28. januar: 4. navadna nedelja

Objavljeno: 27. 01. 2024

|

28. januar: <em>4. navadna nedelja</em>

Današnji evangeljski odlomek  predstavlja Jezusa, ki je s svojo majhno skupnostjo učencev vstopil v Kafarnáum, mesto, v katerem je živel Peter in ki je bilo v tistem času največje v Galileji.

Evangelist Marko pripoveduje, da je Jezus, ker je bila sobota, takoj šel v shodnico in začel učiti. Njegova prva skrb je posredovanje Božje Besede z močjo Svetega Duha.

V središču današnje pripovedi je dogodek eksorcizma, preko katerega je Jezus predstavljen kot prerok, mogočen v besedah in v dejanjih.

Ljudje so strmeli nad njegovimi besedami, saj niso bile običajne besede, niso bile podobne tistim, ki so jih običajno poslušali. Pismouki namreč učijo, vendar brez kakršnega koli osebnega ugleda. Jezus pa nasprotno uči kot tisti, ki ima oblast in s tem razodeva, da je Poslani od Boga in ne kot preprosti človek, ki mora utemeljevati svoj nauk na predhodnih izročilih. Jezus ima torej polno veljavnost. Evangelij pravi, da so ljudje rekli: ‘Nov nauk z oblastjo je’.

Kaj pomeni ‘z oblastjo’? Pomeni, da se je v Jezusovih človeških besedah čutila vsa moč Božje Besede, čutila se je oblast samega Boga, Svetega Duha.  Ena od glavnih značilnosti Božje Besede je, da uresniči to, kar pravi. Božja Beseda je namreč skladna z njegovo voljo.

Mi pa na žalost velikokrat izgovarjamo prazne, neutemeljene ali površne besede, besede, ki niso skladne z resnico. Božja Beseda pa je skladna z resnico ter povezana z njegovo voljo in stori to, kar pravi. In dejansko je Jezus potem, ko je pridigal, takoj pokazal svojo oblast tako, da je osvobodil moža, navzočega v shodnici, ki je bil obseden s hudim duhom. Prav ta Kristusova božanska oblast je prebudila reakcijo satana, navzočega v tem človeku. Jezus je takoj prepoznal glas hudiča in mu je zapretil: ‘Umolkni in pojdi iz njega!’. Jezus je samo z močjo svoje besede osvobodil človeka hudega duha. Ponovno so bili navzoči začudeni: ‘Ta človek, od kod prihaja? Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni’. Božja Beseda v nas prebudi čudenje. Da, to moč ima, da se začudimo.

Evangelij je beseda življenja, ki ne zatira ljudi, nasprotno, osvobaja tiste, ki so sužnji hudobnih duhov tega sveta, bodisi duha nečimrnosti, navezanosti na denar, ošabnosti, čutnosti… Evangelij spreminja srce. Evangelij spremeni življenje. Evangelij je sposoben spremeniti ljudi. Zaradi tega imamo kristjani nalogo, da odrešujočo moč razširjamo vsepovsod in s tem postanemo misijonarji ter glasniki Božje Besede. K temu nas spodbuja sam današnji odlomek, ki se konča z misijonarsko odprtostjo in pravi: ‘In glas o njem’, glas o Jezusu, ‘se je takoj razširil po vsej okolici Galileje’.

Vedno si zapomnimo, da ima evangelij moč spremeniti življenje! Ne pozabimo tega, saj je evangelij blagovest, ki nas spreminja, če se mu pustimo spremeniti. Zaradi tega imejmo vsakodnevni stik z evangelijem, berimo vsak dan en odlomek, eno vrstico in  ga premišljujmo. Torej vsak dan se hranimo iz tega neusahljivega vrelca zveličanja. To je moč, ki nas spreminja, preoblikuje, spreminja življenje, spreminja srce.

Marija, žena poslušanja, naj nam pomaga ustvariti tišino okoli nas in v nas, da bomo prisluhnili najbolj verodostojni besedi, ki obstaja, besedi njenega Sina Jezusa, ki oznanja smisel našega življenja in nas osvobaja vsakršne sužnosti, tudi tiste Hudičeve.


Pripravil: Ervin Mozetič

Foto: Unsplash

Obj.: NN

Povej naprej.