Družinsko bogoslužje na nedeljo Kristusa Kralja

Objavljeno: 20. 11. 2023

|

Kategorije: Družina

<strong>Družinsko bogoslužje</strong> na nedeljo <em>Kristusa Kralja</em>

Poiščimo kakšno Jezusovo podobo, ali tudi razpelo in pred njim prižgimo svečo. Nato voditelj začne bogoslužje z znamenjem križa:

+ V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj: Danes obhajamo zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, ki se imenuje nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Božje kraljestvo je med nami vidno nastopilo z Jezusom. On se je kot Bog ponižal in postal človek, da bi nas pritegnil v Božje kraljestvo. On je Pot, ko kateri moramo hoditi in Vrata, skozi katera moramo vstopiti, če hočemo v Božje kraljestvo. Kdor sprejme Jezusa za svojega Kralja, sprejme Njegovo odrešenje, ki je bistvo Njegovega kraljevanja.  V vsem sijaju in moči se bo izkazalo in uveljavilo ob koncu časov.

To Božje kraljevanje izredno lepo izraža današnji praznični hvalospev:

Bralec:

        Svojega edinorojenega Sina,
        našega Gospoda Jezusa Kristusa,
        si mazilil za večnega duhovnika in kralja vesoljstva,
        da bi se na oltarju križa daroval
        kot brezmadežna in spravna žrtev
        ter izvršil skrivnost človeškega odrešenja.

        Vse stvari bo uklonil svojemu vladarstvu
        in izročil tvojemu neizmernemu veličastvu
        večno in vesoljno kraljestvo:
        kraljestvo resnice in življenja,
        Kraljestvo svetosti in milosti,
        kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

Voditelj: Sedaj pa prisluhnimo še današnjemu odlomku iz evangelija po Mateju (25,31-46)

Bralec: Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Voditelj: Jezusu sedaj izročimo naše prošnje… (vsak izreče svojo prošnjo Jezusu)

Voditelj: Vse naše prošnje združimo v molitvi, ki nas jo je naučil Jezus, naš Kralj, v kateri tudi prosimo, naj pride med nas Njegovo kraljestvo miru, ljubezni, edinosti, veselja, potrpežljivosti, krotkosti … Oče naš…

Za konec lahko zapojemo ali prisluhnemo pesmi Franca Juvana – Kristus Kralj:

https://www.youtube.com/watch?v=gDdRWERXwnw

 

Franc Juvan: KRISTUS KRALJ

Čuden kralj si, Gospod,
ko v jaslicah ležiš.
Saj tvoj grad hlevček je
in na slami zebe te.

Vendar ti si vladar,
si vesoljstva Gospodar.
Ti, Zveličar sveta,
kralj si mojega srca.

Čuden Kralj si, Gospod,
hodiš peš iz kraja v kraj.
Le obleko imaš
in sandale na nogah.

Vendar ti si vladar…

Čuden Kralj si, Gospod,
ko pomagaš vsem ljudem.
Brez služabnikov si,
spremljajo te reveži.

Vendar ti si vladar…

Čuden Kralj si, Gospod,
ko na križu sam visiš.
In namesto zlato
nosiš krono trnjevo.

Vendar ti si vladar…

Čuden Kralj si, Gospod,
ljubiš nas in mir deliš.
Ni ti mar za oblast
in ne meniš se za čast.

Vendar ti si vladar…


Luka M.

Foto: Robert Nyman, Unsplash

Povej naprej.