Barvajmo z Jezusom: Ki je za nas križan bil

Objavljeno: 25. 03. 2024

|

Barvajmo <strong>z Jezusom</strong>: <em>Ki je za nas križan bil</em>

Dragi otroci, spoštovani starši!

Pred vami je nova pobarvanka. V peti desetki žalostnega dela rožnega venca premišljujemo o Jezusovem križanju.

Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na križ. Napisano pa je bilo: »Jezus Nazarečan, judovski kralj.« Ta napis je bralo veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano po hebrejsko, po latinsko in po grško. Judovski véliki duhovniki so tedaj govorili Pilatu: »Ne piši: ›Judovski kralj,‹ ampak da je on rekel: ›Judovski kralj sem.«Pilat je odvrnil: »Kar sem napisal, sem napisal.«

Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: »Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,« da se je tako izpolnilo Pismo, ki pravi:

Razdelili so si moja oblačila
in za mojo suknjo so žrebali.

In vojaki so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Janez 18,19-27

 

V tednu, ko bomo globoko in bolj usmerjeno premišljevali Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje, naj nam tudi pričujoča pobarvanka pomaga, da se približamo temu dejanju odrešenja.

Otrokom lahko razložimo, da je to Jezusovo največje dejanje ljubezni, ki si ga je želel preskočiti, a vdan v voljo svojega Očeta v nebesih, se je ponižal in to trpljenje daroval za vsakega izmed nas. Po smislu in starosti otroka primerno mu razložimo križanje in vse podrobnosti. Sledimo otrokovemu zanimanju in zmožnosti dojemanja in povemo toliko, kolikor zmore razumeti.

Blagoslovljen veliki teden!


PDF pobarvanke: Ki je za nas križan bil


Za vas riše: Ivana Žigon, objavljeno z dovoljenjem

Svetopisemski odlomek: biblija.net

obj.: Neža Novak

Povej naprej.