!

Molimo: Bog, naše zavetje in naša moč, človeka navdihuješ s
pobožnostjo, poslušaj prošnje svoje Cerkve; daj, da resnično
dosežemo, kar zaupno prosimo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.


Vir: Žena vrsna

Foto: Pexels

Prev. in prir.: MG

Obj.: MG

Povej naprej.